Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ura ulkoasiainhallinnossa

Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku).

Kavakun kautta aukeaa tie diplomaattiuralle ja Halkun kautta päädytään erilaisiin hallintouran tehtäviin (assistentin tehtävät, kansalaispalvelutehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen).

Lisäksi ministeriön eri osastoille rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin ja ulkomaanedustustoihin erityisasiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin.

Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihteerin tehtäviin. Tarkemmat tiedot kesätyöpaikkojen hausta löytyvät tammi–helmikuun vaihteessa näiltä sivuilta. Kesätöiden hakuaika päättyy helmikuun puolivälissä.

Lisäksi ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa palvelee jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita.

Osoitteessa Valtiolle.fi voi tutustua yleisemmin valtion tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin sekä hakea valtiolla juuri nyt avoinna olevia työpaikkoja.

Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi (Kavaku)

Tie diplomaattiuralle aukeaa ulkoasiainministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssin eli Kavakun kautta. Ulkoasiainministeriö järjestää diplomaattiuralle tähtäävän koulutusohjelman, johon sisältyy ulkoasiainhallinnon tehtäviin valmentavaa koulutusta sekä harjoittelua ulkoasiainministeriössä ja ulkomaanedustuksessa.

Hakuaika vuonna 2016 alkavalle kurssille (Kavaku 40) alkaa 9.10.2015 ja päättyy 12.11.2015.

Lähetä sähköinen hakemus http://www.valtiolle.fi kautta. Valintaprosessi on monivaiheinen ja sisältää eri hakuvaiheisiin päässeiden kohdalla muun muassa alkuhaastattelun, aineistokokeen, kielikokeet sekä koko päivän kestävän soveltuvuusarvioinnin. Ohjelmaan on vuonna 2016 tarkoitus valita 10–15 henkilöä, jotka nimitetään määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen ajalle 12.9.2016–31.5.2018. Tavoitteena on nimittää ohjelman suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen.

Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta (256/2000). Kavakulle päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Suomen kansalaisuus
 • ylempi korkeakoulututkinto
 • säädetty kotimaisten kielten taito (erinomainen suomen kielen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito)
 • hyvä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä, ja lisäksi tyydyttävä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti toista seuraavista kielistä: arabia, englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä.

Menestyksellisellä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet toimia Suomen edustajana maailmalla. Etsimme joustavia joukkuepelaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Diplomaattiura on luonteeltaan yleisura ja palvelukseen haetaan monipuolisesti eri aloista kiinnostuneita henkilöitä.

Avustajien palkan suuruus on tällä hetkellä 3 436,22 €/kk. Ulkoasiainsihteereiksi nimittämisen jälkeen virkamiehet siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Käytännön ohjeita vuoden 2015-2016 (Kavaku 40) hakuun liittyen

 • Sähköinen hakemus lähetetään www.valtiolle.fi-sivuston kautta 9.10.2015.–12.11.2015 välisenä aikana. Hakemuksen liitteeksi tulee ainoastaan hakijan ansioluettelo (CV). Rekrytoinnissa ei oteta huomioon suosituskirjeitä.
 • Hakemuksen kaikkiin kysymyksiin on vastattava suomeksi tai ruotsiksi. Kysymykset saattavat näkyä englanniksi, mikä voi johtua selaimen tai järjestelmän kieliasetuksista. Tässäkin tilanteessa kysymyksiin tulee vastata suomeksi tai ruotsiksi.
 • Alkuhaastatteluun ja aineistokokeeseen valikoituville ilmoitetaan asiasta tammikuun loppuun mennessä 2016. Tässä yhteydessä jatkoon päässeitä pyydetään myös toimittamaan kaikki vaaditut todistukset ulkoasiainministeriöön.
 • Kaikesta hakemuksessa mainitusta kokemuksesta ja koulutuksesta on tarvittaessa voitava esittää todistus, mukaan lukien tutkintotodistus (ja ulkomaisen tutkinnon osalta myös rinnastustodistus), työ- ja harjoittelutodistukset. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan kotimaisten kielten taidon hakukriteerien vaatimalla tavalla. Opetushallitus vastaa kysymyksiin siitä, miten säädetty kotimaisten kielten taito tulee osoittaa, mikäli on esimerkiksi suorittanut tutkintonsa ulkomailla. Aiemmista vuosista poiketen hakijan ei kuitenkaan tule toimittaa todistuksia ulkomaisten kielten osalta.
 • Ulkomaisten kielten osalta kielitaito tulee hakemuksessa arvioida kielitodistukseen tai omaan arviointiin perustuen eurooppalaisen viitekehyksen (CERF) mukaisesti. Arviointiasteikosta lisää tästä. Ulkomaisten kielten osalta sekä suullinen että kirjallinen taito tulee osoittaa myöhemmässä vaiheessa järjestettävissä kielikokeissa.
 • Seuraavaan hakuvaiheeseen eli soveltuvuusarviointeihin ja kielikokeisiin valikoituville asiasta ilmoitetaan maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Viimeiseen hakuvaiheeseen eli loppuhaastatteluun valikoituville asiasta ilmoitetaan toukokuussa 2016.

