Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984)

CAT

Konventionen föpliktar staterna att på alla sätt förhindra tortyr i bred mening på sitt område. Tortyr skall kriminaliseras. Konventionen möjliggör en omfattande åtalsrätt i fall av tortyr.

Periodiska rapporter och rekommendationer 

Periodisk rapport

Rapportens olika språk-versioner

Tilläggsfrågor och regeringens svar

Rapportens behandling

Slutsatser
och rekommen-
dationer

5.  och 6. rapporten
september 2010

finska
engelska

 18.-19.5.2011

3.6.2011
finska
svenska
3.6.2011
engelska

4. rapporten
oktober 2002

finska,
engelska

11.2.2005

9.-10.5.2005

21.6.2005
en, sv, fi

3. rapporten
oktober 1998

finska,
engelska

11.-12.11.1999

15.11.1999
en

2. rapporten
augusti 1995

1. rapporten
september 1990

Takaisin ylös