Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 10.11.2006

Puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Norsunluurannikosta

Tiedote 457/2006
10.11.2006

Euroopan unioni ilmaisee tyytyväisyytensä sen johdosta, että kansainvälinen yhteisö on yksimielisesti antanut päätöslauselman 1721 ja siten luonut puitteet, joiden avulla Norsunluurannikon on mahdollista selvitä kriisistä. Se korostaa, että tämä Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) ja Afrikan unionin suositusten pohjalta annettu päätöslauselma koskee täysimääräisesti kaikkia Norsunluurannikon osapuolia, jotka eivät voi vedota mihinkään oikeudelliseen säännökseen häiritäkseen rauhanprosessia.

Euroopan unioni on tyytyväinen pääministerin 8. marraskuuta pitämässä puheessa ilmoittamaan aikeeseen ottaa käyttöönsä kaikki päätöslauselman 1721 mahdollistamat keinot toimeksiantonsa toteuttamiseksi. Euroopan unioni kehottaa kaikkia Norsunluurannikon osapuolia antamaan pääministerille kaiken tarpeellisen tuen, jotta rauhan- ja sovitteluprosessi onnistuisi. Se tuomitsee turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa esitettyjen puitteiden vastaiset julistukset ja varoittaa kaikista yrityksistä rikkoa niitä.

Euroopan unioni ilmaisee uudelleen solidaarisuutensa Norsunluurannikon kansaa kohtaan ja ymmärtää kriisin pitkittymisestä johtuvan väsymyksen ja ahdingon. Euroopan unioni tukee kansan kieltäytymistä väkivallasta ja pelottelusta.

Euroopan unioni kehottaa Yhdistyneitä Kansakuntia asettamaan viipymättä kohdennettuja toimenpiteitä erityisesti niitä kohtaan, jotka millä hyvänsä tavalla estävät rauhan- ja sovitteluprosessin toteutumista.

Euroopan unioni on tyytyväinen päätökseen antaa välitystehtävä Afrikan unionin puheenjohtajana toimivalle Kongon presidentti Sassou Nguessolle ja toistaa tukevansa kansainvälistä työryhmää, joka on Norsunluurannikon rauhanprosessin turvaaja ja puolueeton tuomari.

Liittyvät valtiot Bulgaria ja Romania, jäsenehdokasvaltiot Turkki, Kroatia* ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat valtiot ja mahdolliset jäsenehdokkaat Montenegro sekä Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina ja Moldovan tasavalta yhtyvät tähän julkilausumaan.

*Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.11.2006

Takaisin ylös