Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ura ulkoasiainhallinnossa

KAVAKU 27 på en lektion.

 
Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku).

Kavakun kautta aukeaa tie diplomaattiuralle ja Halkun kautta päädytään erilaisiin hallintouran tehtäviin (assistentin tehtävät, kansalaispalvelutehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen). Lisäksi ministeriön eri osastoille ja ulkomaanedustustoihin rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin.

Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihtteerin tehtäviin . Tarkemmat tiedot kesätyöpaikkojen hausta löytyvät tammi/helmikuun vaihteessa näiltä sivuilta. Kesätöiden hakuaika päättyy helmikuun puolivälissä. Lisäksi ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa palvelee jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita, mistä on lisää tietoa kohdassa "Korkeakouluharjoittelu".

Osoitteessa Valtiolle.fi voi tutustua yleisemmin valtion tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin sekä hakea valtiolla juuri nyt avoinna olevia työpaikkoja.

Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi (Kavaku)

Tie diplomaattiuralle aukeaa ulkoministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssin eli Kavakun kautta. Ministeriö rekrytoi uusia virkamiehiä diplomaateiksi pääsääntöisesti kerran vuodessa.  Hakuaika edelliselle Kavaku-kurssille (Kavaku 39) päättyi 11.12.2013 ja kurssi aloitti ministeriössä syksyllä 2014. Vuonna 2015 ei kuitenkaan määrärahasyistä järjestetä Kavaku-rekrytointia. 

Valintaprosessi on monivaiheinen ja sisältää eri hakuvaiheisiin päässeiden kohdalla muun muassa aineistokokeen, alkuhaastattelun sekä koko päivän kestävän soveltuvuusarvioinnin. Viime vuosina hakijoiden kokonaismäärä on ollut noin 400-600 ja kurssille on hyväksytty noin 20 hakijaa. Menestyksekkäällä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet toimia kansainvälisellä uralla Suomen edustajana.

Hakijoilta edellytetään:

  • Suomen kansalaisuutta
  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (erinomaista suomen kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa)
  • hyvää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä, ja lisäksi tyydyttävää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti toista seuraavista kielistä: arabia, englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä.

Kavaku-hakua koskeviin kysymyksiin vastataan sähköpostitse kavakurekry@formin.fi. Luethan myös hakua koskevat usein esitetyt kysymykset.

WordKavaku 39: Aikataulu

ExcelKavaku 39: Tarkistuslista

WordKavaku 39: Todistusohjeet

WordKavaku 39: Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja diplomaattiurasta ulkoministeriössä voit lukea e-julkaisusta:

Hallintouran kurssi (Halku)

Ulkoministeriö rekrytoi uusia virkamiehiä hallintouran tehtäviin pääsääntöisesti kerran vuodessa. Edellinen rekrytointi tapahtui 2013 syksyllä ja uudet hallintouralaiset aloittivat ministeriössä helmikuussa 2014. Vuonna 2014 ei kuitenkaan määrärahasyistä järjestetä Halku-rekrytointia. 

Hallintouran tehtäviin kuuluvat assistentin tehtävien lisäksi muun muassa kansalaispalvelutehtävät, talous- ja tietohallintotehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen.

Valintaprosessi hallintouralle on monivaiheinen ja kestää noin kolme kuukautta sisältäen muun muassa alkuhaastattelun ja koko päivän kestävät soveltuvuusarvioinnit.

Ministeriöön valitut käyvät aluksi ministeriön tehtäviin perehdyttävän hallintouran kurssin ja kaksi harjoittelujaksoa, jonka jälkeen heidät määrätään tehtäviin ministeriön eri osastoille. Hallintouralla voi edetä toimistosihteeristä osastosihteerin, hallinnollisen avustajan ja hallinnollisen ulkoasiainsihteerin virkoihin.

Muutaman vuoden kotimaassa palvelun jälkeen hallintouralainen voi hakeutua Suomen ulkomaanedustustoissa vapautuviin hallintouran tehtäviin. Ennen siirtoa ulkomaanedustukseen ministeriö antaa kyseiseen tehtävään valmentavaa koulutusta.

Hakukriteerit

Hakijoilta edellytetään

  • Suomen kansalaisuutta
  • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§)

Tämän lisäksi hakijoilta odotetaan:

  • ylioppilastutkintoa ja soveltuvaa ammatillista koulutusta (esim. ammattikorkeakoulututkinto)
  • hyvää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä seuraavista kielistä; englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä
  • sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisätietoa hallintourasta ulkoasiainministeriössä voit lukea e-julkaisusta:

Mikäli et löydä vastausta hallintouran rekrytointia koskevaan kysymykseesi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen halkurekry@formin.fi.

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteessa noudatetaan voimassaolevia valtion virkaehtoja.

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Ulkomaanedustuksessa palvellessaan ministeriön virkamiehet ovat oikeutettuja lisäksi erillisiin paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksiin.

Kotimaassa virkamies kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Ulkomaanedustuksessa työskenneltäessä ulkomailla syntyneet terveydenhuoltokustannukset korvataan myös mukana mahdollisesti seuravalle puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille. Kotilomilla tai ollessaan työtehtävissä kotimaassa virkamies on normaaliin tapaan sairausvakuutuslain piirissä.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Henkilöstöyksikkö

Päivitetty 21.10.2014

Takaisin ylös