Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
MK-festarit 2015 Kepa

Förändringar i frivilligorganisationernas understöd från och med nästa år

Som det nya regeringsprogrammet föreskriver kommer anslagen för utvecklingssamarbete att drabbas av kännbara nedskärningar från och med år 2016. Det kommer också att bli betydande förändringar i understöden till frivilligorganisationernas och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete. Den 30 juni ordnades ett diskussionstillfälle om ämnet för frivilligorganisationer och kommunala aktörer som jobbar med utvecklingssamarbete.

Utvecklingssamarbete anses allt viktigare – särskild vikt läggs vid humanitärt bistånd

Av den opinionsundersökning som utrikesministeriet låtit göra hos Taloustutkimus framgår att 87 % av finländarna anser att utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik är mycket eller ganska viktigt. Detta anser i synnerhet de unga, av vilka 95 % ansåg att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt. Andelen som anser att utvecklingssamarbete är mycket viktigt har ökat klart från i fjol, t.o.m. 12 procentenheter.

Takaisin ylös