Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 5.7.2006

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2006

Ulkoasiainministeriö esitti valtiovarainministeriölle talousarvioehdotuksessa hallinnonalalle myönnettäväksi vuodelle 2006 yhteensä 890,3 miljoonaa euroa. Esitys ylitti valtioneuvoston antaman kehyksen 7,1 miljoonalla eurolla. Kehysylitys aiheutuu Suomen maksuosuuksien kasvusta YK:lle.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalan keskeiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat vuonna 2006:

- Suomen kansainvälisen aseman vahvistaminen ja talouden kansainvälisten toimintaedellytysten parantaminen,
- suomalaisten etujen ja suomalaisuuden edistäminen maailmalla,
- vakauden, turvallisuuden ja yhteistyön lisääminen lähialueilla,
- Euroopan unionin laajentaminen ja kehittäminen sekä
- kansainvälinen vakaus, turvallisuus ja hyvinvointi sekä globalisaation hallinnan kehittäminen.

Kaikessa toiminnassa tähdätään näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja ministeriön voimavarat kohdennetaan niiden mukaisesti.

Ulkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2006 (html)

pdf.jpgUlkoasiainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2006 (104 kt)

Tämän sivun sisällöstä vastaa Talouspalveluyksikkö

Päivitetty 29.5.2015

Takaisin ylös