Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 26.9.2006

Eurooppa-ministeri Paula Lehtomäki Euroopan parlamentin täysistunnossa 26. syyskuuta Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat

Bulgaria ja Romania ovat olennainen osa EU:n viidettä laajentumista. Kuten tiedätte, tavoitteenamme on ollut toivottaa molemmat maat tervetulleiksi jäsenvaltioina 1. tammikuuta 2007.

Koko laajentumisprosessin ajan puheenjohtajavaltiot ovat vakuuttaneet Euroopan parlamentille, että sen näkemykset Bulgarian ja Romanian liittymisvalmiudesta otetaan huomioon. Puheenjohtajavaltio haluaa kiittää Euroopan parlamenttia siitä merkittävästä panoksesta, jonka se on antanut molempien maiden Euroopan unioniin liittymisen osalta.

Euroopan unioni on seurannut tarkasti molempien maiden edistymistä tarvittavien uudistusten saattamisessa päätökseen ja liittymissopimuksen mukaisten jäsenyysvelvoitteiden täyttämisessä. Samalla kun kesäkuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kiitti Bulgariaa ja Romaniaa viime aikoina toteutetuista uudistustoimenpiteistä, se vetosi molempiin maihin, jotta ne ponnistelisivat entistä enemmän ratkaistakseen päättäväisesti ja viipymättä ne jäljellä olevat ongelmat, jotka mainittiin komission toukokuussa 2006 antamassa edistymisraportissa.

Puheenjohtajavaltio on kannustanut molempia maita käsittelemään ratkaisematta olevia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ovat erityisesti oikeuslaitoksen uudistaminen, järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja hallinnolliset valmiudet muutamilla avainalueilla. Assosiaationeuvoston kokoukset ovat tarjonneet tilaisuuden arvioida EU:n säännöstön suhteen tapahtunutta edistymistä ja osoittaneet selkeästi, että tarvittavat uudistukset on saatava päätökseen ja pantava täytäntöön viipymättä. Myös parlamentaaristen sekavaliokuntien kokouksilla on ollut tässä keskeinen merkitys.

Puheenjohtajavaltio panee merkille komission raporteissa esitetyt suositukset. Se haluaa kiittää sekä Bulgariaa että Romaniaa niiden pyrkimyksistä täyttää liittymiselle asetetut vaatimukset. Bulgarian ja Romanian on nyt viipymättä puututtava kaikkiin jäljellä oleviin ongelmiin. Tiedän, että maat pyrkivät jo ratkaisemaan jäljellä olevia ongelmia.

Neuvosto panee merkille komission suunnitelmat koskien liittymissopimuksen artiklojen 37 ja 38 perusteella mahdollisesti käyttöön otettavia suojatoimenpiteitä sekä vahvistettua monitorointia, jos edistys näillä alueilla ei ole riittävää.

Neuvosto aikoo nyt tutkia perusteellisesti komission raporttia ja suosituksia ja arvioida keskeisiä kysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Neuvosto ottaa luonnollisesti huomioon myös Euroopan parlamentin esittämät näkökohdat.

Itse liittymissopimuksen ratifiointiprosessi on jo pitkällä ja luotamme siihen, että se saadaan ajoissa päätökseen.

Kiitos.

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.9.2006

Takaisin ylös