Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965)

Syftet med konventionen är att förhindra diskriminering på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. Staterna skall med alla till buds stående medel sträva efter att förhindra rasism i allmänhet och att kriminalisera rasdiskriminering och hets mot folkgrupp i synnerhet.


Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens
olika
språk-
versioner

Rapportens behandling

Slutsatser
och rekommenda-
tioner

pdf23rd Periodic Report of the Government of Finland

pdfSuomen 23. määräaikaisraportti

pdfConcluding observations on the twenty-third periodic report of Finland (pdf, 8 pages)

pdfLoppupäätelmät Suomen 23. määräaikaisraportista (pdf, 8 sivua)

pdfSlutsatser av Finlands 23:e periodiska rapport (pdf, 8 sidor)

pdfLoahppaárvalusat Suoma 23. mearreáigeraporta (pdf)

20.-22. rapporten
november 2011
 

pdfengelska
pdfbilag: engelska

pdffinska
 

pdfpå finska (PDF)
pdfbilag 
och länkor på finska:

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20090084

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2007/20070978

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20080690
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2011/20110511

pdfengelska 
(PDF)

pdffinska 
(PDF)

pdfsvenska 
(PDF)

pdfsamiska 
(PDF)

17.-19. rapporten
augusti 2007

finska,
engelska

Bilagor: finska,
engelska

 25.–26.2.
2009
 rtf
5.3.2009 (på finska)

25.-26.2.2009:
pdfsvenska
pdfengelska
pdfsamiska

16.  rapporten
oktober 2001

finska
engelska
 14.-15.8.2003 22.8.2004
en, fi, sv, samiska

15. rapporten
augusti 1999

 finska,
engelska
 1.-2.8.2000 1.5.2001

13.-14. rapporten
november 1997

 engelska 3.-4.3.1999 7.4.1999

Detta dokument

Mer på internet

Takaisin ylös