Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Att resa vidgar vyerna, men resan går ändå inte alltid som planerat. Ibland kan man känna sig otrygg och även naturfenomen kan överraska. Andra gånger är oron åter obefogad och man blir positivt överraskad.

Överraskade världen dig också?

Utrikesministeriets nya tjänst "Världen överraskar" gör det möjligt för resenärer att dela med sig av sina egna reseerfarenheter. Läs mera »

USA EU TTIP Handshake

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingarna om ett ambitiöst transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar inleddes sommaren 2013. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid förhandlingsprocessens öppenhet. Läs mera »
CBSS Finnish Presidency 2013-2014

Stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen

Finlands ordförandeskap i Barents euroarktiska råd 2013-2015: mot en dynamisk, interaktiv och hållbar regional utveckling. Läs mera »
Kuvarulla_avoimuus

Öppenhet  

Ansvarsfullt utvecklingssamarbete förutsätter att både givarna och mottagarna kommunicerar öppet. Öppenhet minskar risken för att pengarna missbrukas och stärker god förvaltning. Läs mera >>
Ultrikesminister Erkki Tuomioja. Bild: Laura Kotila / SRK

Utrikesminister Erkki Tuomiojas julhälsning

I år har svåra kriser av olika slag såsom ebola, ISIL:s frammarsch och Ukraina varit aktuella och väckt frågor och bekymmer. Lyckligtvis har många goda saker i världen samtidigt framskridit. Vapenhandelsavtalet, för vilket Finland har engagerat sig starkt, träder i kraft på julafton.

Läs mera

Teemu Turunen (i mitten) i lägesbildsrummet under Japans tsunami. Foto: Eero Kuosmanen.

Tio år sedan tsunamin – utrikesministeriets krisberedskap nu bättre

Tsunamin som slog till mot Sydostasien för tio år sedan är en av de största naturkatastroferna i vår nedtecknade historia. Katastrofen översteg myndighetskapaciteten i varje land som berördes av den och utgjorde en milstolpe för utrikesministeriets handlingsberedskap.

Läs mera

Takaisin ylös