Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 27.9.2006

Eurooppa-ministeri Paula Lehtomäki Euroopan parlamentin täysistunnossa  27. syyskuuta Darfurin tilanteesta

Muutosvarauksin

Euroopan unioni on huolestunut Sudanin viimeaikaisesta kehityksestä, erityisesti Darfurin heikentyneestä turvallisuus- ja humanitaarisesta tilanteesta. Puheenjohtajamaa yhdessä korkeaedustaja Solanan kanssa on läheisessä yhteistyössä EU-kumppanien ja kansainvälisen yhteisön kanssa pyrkinyt yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja yhteistyöhön kestävän rauhan rakentamiseksi Darfuriin. Myös kesällä 2005 nimitetty EU:n Sudanin erityisedustaja Pekka Haavisto jatkaa Sudanin kokonaistilanteen seuraamista, EU-toimien koordinointia sekä osallistumista EU:n edustajana keskusteluihin Sudanin kanssa.

Darfurin rauhansopimus (Darfur Peace Agreement, DPA), joka allekirjoitettiin Sudanin hallituksen ja SLM-kapinallisryhmittymän Minni Minnawin joukkojen välillä toukokuussa tänä vuonna, nähtiin mahdollisuutena rauhaan. Rauhansopimuksen odotettiin päättävän kolme vuotta kestäneen konfliktin, joka on vaatinut lähes 300 000 kuolonuhria ja ajanut yli kaksi miljoonaa ihmistä pakolaiseksi. Kuitenkin, neljä kuukautta myöhemmin, turvallisuustilanne ja humanitaarinen tilanne alueella ovat nopeasti heikkenemässä. Väkivaltaiset hyökkäykset kyliin sekä pakolais- ja IDP-leireihin (Internally Displaced Person, IDP) ovat lisääntyneet erityisesti viimeisten kuukausien aikana. Sudanin hallitus on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Darfurissa. Niin Sudanin hallituksen joukot kuin kapinallisryhmittymät rikkovat tulitaukosopimuksia. Heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi pakolaisten ja humanitaarisen avun tarpeessa olevien ihmisten lukumäärä on kääntynyt nousuun. Samaan aikaan humanitaarisen avun perillepääsy on tullut entistä vaikeammaksi - humanitaarinen apu saavuttaa vain noin 50 prosenttia apua tarvitsevista.

Darfurin rauhansopimuksen toimeenpanolla, joka ei ole juurikaan edistynyt, olisi suorat vaikutukset noin kuuden miljoonan darfurilaisen elämään. Rauhansopimuksen toimeenpano mahdollistaisi pakolaisten kotiinpaluun ja paluun normaaliin elämään. Se myös mahdollistaisi maanviljelyn aloittamisen parantaen ruokaturvaa, koulujen ja terveydenhuollon perustamisen sekä elämän perusedellytysten turvaamisen - vain joitakin hyötyjä mainitakseni. Edellytys tälle kaikelle on turvallisuustilanteen parantuminen.

Darfurin rauhansopimuksen ja sen toimeenpanemisen turvaamisen edellytys on, että sopimuksen ulkopuolelle jääneet (ryhmittymät) saadaan mukaan rauhanprosessiin. Turvallisuustilanteen välittömäksi parantamiseksi on välttämätöntä, että konfliktin osapuolet sitoutuvat tulitaukosopimuksiin ja että tulitaukoa valvotaan. EU on toistuvasti vaatinut konfliktin osapuolia noudattamaan velvoitteitaan DPA:n ja N'djamenassa vuonna 2004 solmitun humanitaarisen tulitaukosopimuksen (N'djamena Humanitarian Ceasefire Agreement) mukaisesti. Euroopan unioni, erityisesti EUSR Haavisto, on myös toiminut aktiivisesti saadakseen sopimuksen ulkopuolelle jääneet ("non-signatories") mukaan rauhanprosessiin ja Darfurin rauhansopimukseen.

EU on huolissaan Darfurin konfliktin vaikutuksista Sudanin kokonaisvaltaiseen rauhanprosessiin (Comprehensive Peace Agreement, CPA vuodelta 2005). Darfurin konfliktilla on myös vakavia vaikutuksia Itä-Afrikan ja Afrikan sarven alueelliselle vakaudelle, erityisesti Tsadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Darfurin rauhanprosessin tueksi käynnistettiin vuonna 2004 Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio, Arfican Union Mission in Sudan (AMIS). EU on tukenut AMIS:a 'African Peace Facilityn' (APF) kautta operaation käynnistymisestä lähtien. Kaikkiaan EU:n taloudellinen tuki AMIS-operaatiolle on ollut noin 242 miljoonaa euroa. Lisäksi EU on antanut materiaali-, logistiikka- ja suunnittelutukea sekä henkilöstöä. Jäsenmaat ovat tukeneet operaatiota myös merkittävin kahdenvälisin kontribuutioin.

