Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 10.7.2006

Ulkoministeri Tuomiojan puheenvuoro euroafrikkalaisessa kokouksessa

Ulkoministeri Erkki Tuomioja edustaa EU-puheenjohtajamaata 10.-11. heinäkuuta Rabatissa järjestettävässä euroafrikkalaisessa ministerikokouksessa "La Conférence Ministérielle Euro-Africaine sur la Migration et le Développement", jonka aiheena on muuttoliike ja kehitys.

Rabat, Marokko
10.7.2006

Kansainvälisen muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys on tärkeämpi kuin koskaan. Kansainvälisen yhteisön tietoisuus ja ymmärrys muuttoliikekysymysten monimuotoisesta luonteessa ja kasvavasta merkityksestä on noussut aivan uudella tavalla kansainvälisen politiikan keskiöön. Kokoontumisemme tänne Rabatiin osoittaa konkreettisesti, että asia on meille kaikille osanottajille yhteisesti tärkeä ja että haluamme yhdessä löytää konkreettisia ratkaisuja vastataksemme nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Haluan heti alkuun todeta, miten paljon arvostan tämä konferenssin järjestämistä ja Marokon, Espanjan ja Ranskan aloitetta sekä Senegalin aktiivista osallistumista. Arvostan, että tässä tapauksessa konkreettisten ongelmien eteen joutuneet maat ovat nähneet kysymyksen laajuuden ja päättäneet tehdä aloitteen alueellisen konferenssin koolle kutsumiseksi.  Välittömästi myös muut EU-maat sekä komissio asettuivat aloitteen taakse. Olen iloinen, että yhtälailla pohjois-, Länsi- ja Keski-Afrikan maat ovat pitäneet aloitetta kannatettavana ja saapuneet paikalle. Dakarin korkeiden virkamiesten kokous oli hyvä ja tärkeä. Tämän päivän isäntämaan järjestelykyky ja vieraanvaraisuus näkyivät jo ensimmäisessä valmistelukomiten kokouksessa ja näkyvät myös tässä.

Arvoisat kollegat, ministerit, konferenssin osanottajat,

Euroopan unionille kokonaisvaltainen ja johdonmukainen lähestymistapa muuttoliikekysymyksissä on kaiken politiikan ja toiminnan lähtökohta. Muuttoliikekysymyksissäkään unionin sisäistä toimintaa ei voi käsitellä erillisenä ulkoisesta toiminnasta, päinvastoin: muuttoliikekysymysten käsittely yhteistyössä kumppaniemme kanssa on tullut aivan uudella tavalla tärkeäksi. Tämä Pohjois-, Länsi- ja Keski-Afrikan maiden ja Euroopan maiden kokous on erinomainen osoitus halusta vahvaan kumppanuuteen, jossa jokaisella meistä on vain etuja saavutettavana.

Uskon vahvasti, että tämä Rabatin kokous on hyvä ja rohkaiseva esimerkki myös muille alueille. Se voi toimia mallina, kun Euroopan unioni tiivistää yhteistyötä muiden muuttoliikereittien maiden kanssa niin Afrikassa kuin muualla lähialueilla. Myös maailmanlaajuisella tasolla Rabatin kumppanuushenki on merkittävä saavutus, joka osaltaan vie konkreettista viestiä syyskuussa New Yorkissa pidettävään YK:n korkean tason muuttoliike- ja kehitysdialogiin.

Globalisaation ja väestörakenteen muutoksen myötä maahanmuutosta on tullut yhä keskeisempi kysymys. Samalla siitä on tullut kysymys, joka vaatii laaja-alaista ja johdonmukaista yhteistyötä eri tasoilla - kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja alueellisten järjestöjen panos on välttämätöntä. Tämä on myös kysymys, jossa kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän ja ammattijärjestöjen panosta tarvitaan. Euroopan unionille koherentti toiminta on tärkeä päämäärä.

Arvoisat kuulijat,

Me edustamme täällä hallituksia, mutta ei pidä unohtaa, että kyse on ennen muuta yksilöiden, maahanmuuttajien, yksittäisten miesten, naisten ja lasten paremmasta tulevaisuudesta. Tarvitsemme nopeasti konkreettisia toimia niin alkuperä- kuin kauttakulkumaissakin akuutin tilanteen lieventämiseksi. Kestäviä ratkaisuja voidaan kuitenkin saavuttaa vain puuttumalla muuttoliikkeen perussyihin. Kyse on silloin ennen muuta kehityspolitiikan keinojen käytöstä. Samalla on huolehdittava, että myös muut politiikkalohkot, kuten esimerkiksi kauppapolitiikka ja maatalouspolitiikka tukevat yhteisiä päämääriä. Muuttoliikekysymykset ovat merkittävä osa unionin kokonaisvaltaista Afrikka-strategiaa.

Euroopan unioni pitää laillisen maahanmuuton hyötyjä suurina niin vastaanotto- kuin alkuperämaillekin. Kyse on silloinkin loppujen lopuksi yksittäisten maahanmuuttajien olosuhteiden turvaamisesta ja heidän ihmisoikeuksistaan ja työoloistaan. Yhä tärkeämpää on, että kiinnitämme erityistä huomiota maahanmuuttajayhteisöjen myönteiseen merkitykseen. Rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihan torjumiseen on panostettava vielä nykyistä enemmän.

Meidän tulee myös muistaa, että kaikille maahanmuutto ei ole aidosti vapaaehtoinen valinta, vaan usein välttämättömyys elinehtojen turvaamiseksi ja joskus jopa pakko jopa johtaa pakolaisuuteen ja turvapaikan tarpeeseen. Tilanteet ovat hyvin erilaisia, ja me kaikki tarvitsemme herkkyyttä tilanteisiin johtavien syiden tunnistamisessa ja kuhunkin tilanteeseen sopivien ratkaisujen löytämisessä. Tiedon lisääminen laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan riskeistä on meille vakava haaste. Kaikissa tapauksissa ohjenuorana on kuitenkin aina ja kaikkialla ihmisoikeuksien turvaaminen ja sitoutuminen pakolaisten suojeluun.

Euroopan unioni onkin vakuuttunut, että tarvitaan erilaisiin tilanteisiin kohdennettuja toimenpiteitä. Maahanmuuttopolitiikan sisältöön ja tehokkuuteen niin lähtö-, kauttakulku - kuin kohdemaissakin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Samalla tarvitaan näkökulman avartamista. Yksinomaan laittoman maahanmuuton torjumiseen tai laillisen maahanmuuton tukemiseen liittyvillä toimilla emme saavuta kestävää tulosta. Tarvitsemme myös kansallisten voimavarojen kehittämistä, investointien ja kaupan edistämistä, sekä nuorten koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien kehittämistä lähtömaissa. Yhteiskehityshankkeet (co-développement), joissa maahanmuuttajayhteisöt voivat antaa panoksensa kotimaansa hyväksi, ovat erinomainen kumppanuuden muoto.

Arvoisat osanottajat,

Euroopan unionin puheenjohtajana voin vain vakuuttaa, että Rabatin konferenssi ( - joka muuten on ensimmäinen merkittävä suuri kansainvälinen tapahtuma Suomen puheenjohtajuuskaudella - ) on merkittävä saavutus ja osoitus aidosta kumppanuudesta. Tältä pohjalta yhteistyötämme on hyvä jatkaa.

Päivitetty 7.7.2006

Takaisin ylös