Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Korkeakouluharjoittelu

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla ottavat korkeakouluharjoittelijoita 2–3 kuukauden harjoitteluun. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin UM:n hyväksymältä taholta.

Korkeakouluharjoittelijat ulkoasiainhallinnossa

Ministeriön yksiköt ja edustustot etsivät korkeakouluharjoittelijoita pääsääntöisesti ilmoittamalla loppuvuodesta harjoittelupaikoista akateemisten rekrytointipalvelujen Aarresaari-sivustolla.

Siksi harjoittelupaikkaa hakevan kannattaa ensin tarkistaa oman yliopistonsa tai laitoksensa harjoitteluasioista vastaavalta, onko sinne tullut harjoittelupaikkatarjouksia ulkoministeriöstä.

Rahoituksen saaneet voivat myös olla suoraan yhteydessä siihen UM:n yksikköön tai edustustoon, joka kiinnostaa harjoittelupaikkana.

Harjoittelulle ei ole määrättyä alkamisajankohtaa, vaan siitä samoin kuin tehtävänkuvasta sovitaan suoraan harjoittelupaikkaa tarjoavan yksikön tai edustuston kanssa.

Suomalaisen oppilaitoksen rahoituksella tuleville korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä minimipalkka (1 154 euroa/kk vuonna 2014 ja 1 164,75 euroa/kk vuonna 2015). Harjoittelutuen tulee olla suuruudeltaan noin 1 000 euroa/kk.

Kolmas kuukausi kokonaan ministeriön tai edustuston maksamana on mahdollinen.

Edustustot voivat rekrytoida ulkomaisia opiskelijoita tai ulkomailla opiskelevia suomalaisia asemamaan tasoisella korvauksella, jos opiskelija on saanut ulkomaisen oppilaitoksen rahoitustuen tai stipendin.

CIMOn rahoittama harjoittelu edustustoissa

Ulkoministeriö ja CIMO rahoittavat yhdessä 30 harjoittelijaa Suomen edustustoihin vuosittain. Edustustoharjoittelu kestää 6 kuukautta.

Tarkemmat hakuohjeet CIMOn verkkosivuilla.

Stipendiaatit

Ulkoministeriö ottaa myös harjoittelijoita, jotka ovat saaneet apurahan suoraan UM:n hyväksymältä taholta (ns. yleishyödyllinen säätiö tai yhdistys). Stipendiaatit eivät ole virka- tai työsuhteessa ministeriöön tai edustustoon.

Verottoman apurahan tulee olla suuruudeltaan noin 900 euroa/kk.

Esimerkkejä korkeakouluharjoittelijoiden tehtävistä ulkoasiainhallinnossa

  • avustaminen yksikön operatiivisissa tehtävissä
  • vierailujen ja kokousten valmistelu
  • kokouksiin osallistuminen, kokousraportointi
  • aineistojen kokoaminen
  • muistioiden laatiminen
  • erilaiset projektiluontoiset selvitystyöt
  • erilaisten tutkimustulosten analysointi ja arviointi

Lisätietoja

Lisätietoja antaa henkilöstösuunnittelija Pirjo Schwalenstöcker ulkoministeriön henkilöstösuunnitteluyksiköstä, sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi, puh. +358 295 350729.

Kokemuksia harjoittelusta:

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Henkilöstösuunnitteluyksikkö

Päivitetty 23.6.2015

Takaisin ylös