AMIS, Afrikan unionin historian ensimmäinen rauhanturvaoperaatio, on tehnyt hyvää työtä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Sen kapasiteetti ja resurssit ovat kuitenkin riittämättömät Darfurin mittavien haasteiden edessä. EU:n mittavasta rahoituksesta huolimatta operaatiolla on ollut myös vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tästä näkökulmasta on selvää, että ainoa mahdollinen ja realistinen ratkaisu Darfurin rauhanturvatoiminnalle on YK-operaatio. EU tukee voimakkaasti YK:n turvallisuusneuvoston 31. elokuuta (tänä vuonna) hyväksymää päätöslauselmaa 1706. Päätöslauselma laajentaa jo nyt Etelä-Sudanissa toimivan YK:n UNMIS-rauhanturvaoperaation mandaatin Darfuriin, jatkamaan AMIS:n aloittamaa työtä. YK-operaation päätehtävä olisi Darfurin rauhansopimuksen toimeenpanemisen tukeminen. Siviilien suojelu ja tulitauon valvonta olisivat oleellinen osa operaation mandaattia. AMIS:n suurimpana tukijana EU on erittäin huolissaan siitä, että Sudanin hallitus ei ole hyväksynyt YK-operaatiota Darfuriin.

YK-operaatio on välttämätön Darfurin turvallisuustilanteen parantamiseksi ja DPA:n toimeenpanemiseksi kestävällä tavalla. Darfuria ei voida kuitenkaan jättää "turvallisuustyhjiöön". (Tämän vuoksi) EU pitää hyvänä Afrikan unionin New Yorkissa 20. syyskuuta tekemää päätöstä AMIS:n mandaatin jatkamisesta vuoden loppuun asti. EU on sitoutunut tukemaan AMIS:ia myös (tämän) "siirtymävaiheen" aikana. EU vaatii edelleen voimakkaasti Sudanin hallitusta hyväksymään AMIS:n siirron YK:n alaisuuteen YK-päätöslauselman 1706 mukaisesti.

EU ontoistuvasti ilmaissut huolensa ja keskustellut asiasta Sudanin hallituksen kanssa. Lisäksi EU on kehottanut muita kansainvälisiä toimijoita aktiivisuuteen, jotta Sudanin hallitus saataisiin vakuuttuneeksi YK-operaation hyödyllisyydestä ja välttämättömyydestä Darfurin ja koko Sudanin rauhanprosessin kannalta. Tätä silmällä pitäen Euroopan unioni -puheenjohtajamaa, korkea edustaja Solana, erityisedustaja Haavisto sekä jäsenvaltiot - otti asian laajasti esille tapaamisissaan YK:n yleiskokouksen ministeriviikolla New Yorkissa.

EU on hyvin huolestunut ihmisoikeusrikkomuksista Darfurissa. Erityisesti naiset ja lapset joutuvat raiskausten ja muun fyysisen väkivallan kohteeksi. Euroopan unioni tukee YK:n ihmisoikeusraportoijan työtä ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. EU on toistuvasti muistuttanut Sudanin hallitusta sen vastuusta suojella kansalaisiaan kaikelta väkivallalta ja taata ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

EU on yksi keskeisimmistä avunantajista Sudanin sisällissodan jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Oslossa huhtikuussa 2005 järjestetyssä avunantajakonferenssissa EU (komissio ja jäsenmaat) lupasi merkittävästi tukea välittömien tarpeiden kattamiseksi ja jälleenrakentamisen aloittamiseksi. Kun Darfurin rauhanprosessi käynnistyy toden teolla, on EU valmis tukemaan myös Darfurin jälleenrakentamista. EU antaa Sudaniin ja Darfuriin myös merkittävästi humanitaarista apua.

EU:n näkyvä ja aktiivinen rooli Sudanin/Darfurin kysymyksessä on tärkeää. Sudanin/Darfurin tilanne on yksi keskeisimmistä Afrikan sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä ja tulee säilymään yhtenä asialistan pääkysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella, mukaan lukien yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostojen (YAUN) kokouksissa. Sudanin/Darfurin tilanne nostetaan esille myös kaikissa keskeisissä kokouksissa ja tapaamisissa kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien korkeantason tapaamiset.

Ilman aktiivisia toimia Darfur on vaarassa ajautua uuteen väkivallan kierteeseen. Siihen meillä ei ole varaa.

 

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.9.2006

Takaisin ylös