Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 7.12.2006

Puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Venezuelan presidentinvaaleista

Tiedote 520/2006
7.12.2006

Euroopan unioni onnittelee Hugo Chávez Fríasia hänen tultuaan uudelleenvalituksi  Venezuelan bolivariaanisen tasavallan presidentiksi ja antaa tunnustusta Venezuelan kansalle ja poliittisille voimille hyvin sujuneista vaaleista.

EU toteaa tyytyväisenä, että vaalit pidettiin 3. joulukuuta 2006 rauhallisessa ja avoimessa ilmapiirissä, mikä luo hyvän perustan demokraattisten instituutioiden ja poliittisen vuoropuhelun edelleen kehittämiselle Venezuelassa. EU antaa myös arvoa Venezuelan kansallisen vaalineuvoston myönteiselle suhtautumiselle EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaan. 

EU toteaa uudelleen päättäneensä tukea demokratian ja hyvän hallinnon lujittamista sekä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämistä Venezuelassa. EU antaa myös tukensa Venezuelan hallituksen toimille korruption torjumiseksi ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi. Kaikki edellä mainitut asiat ovat Venezuelan ja sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaisen tärkeitä.

Liittyvät valtiot Bulgaria ja Romania, jäsenehdokasvaltiot Turkki, Kroatia* ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat valtiot ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro sekä Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Islanti ja Norja sekä Ukraina ja Moldovan tasavalta yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.12.2006

Takaisin ylös