Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 3.11.2006

Puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Madagaskarin presidentinvaalien valmistelusta

Tiedote 443/2006
3.11.2006

Madagaskarin viranomaisten pyynnöstä ja demokratian lujittamiseksi Madagaskarilla Euroopan unioni tukee aktiivisesti 3. joulukuuta 2006 pidettävien presidentinvaalien valmistelua. Euroopan unioni korostaa vaalien moitteettoman sujumisen tärkeyttä, niiden onnistuneeseen päätökseen saattamisen merkitystä ja kehottaa pyrkimään yhteisymmärrykseen vaalien valmistelussa. Se kehottaa myös kaikkia presidenttiehdokkaita ja Madagaskarin viranomaisia noudattamaan vapaita, oikeudenmukaisia ja avoimia vaaleja koskevia perusperiaatteita. Siksi Euroopan unioni kannustaa kaikkia ehdokkaita omaksumaan hyvää vaalitapaa koskevat käytänteet  Se muistuttaa, että kaikilla ehdokkailla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet esiintyä julkisissa tiedotusvälineissä, ja toivoo, että vaalikampanja käydään avoimessa ja demokraattisessa ilmapiirissä.

Liittyvät valtiot Bulgaria ja Romania, jäsenehdokasvaltiot Turkki, Kroatia* ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat valtiot ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro sekä Serbia, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina ja Moldovan tasavalta yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.11.2006

Takaisin ylös