Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 3.5.2007 | Suomen suurlähetystö, Praha

Ulkomaiset investoinnit edelleen Tšekin talouskasvun vetureina; valtiontalouden kasvava alijäämä huolen aiheena

Tšekin talous kasvoi viime vuonna 6,1 prosenttia. Vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna.

Tšekin viennin ja talouskasvun vetureina ovat ulkomaisten yritysten omistamat tuotantolaitokset - erityisesti autotehtaat. Palkkakustannusten nousu ja valtiontalouden kasvava alijäämä ovat kuitenkin uhkatekijöitä, joihin hallitus halua puuttua vero- ja sosiaaliuudistuspaketillaan. Opposition katsoo uudistusten suosivan suurituloisia. Uudistusten läpimenosta parlamentissa ei ole takeita. Mikäli hallitus ei saa enemmistön tukea esityksilleen ei hallituskriisin mahdollisuus ole poissuljettu.

Tšekin vahva talouskasvu jatkuu. Kauppa- ja teollisuusministeriön viime viikolla julkistamien tietojen mukaan viime vuoden kasvuvauhti 6,1 prosenttia oli sama kuin vuotta aiemmin. EU:ssa ainoastaan Baltian maissa ja Slovakiassa yllettiin parempiin kasvulukuihin. Kuluvalle vuodelle ennustetaan noin 6 prosentin kasvua.

Talouskasvun vetureina ulkomaisten yritysten omistamat tuotantolaitokset

Kauppataseen ylijäämä oli viime vuonna ennätykselliset 1,7 miljardia euroa. Viennin (+14,6 % vuonna 2006) ja yleensä talouskasvun vetureina ovat olleet ulkomaisten yritysten omistamat tuotantolaitokset, erityisesti autotehtaat (Volkswagenin omistama Skoda ja Peugeot/Citroen/Toyotan Kolinin-tehdas - Hyundain Määrin-tehdas ei vielä ole edennyt tuotantovaiheeseen). Henkilöautot ovat Tšekin tärkein vientituote. Autovienti kasvoi viime vuonna 27 prosenttia ja autokauppataseen ylijäämä oli peräti 5,2 miljardia euroa. Koneiden ja kulkuvälineiden yhteenlaskettu osuus Tšekin viennistä on jatkuvasti noussut; viime vuonna se oli 53 prosenttia kokonaisviennistä.

Tšekin vienti ja kauppataseen ylijäämä on kasvanut reippaasti myös vuoden ensimmäisinä kuukausina. Ennusteet vuoden 2007 vaihtotaseen ylijäämästä vaihtelevat 1,8 ja 2,2 miljardin euron välillä.

EU-maiden osuus Tšekin ulkomaankaupasta oli viime vuonna määrällisesti mitattuna 77 prosenttia. EU-kaupan ylijäämä nousi 11,8 miljardiin euroon; suurimmat ylijäämät olivat Saksan (3,0 miljardia euroa), Slovakian (2,5 miljardia) ja Iso-Britannian (1,7 miljardia) kanssa käytävässä kaupassa. Autojen vienti on ylijäämien taustalla näissäkin tapauksissa, mutta myös muiden teollisuustuotteiden osuus on kasvanut. Saksa on edelleen Tšekin suurin kauppakumppani, jonka osuus maan ulkomaanviennistä on lähes 32 prosenttia.

Suurimmat alijäämät olivat Kiinan (4,3 miljardia euroa), Venäjän (3,7 miljardia euroa - lähinnä johtuen polttoaineiden hinnannoususta) sekä Japanin (2,0 miljardia euroa) kanssa käytävässä kaupassa.

Viime vuonna Tšekin tuonnissa korostui erityisesti investointihyödykkeiden voimakas kasvu (20,9 %), joka on omiaan vahvistamaan talouden kasvua myös tulevina vuosina.

Tuotantokustannusten nousu on kuitenkin nousemassa potentiaaliseksi uhkatekijäksi. Eräänä osoituksena tästä on Skodan työntekijöiden pitkien ja hankalien neuvottelujen jälkeen saama 13 prosentin palkankorotus (joka jakaantuu kahdelle vuodelle). Jotkut talousasiantuntijat pelkäävät, että heikommin kannattavien yritysten työntekijät nyt saattavat ruveta vaatimaan vastaavansuuruisia palkkaratkaisuja. Tällainen kehitys voisi vähentää ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta investoida Tšekkiin.

Tšekin hyvää talouskehitystä varjostaa myös julkisen talouden kasvava alijäämä. Viime vuonna Tšekki alitti Maastrichtin kriteerien edellyttämän 3 prosentin rajan (alijäämä oli 2,95 % BKT:stä), mutta kuluvan vuoden alijäämä nousee valtiovarainministeriön ennusteen mukaan jo neljään prosenttiin. Valtionvelka kasvoi viime vuonna 7,8 prosenttia. Ministeriön ennusteen mukaan maan julkisen velan määräksi kuluvan vuoden lopulla ennustetaan 38,7 miljardia euroa, mikä vastaa 31 prosentin BKT-osuutta.

Ongelmana on kuitenkin se, että - mikäli hallituksen laskelmiin on uskomista - pakolliset terveydenhoito-, eläke- ja muut sosiaalikulut nousevat nykymenolla vuodesta 2009 lähtien hyvin voimakkaasti. Valtiovarainministeri Miroslav Kalousek varoittikin äskettäin tulevasta "velkaloukusta".

Hallituksen uudistuspaketti

Lääkkeeksi hallitus tarjoaa uudistuspakettia, johon sisältyy muun muassa palkkatulojen 15 prosentin tasavero, arvonlisäveron osittainen korotus, yritysverotuksen asteittainen alentaminen 24 prosentista 19 prosenttiin, eläkeuudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen sekä valtion virkamiesten palkkojen jäädyttäminen. Myös sosiaaliturvan ja terveydenhuollon etuuksia aiotaan uudistaa.

Hallituksen uudistuspaketti on saanut varsin ristiriitaisen vastaanoton, eikä varmuudella tiedetä, meneekö se läpi parlamentissa, sillä hallitus on riippuvainen kahden sosiaalidemokraattisen "loikkarin" tuesta. Kommunistit ja myös sosiaalidemokraatit ovat odotetusti arvostelleet uudistusehdotuksia varsin kärkevästi katsoen niiden muun muassa suosivan korkeatuloisia. Päähallituspuolue ODS:n sisällä on myös sellaisia kuin entinen valtiovarainministeri Tlustý, jotka katsovat, etteivät uudistukset mene riittävän pitkälle, eivätkä toistaiseksi lupaa paketille kannatustaan.

Talousasiantuntijoista suurin osa pitää talousuudistuksia oikeansuuntaisina, muttei riittävinä.

Hallitus on ilmoittanut, että uudistuspakettia tullaan käsittelemään kokonaisuuteen, eikä se näillä näkymin ole valmis keskustelemaan paketin osista, kuten sosiaalidemokraatit ovat ehdottaneet. Jotkut tarkkailijat katsovat kuitenkin, että hallitus vielä joutuu joustamaan ja hyväksymään muutoksia nyt esitettyihin uudistuksiin.

Hallituskriisin mahdollisuus ei ole poissuljettu, mikäli hallituksen nyt kaavailemat uudistukset eivät mene läpi parlamentissa.

 

 

 

 

 

Päivitetty 3.5.2007

Takaisin ylös