Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
USA EU TTIP Handshake

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingarna om ett ambitiöst transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar inleddes sommaren 2013. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid förhandlingsprocessens öppenhet. Läs mera »
CBSS Finnish Presidency 2013-2014

Östersjön – ren, trygg och smart

Finland är ordförande i Östersjöstaternas råd 2013–2014. Temat för Finlands ordförandeskap är "Östersjön – ren, säker och smart". Läs mera »
Kuva: PolandMFA

Världens nya utvecklingsmål

I början av 2000-talet förband sig FN:s medlemsstater till millenniemålen som ska uppnås till 2015. Nu pågår förhandlingarna om nya gemensamma utvecklingsmål. Läs mera >>
Innan du reser lönar det sig att läsa resemeddelandet om landet du är på väg till och beställa det till din mobil. Kom också ihåg att göra reseanmälan och ta en heltäckande reseförsäkring.

På väg utomlands?

Innan du reser lönar det sig att läsa resemeddelandet om landet du är på väg till och beställa det till din mobil. Kom också ihåg att göra reseanmälan och ta en heltäckande reseförsäkring. Läs mera »

Foto: Raino Heinonen

Organisationer vill ha en människorättsorienterad politik av regeringen

Under ledning av utrikesministeriet bereder statsrådet en redogörelse om mänskliga rättigheter som ska överräckas till riksdagen hösten 2014. Utrikesminister Tuomioja som presenterade utgångspunkterna för redogörelsen anser att det är viktigt att rekommendationer som erhållits av internationella övervakningsorgan för konventioner kan tillämpas och tolkas på ett människorättsvänligt sätt. För första gången är det också möjligt att via webbplatsen Dinasikt.fi påverka innehållet i redogörelsen.

Läs mera

Foto: Finlands ambassad Washington

En tredje utfrågning om handelsförhandlingarna mellan EU och Förenta staterna

Minister Stubb bedömde att förhandlingarna kommer att leda till att förbindelserna mellan EU och Förenta staterna träder in i en ny fas där det förutom om handels- och investeringspartnerskapet är frågan om ett strategiskt partnerskap. En liberalisering av handeln förbättrar det ekonomiska läget och främjar ekonomisk tillväxt på båda sidorna om Atlanten.

Läs mera

Takaisin ylös