Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 2.3.2007 | Ulkoministeriön kehitysviestintä

Osallistuvaa budjetointia kokeillaan Aasiassa

Pilottihankkeen perusteella kansalaiset voivat saada lisää päätösvaltaa julkisten varojen käytössä, mutta demokratian kasvattamisella on myös vastustajia.

Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia julkisten varojen käytön suunnittelussa ja valvonnassa on selvitetty kolmessa hankkeessa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Indonesiassa, Pakistanissa ja Marshall-saarilla saatujen kokemusten perusteella varojen käytön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta on mahdollisuus lisätä, tiivistää pilottihankkeista tehty raportti Fostering Public Participation in Budget-making.

Pilottihankkeet toteutettiin 2005–2006 Aasian kehityspankin ADB:n rahoituksella ja asiantuntija-avulla. Indonesiassa osallistuvaa budjetointia kokeiltiin Keski-Jaavalla ja Sulawesin saaren eteläosassa. Pakistanissa pilottihankkeessa olleet alueet sijaitsivat Punjabin maakunnassa. Kaikissa maissa tavoitteena oli kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen paikallistason hallinnossa.

Kansalaisjärjestöt keskeisesti mukana

Pilottihankkeissa järjestettiin koulutusta, joka lisäsi valmiuksia ymmärtää budjetointiin liittyviä prosesseja. Viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden ohella hankkeessa oli keskeisesti mukana paikallisia kansalaisjärjestöjä.

Loppuraportin mukaan hankkeet kannattaa keskittää maihin ja alueille, joissa paikallinen hallinto on aidosti halukas lisäämään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Pilottihankkeissa nousi esille myös hallinnon eri portailla esiintyvää vastustusta demokratian lisäämiseksi.

”Kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen ei ole vaikeaa paikallishallinnossa, mutta osallistumismahdollisuuksien lisääminen edellyttää poliittista tahtoa”, raportin tekijät sanovat.

Ristiriidat hallinnossa haittaavat

Raportin tekijät muistuttavat myös, että koulutus- ja muuta asiantuntija-apua tulisi antaa samanaikaisesti sekä lakiasäätäville että toimeenpaneville elimille. Näin varmistetaan se, että budjetista laadittuja sääntöjä noudatetaan hallinnon kaikilla tasoilla. Ristiriidat budjetista päättävien elimien ja rahan käytöstä vastaavien viranomaisten kesken vaikeuttavat osallistuvan budjetoinnin edistämistä.

Raportin tekijät toivovat, että pilottihankkeista saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää muissa maissa ja alueilla.

”Paikallishallitukset voivat edistää avoimuutta varsin yksinkertaisilla ja kustannuksiltaan edullisilla menetelmillä. Läpinäkyvyys on hyvän hallinnon perusedellytys. Se edistää osaltaan myös taloudellista kasvua ja tätä kautta auttaa vähentämään köyhyyttä”, raportti sanoo.

Matti Remes

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.3.2007

Takaisin ylös