Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 3.11.2006

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om förberedelserna inför presidentvalet i Madagaskar

Pressmeddelande 443/2006
3.11.2006

Europeiska unionen är angelägen om att befästa demokratin i Madagaskar och vill därför, på de madagaskiska myndigheternas begäran, ge ett aktivt stöd till förberedelserna inför presidentvalet den 3 december 2006. Europeiska unionen betonar vikten av att hela valprocessen får ett framgångsrikt förlopp och vädjar därför till parterna att genomföra förberedelserna inför valet i samförstånd. Unionen uppmanar även samtliga presidentkandidater och de madagaskiska myndigheterna att respektera grundprinciperna för ett fritt, rättvist och öppet val. Europeiska unionen uppmanar därför samtliga kandidater att anta en uppförandekod. Unionen erinrar om kravet att samtliga kandidater har lika tillgång till offentliga media och önskar att valkampanjen kan genomföras i en öppen och demokratisk anda.

De anslutande länderna Bulgarien och Rumänien, kandidatländerna Turkiet, Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings  och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro samt Serbien, Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge liksom Ukraina och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen

Detta dokument

Uppdaterat 3.11.2006

Takaisin ylös