Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Schengen-viisumin hakeminen ja hakemuslomake

Schengen-viisumia Suomeen haetaan ensisijaisesti hakijaa lähimpänä olevasta Suomen edustustosta tai Suomea edustavan toisen Schengen-maan edustustosta aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen suunnitellun vierailun alkua.

Schengen-valtioita ovat:
Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.


Schengen-viisumin hakeminen

Schengen-viisumia Suomeen haetaan oheisella viisumihakemuslomakkeella. Lomake täytetään yhtenä kappaleena, varustetaan yhdellä valokuvalla ja hakijan allekirjoituksella. Viisumimaksu tulee olla maksettu ennen kuin viisumihakemuksen käsittely voidaan aloittaa.

Lomakkeet tulee toimittaa voimassaolevan passin ja tarvittavien liitteiden kera siihen Suomen edustustoon, josta henkilö hakee viisumia.

Vaadittavia liitteitä ovat esimerkiksi todistus maksetusta matkustajavakuutuksesta ja lentoliput. Vaadittavien liitteiden määrä saattaa vaihdella edustustokohtaisesti ja tulee aina tarkistaa kyseisestä edustustosta.

Sähköpostitse tai telefaksilla edustustolle lähetettyjä lomakkeita ei voida ottaa käsiteltäviksi.

Lisätietoja viisumiasioista ulkomailla:


Hakemuslomake


Hakemus Schengen-viisumia varten / Ansökan om Schengenvisering

pdfHakemus Schengen-viisumia varten - Ansökan om Schengenvisering
(EC 109 /suomi /på svenka PDF) 
kaksikielinen hakemuslomake

Application for Schengen Visa

pdfApplication for Schengen Visa (en)
(EC 109 /English PDF)

Demande de visa Schengen

pdfDemande de visa Schengen (fr)
(EC 109 /Français PDF)

Solicitud de visado Schengen

pdfSolicitud de visado Schengen (es)
(EC 109 /Español PDF)

Анкета-заявление /Schengen Visa

pdfАнкета-заявление /Schengen Visa (ru)
(EC 109 /По-русски / Russian PDF) 


Liitteet

1. Viisumihakemuslomake

Täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake.

2. Valokuva

Hakemukseen tulee liittää värillinen passivalokuva, josta henkilö on tunnistettavissa, ks. Poliisin valokuvaohje.

- värillinen passivalokuva, josta henkilö on tunnistettavissa
- valokuvan tulee olla korkeintaan kuusi kuukautta vanha ja kooltaan 47x36 mm
- taustan tulee olla vaalea
- valokuvan tulee olla terävä ja selvä ja henkilön kasvojen tulee näkyä suoraan edestäpäin (ei profiilikuva)
- ilmeen on oltava neutraali ja silmien auki ja katseen pitää kohdistua suoraan kameraan.

3. Hyväksytty ja voimassaoleva passi

Hyväksytty, voimassaoleva passi, jonka tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana.

Suomen hyväksymät passit ja muut matkustusasiakirjat, joihin voidaan myöntää viisumi.

Katso myös: Table of travel documents (Euroopan unionin neuvosto)

4. Matkustusvakuutus

Matkustusvakuutus, jonka voimassaolo kattaa viisumin voimassaolon ja alueellisesti koko Schengen-alueen.

Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (ml. potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.

5. Asiakirjaliitteet

Edustusto pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto.

Tällaisia asiakirjoja voivat olla esim. matkaliput, vahvistettu hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu.

Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten esimerkiksi nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen jne. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae.

Hakijalta voidaan pyytää myös muita kuin edellämainittuja selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä selvityksiä.

Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi henkilöllä on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.

6. Alaikäiseltä lapselta vanhempien suostumus

Alaikäiseltä lapselta vaaditaan vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan.

7. Haastattelu

Edustusto voi myös pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.

8. Allekirjoitus

Hakija vastaa allekirjoituksellaan hakemuslomakkeessa annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Hakijan on allekirjoitettava hakemuslomake henkilökohtaisesti.

Ensimmäistä biometrisillä tunnisteilla varustettua viisumia haettaessa on annettava sormenjäljet. Ei vielä käytössä kaikissa maissa, tarkistettavissa edustustoista.

Takaisin ylös