Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)

CEDAW

Syftet med konventionen är att verka för att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas på jämlik grund även för kvinnor. Konventionen innehåller bestämmelser bl.a. om medborgarskap, utbildning, deltagande i arbetslivet, hälsovård samt kvinnors ekonomiska rättigheter.

Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens olika språk-versioner

Tilläggs frågor och svar

Rapportens behandling

Slutsatser 
och rekommen-dationer

7. rapporten
maj 2012

pdffinska
pdfsvenska
pdfengelska

pdfList of Issues

pdfReplies to List of Issues


pdffinska
pdfengelska

6. rapporten
oktober 2007

pdffinska,
pdfengelska

 9.7.2008

18.7.2008
pdffinska,
pdfsvenska,
pdfengelska

5. rapporten
oktober 2003

pdfengelska

 9.7.2008

18.7.2008
pdffinska,
pdfsvenska,
pdfengelska

4. rapporten
oktober 1999

pdffinska,
pdfengelska

 22.1.2001

24.1.2001
pdfen, fi

3. rapporten
januari 1997

pdfengelska

 22.1.2001

24.1.2001
pdfen, fi

2. rapporten
1992

1. rapporten
1989

Takaisin ylös