Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ura ulkoasiainhallinnossa

Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku).

Kavakun kautta aukeaa tie diplomaattiuralle ja Halkun kautta päädytään erilaisiin hallintouran tehtäviin (assistentin tehtävät, kansalaispalvelutehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen).

Lisäksi ministeriön eri osastoille rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin ja ulkomaanedustustoihin erityisasiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin.

Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihteerin tehtäviin. Tarkemmat tiedot kesätyöpaikkojen hausta löytyvät tammi–helmikuun vaihteessa näiltä sivuilta. Kesätöiden hakuaika päättyy helmikuun puolivälissä.

Lisäksi ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa palvelee jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita.

Osoitteessa Valtiolle.fi voi tutustua yleisemmin valtion tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin sekä hakea valtiolla juuri nyt avoinna olevia työpaikkoja.

Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi (Kavaku)

Tie diplomaattiuralle aukeaa ulkoministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssin eli Kavakun kautta. Ministeriö rekrytoi uusia virkamiehiä diplomaateiksi pääsääntöisesti kerran vuodessa. 

Alustavien arvioiden mukaan seuraava (Kavaku 40) rekrytointi alkaa lokakuussa 2015 niin, että valitut Kavaku-avustajat aloittaisivat työskentelyn ministeriössä syyskuussa 2016.

Ulkoministeriö kannustaa hakijoita varmistamaan hyvissä ajoin, että heillä on toimittaa vaadittava tutkintotodistus (ja ulkomaisen tutkinnon osalta myös rinnastettavuustodistuksen) sekä pystyvät osoittamaan kotimaisten kielten taidon hakukriteerien vaatimalla tavalla.

Opetushallitus vastaa kysymyksiin siitä, miten säädetty kotimaisten kielten taito tulee osoittaa, mikäli on esimerkiksi suorittanut tutkintonsa ulkomailla. Ulkomaisten kielten osalta todistusvaatimukset tarkentuvat varsinaisessa hakuilmoituksessa.

Ulkomaisten kieltenkin osalta todistusten hankkiminen hyvissä ajoin on suotavaa.

Valintaprosessi on monivaiheinen ja sisältää eri hakuvaiheisiin päässeiden kohdalla muun muassa alkuhaastattelun, aineistokokeen, kielikokeet sekä koko päivän kestävän soveltuvuusarvioinnin.

Viime vuosina hakijoiden kokonaismäärä on ollut noin 500–700 ja kurssille on hyväksytty vuodesta sekä rekrytointitarpeista ja -mahdollisuuksista riippuen noin 15–25 hakijaa.

Menestyksekkäällä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet toimia kansainvälisellä uralla Suomen edustajana.

Hakukriteerit

Hakijoilta edellytetään:

  • Suomen kansalaisuutta
  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (erinomaista suomen kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa)
  • hyvää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä, ja lisäksi tyydyttävää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti toista seuraavista kielistä: arabia, englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä.

Kavaku-hakua koskevia kysymyskiä voit lähettää sähköpostitse kavakurekry@formin.fi. Luethan myös Kavaku 39:n hakua koskevat usein esitetyt kysymykset. Vaikka hakumenettely saattaa hieman vaihdella eri vuosina, tulee hakuprosessi pääosin toimimaan samalla tavalla kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoja diplomaattiurasta ulkoministeriössä voit lukea e-julkaisusta:

Hallintouran kurssi (Halku)

Ulkoministeriö rekrytoi uusia virkamiehiä hallintouran tehtäviin pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vuoden 2015 rekrytoinnin haku on ohi ja valintaprosessi käynnissä, helmikuussa 2016 aloittaa 15 uutta hallintouran virkamiestä.

Hallintouran tehtäviin kuuluvat assistentin tehtävien lisäksi muun muassa kansalaispalvelutehtävät, talous- ja tietohallintotehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen.

Valintaprosessi hallintouralle on monivaiheinen ja kestää noin kolme kuukautta sisältäen muun muassa alkuhaastattelun ja koko päivän kestävät soveltuvuusarvioinnit.

Ministeriöön valitut käyvät aluksi ministeriön tehtäviin perehdyttävän hallintouran kurssin ja kaksi harjoittelujaksoa, jonka jälkeen heidät määrätään tehtäviin ministeriön eri osastoille. Hallintouralla voi edetä toimistosihteeristä osastosihteerin, hallinnollisen avustajan ja hallinnollisen ulkoasiainsihteerin virkoihin.

Muutaman vuoden kotimaassa palvelun jälkeen hallintouralainen voi hakeutua Suomen ulkomaanedustustoissa vapautuviin hallintouran tehtäviin. Ennen siirtoa ulkomaanedustukseen ministeriö antaa kyseiseen tehtävään valmentavaa koulutusta.

Hakukriteerit

Hakijoilta edellytetään

  • Suomen kansalaisuutta
  • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§)

Tämän lisäksi hakijoilta odotetaan:

  • ylioppilastutkintoa ja soveltuvaa ammatillista koulutusta (esim. ammattikorkeakoulututkinto)
  • hyvää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä seuraavista kielistä; englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä
  • sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisätietoa hallintourasta ulkoasiainministeriössä voit lukea e-julkaisusta:

Mikäli et löydä vastausta hallintouran rekrytointia koskevaan kysymykseesi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen halkurekry@formin.fi.

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteessa noudatetaan voimassaolevia valtion virkaehtoja.

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Ulkomaanedustuksessa palvellessaan ministeriön virkamiehet ovat oikeutettuja lisäksi erillisiin paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksiin.

Kotimaassa virkamies kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Ulkomaanedustuksessa työskenneltäessä ulkomailla syntyneet terveydenhuoltokustannukset korvataan myös mukana mahdollisesti seuravalle puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Kotilomilla tai ollessaan työtehtävissä kotimaassa virkamies on normaaliin tapaan sairausvakuutuslain piirissä.

Takaisin ylös