Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 17.11.2006

Ministertrojkan EU-SADC i Maseru

Pressmeddelande 469/2006
17.11.2006

Ministermötet inom ramen för dialogen mellan EU och Södra Afrikas utvecklingsgemenskap SADC hölls i Maseru i Lesotho den 17 november. Ordförande för ministermötet var utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki, som företrädde Europeiska unionens ordförandeskap, och finans- och utvecklingsplaneringsminister Timothy T. Thahane, som företrädde SADC:s nuvarande ordförande Lesotho.

EU-trojkan bestod dessutom av Dorothee Janetzke-Wenzel, chef för afrikanska ärenden vid Tysklands utrikesministerium, Athanassios Theodorakis, särskild rådgivare vid Europeiska kommissionen, och Peter Clausen, vice chef för Afrikaenheten vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. SADC-delegationen bestod av SADC:s dubbeltrojka, det vill säga Botswana, Lesotho, Zambia, Namibia, Tanzania och Angola samt SADC:s sekretariat.

Diskussionerna fokuserade på olika aspekter av den politiska dialogen mellan EU och SADC. Båda parterna noterade positiva utvecklingar i SADC-regionen, bland annat framsteg i SADC:s regionala integrationsagenda och en stärkning av fred i området.

Ministrarna diskuterade den politiska situationen i regionen, i synnerhet i Demokratiska republiken Kongo, Swaziland och Zimbabwe. När det gäller Zimbabwe uttryckte EU oro över den försämrade situationen i Zimbabwe och dess konsekvenser för den övriga regionen. SADC uttryckte sitt fortsatta stöd för Zimbabwes strävan efter en lösning på situationen och underströk behovet av ett fortsatt konstruktivt samarbete med Zimbabwe. I fråga om Swaziland konstaterade ministrarna att antagandet och verkställandet av grundlagen är av största vikt när det gäller att främja demokratin i landet. Ministrarna konstaterade även att de framgångsrika president-, parlaments- och provinsvalen i Demokratiska republiken Kongo utgjorde ett viktigt steg i den demokratiska processen och en början på nationell försoning och återuppbyggnad.

Mötet behandlade även frågor i samband med genomförandet av SADC:s regionala integrations- och utvecklingsagenda, bland annat avregleringen av handel och ekonomi inklusive förhandlingar om ekonomiska partnerskapsavtal samt stöd för regional integration och utarbetandet av Europeiska utvecklingsfondens tionde regionala vägledande program.

Ministrarna enades om en fortsatt regelbunden dialog mellan EU och SADC. Nästa ministermöte hålls år 2008.

Communiqué for the SADC-EU Double Troika Meeting 17 Nov 2006

Detta dokument

Uppdaterat 13.3.2015

Takaisin ylös