Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 29.9.2006

EU ja Latinalaisen Amerikan maat kokoontuvat uusiutuvaa energiaa käsittelevään kokoukseen Panamassa

Tiedote 387/2006
29.9.2006

EU-puheenjohtajamaa Suomi on kutsunut kaikki EU-maat sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiot uusiutuvia energiamuotoja käsittelevään foorumiin Panamassa 9.-11. lokakuuta. Kokous on osa kumppanuushanketta, jonka Suomi julkisti Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa 2002 yhdessä seitsemän Keski-Amerikan maan kanssa. Kumppanuushanke tähtää uusiutuvien energiamuotojen entistä laajempaan käyttöönottoon.

Panaman foorumin aiheet ovat yhteisiä niin EU:lle kuin Latinalaiselle Amerikalle. Kokouksessa käsitellään muun muassa biopolttoaineita, tuulivoimaa sekä päästökauppaa. Suomalaisista uusiutuvan energian alan yrityksistä foorumiin osallistuvat muun muassa ABB, Pöyry Energy ja WinWind.

Kumppanuushankkeen tarkoituksena oli alusta alkaen saada yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut yksityisen sektorin toimijat mukaan yhteistyöhön. Tällä hetkellä hankkeeseen osallistuu 64 kumppania Suomesta ja Keski-Amerikasta. Toimintamuodoiksi valittiin hankkeet sekä erilaisia uusiutuvan energian teemoja käsittelevät alueelliset foorumit, joista Panaman kokous on kahdeksas.

Alunperin ulkoministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta kolme miljoonaa euroa kolmen vuoden ajalle. Rahoitusta on nyt päätetty jatkaa vuoteen 2009 asti, ja sitä on myönnetty neljä miljoonaa euroa.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Veikko Soralahti, Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikkö, ulkoministeriö, puh. 040 566 8858, etunimi.sukunimi@formin.fi, ja ylijohtaja Markku Nurmi, kumppanuushankkeen johtokunnan puheenjohtaja, ympäristöministeriö, puh. 050 559 9146, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. Panamassa +503 8740 317

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.9.2006

Takaisin ylös