Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 26.9.2006

Eurooppa-ministeri Paula Lehtomäki Euroopan parlamentin täysistunnossa 26. syyskuuta Turkin liittymisprosessista

(muutosvarauksin)

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet,

Puheenjohtajamaan ominaisuudessa Suomi haluaa kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti Camiel Eurlingsia kattavasta raportista koskien Turkin edistymistä liittymisprosessissa. Puheenjohtajamaa tuntee hyvin ja samalla toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin aktiivisen roolin laajentumisprosesseissa erityisesti Turkin osalta.

Jokainen keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisätä tietoisuutta Turkin liittymisprosessista, innostaa sekä EU-maiden että Turkin kansalaisia osallistumaan aktiivisesti prosessiin, sekä tukea Turkin hallitusta sen liittymistavoitteissa. Neuvoston puheenjohtajana Suomi ottaa luonnollisesti huomioon Euroopan parlamentin näkemykset.

Komissio julkaisee 8.11. vuosittaisen raportin Turkin liittymisneuvotteluiden edistymisestä. Eurooppa-neuvosto tulee tarkastelemaan tätä raporttia erityisen huolellisesti. Sillä aikaa haluaisin puheenjohtajamaan ominaisuudessa kiinnittää huomiota muutamiin kohtiin Turkin liittymisneuvotteluissa.

Puheenjohtajamaa jakaa Euroopan parlamentin huolestuneisuuden Turkin uudistusprosessista. Turkin tulee vauhdittaa poliittisten reformien toteuttamista sekä koko uudistusprosessia. Reformien pysyvyyden ja jatkuvuuden turvaamiseksi niiden täysipainoinen ja tehokas toimeenpano on erittäin tärkeää. Konkreettiset tulokset ovat tarpeen.

Jaamme parlamentin huolen Turkin hitaasta edistymisestä niinkin tärkeällä alueella kuin perusvapaudet ja ihmisoikeudet. Vaikka olot Turkissa ovatkin parantuneet verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, on konkreettisia reformeja jatkettava erityisesti ilmaisunvapauden, uskonnonvapauden, kulttuuristen oikeuksien, naisten oikeuksien sekä kidutuksen ja pahoinpitelyn vastaisen toiminnan aloilla. Useimmat näistä asioista on tarkastetussa liittymiskumppanuudessa määritelty prioriteeteiksi, jotka Turkin tulee täyttää viipymättä.

Tällä hetkellä puheenjohtaja odottaa yhdeksännen lakiuudistuspaketin hyväksymistä, jonka on tarkoitus vastata joihinkin edellä mainittuihin puutteisiin. Uusien lakien on soinnuttava täydellisesti yhteen EU:n standardien kanssa.

Erityisesti ilmaisunvapauden osalta neuvosto odottaa Turkilta välittömiä toimia, jotta voidaan jatkossa välttää oikeuskanteet, joita on nostettu joitakin ei-väkivaltaisia mielipiteitä esittäneitä henkilöitä vastaan. Mitä tulee uskonnonvapauteen, odotamme ei-muslimivähemmistöjen oikeuksia koskevan lainsäädännön täysipainoista ja välitöntä toimeenpanoa eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Parlamentin tavoin olemme huolestuneita Kaakkois-Turkin tilanteesta. Puheenjohtaja on tuominnut viimeaikaiset pommi-iskut useissa eri kohteissa Turkissa pitäen niitä järjettöminä terroristitekoina. Terroriteot eivät voi koskaan olla oikeutettuja. Tämä on monitahoinen kokonaisuus, jota me seuraamme tarkasti osana uudistusprosessia. Turkin tulee ripeästi kehittää kattava lähestymistapa alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tavoitteena tässä tulisi olla kaikkien Turkin kansalaisten taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen mahdollisuuksien vahvistaminen, kurdit mukaan lukien.

Kööpenhaminan poliittisten kriteerien lisäksi Turkin edistymistä liittymisprosessissa arvioidaan neuvottelukehyksen vaatimuksilla, joihin kuuluu Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan toimeenpano. Edistyminen tässä on olennaista neuvottelujen etenemiselle. Turkin on sovellettava pöytäkirjaa täysimääräisesti kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ja poistettava esteet tavaroiden vapaalta liikkumiselta, kuljetusrajoitukset mukaan lukien. Tähän olennaisesti liittyvien neuvottelulukujen avaaminen riippuu siitä, kuinka Turkki täyttää sen sopimusperusteiset velvoitteet jäsenmaita kohtaan. Näiden velvollisuuksien täyttämättä jättäminen vaikuttaa kokonaisuudessaan neuvottelujen etenemiseen.

Me varmistamme tänä vuonna edistymisen seurannan niiden olennaisten asioiden osalta, jotka on mainittu Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 antamassa julkilausumassa.

Euroopan unionin standardien ja jäsenyysvaatimusten täyttäminen vaatii jatkuvaa yritteliäisyyttä ja päättäväisyyttä. Meidän viestimme on selkeä ja vankkumaton: Turkin liittymisprosessi on meille erityisen tärkeä ja voimme vakuuttaa, että puheenjohtajana Suomi tekee kaikkensa mahdollistaakseen liittymisneuvottelujen edistymisen.

Unioni tukee Turkkia sen jäsenyyspyrkimyksissä, mutta edistyminen liittymisneuvotteluissa riippuu Turkin omista toimista. Liittymisprosessi jatkuu Turkin jatkaessa uudistusprosessia ja täyttäessä sille kuuluvat velvoitteet.

Kiitos.

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.9.2006

Takaisin ylös