Kavaku-hakua koskevia kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse kavakurekry@formin.fi. Luethan myös usein esitetyt kysymykset.

Lisätietoja diplomaattiurasta ulkoministeriössä voit lukea e-julkaisusta:

Hallintouran kurssi (Halku)

Ulkoministeriö rekrytoi uusia virkamiehiä hallintouran tehtäviin pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vuoden 2015 rekrytoinnin haku on ohi ja valintaprosessi käynnissä, helmikuussa 2016 aloittaa 15 uutta hallintouran virkamiestä.

Hallintouran tehtäviin kuuluvat assistentin tehtävien lisäksi muun muassa kansalaispalvelutehtävät, talous- ja tietohallintotehtävät, muut hallinnolliset tehtävät ja avustavat tehtävät esimerkiksi kehitysyhteistyöhön tai muuhun politiikka-alaan liittyen.

Valintaprosessi hallintouralle on monivaiheinen ja kestää noin kolme kuukautta sisältäen muun muassa alkuhaastattelun ja koko päivän kestävät soveltuvuusarvioinnit.

Ministeriöön valitut käyvät aluksi ministeriön tehtäviin perehdyttävän hallintouran kurssin ja kaksi harjoittelujaksoa, jonka jälkeen heidät määrätään tehtäviin ministeriön eri osastoille. Hallintouralla voi edetä toimistosihteeristä osastosihteerin, hallinnollisen avustajan ja hallinnollisen ulkoasiainsihteerin virkoihin.

Muutaman vuoden kotimaassa palvelun jälkeen hallintouralainen voi hakeutua Suomen ulkomaanedustustoissa vapautuviin hallintouran tehtäviin. Ennen siirtoa ulkomaanedustukseen ministeriö antaa kyseiseen tehtävään valmentavaa koulutusta.

Hakukriteerit

Hakijoilta edellytetään

 • Suomen kansalaisuutta
 • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§)

Tämän lisäksi hakijoilta odotetaan:

 • ylioppilastutkintoa ja soveltuvaa ammatillista koulutusta (esim. ammattikorkeakoulututkinto)
 • hyvää taitoa käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä seuraavista kielistä; englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä
 • sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisätietoa hallintourasta ulkoasiainministeriössä voit lukea e-julkaisusta:

Mikäli et löydä vastausta hallintouran rekrytointia koskevaan kysymykseesi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen halkurekry@formin.fi.

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteessa noudatetaan voimassaolevia valtion virkaehtoja.

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Ulkomaanedustuksessa palvellessaan ministeriön virkamiehet ovat oikeutettuja lisäksi erillisiin paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksiin.

Kotimaassa virkamies kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Ulkomaanedustuksessa työskenneltäessä ulkomailla syntyneet terveydenhuoltokustannukset korvataan myös mukana mahdollisesti seuravalle puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Kotilomilla tai ollessaan työtehtävissä kotimaassa virkamies on normaaliin tapaan sairausvakuutuslain piirissä.

Takaisin ylös