Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (1992)

Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk syftar till att stärka minoritetsspråkens ställning. Stadgan erkänner minoritetsspråken som en del av det europeiska kulturarvet och strävar efter att främja deras ställning bland de europeiska huvudspråken. Målet är att värna om små utdöende språk som invånare i konventionsländerna använder traditionellt i sina länder. Stadgan gäller således inte invandrarspråk.

Med tre års mellanrum görs en rapport till Europarådet om hur stadgan har genomförts nationellt och Europarådets expertkommitté ger sedan sina rekommendationer utgående från den periodiska rapporten och andra relevanta uppgifter. Europarådets ministerkommitté fastställer de slutliga rekommendationerna.

rtf Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva Eurooppalainen peruskirja (finska, RTF)

pdf Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (svenska, RTF)

pdf Eurohpá vuođđogirji guovlo- dahje unnitlogu gielaid várás (samiska, PDF)

rtf European charter for regional or minority languages (englanti, RTF)

Periodiska rapporter och rekommendationer

Perdiodisk rapport

Rapportens olika
språk-
versioner

Expert-kommitténs rapport

Regeringens
svar

Minister-
kommitténs
slutsatser
och
rekommendationer

4. rapporten
september 
2010

engelska

 pdf14.3.2012 (på engelska, pdf)

pdf14.3.2012 
(på finska, pdf)

pdf14.3.2012 
(på svenska, pdf)

 

 pdf14.3.2012 
(på engelska,
pdf)

pdf14.3.2012 
(på finska,
pdf)

pdf14.3.2012 
(på svenska,
pdf)

pdf14.3.2012 
(på norrasamiska,
pdf)

3. rapporten
mars 2006

finska,
engelska

Svar
på kommitténs tilläggsfrågor (på engelska)

engelska

 

engelska,
finska,
svenska,
samiska

2.  rapporten
december 2002

engelska

24.3.2004

 

5.11.2004
fi, sven,
samiska 

1. rapporten
mars 1999

engelska

9.2.2001

 

19.9.2001                            
 fi, sv, en

 

Takaisin ylös