Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 21.1.2016

Filippinerna: resemeddelande

Filippinerna: Var på din vakt. Stor risk för terrordåd på Mindanao och viss risk i Metro Manila. Följ väderleksrapporterna under regnperioden.

Finlands konsulära kontor
Manila

(gäller tills annat meddelas)

Utrikesministeriet rekommenderar att man är extra försiktig och vaksam när man rör sig på offentliga platser. Terrordåd och politiska oroligheter är inte uteslutna någonstans i landet. Väpnade sammandrabbningar mellan filippinska armén och olika extrema rörelser förekommer i synnerhet på Mindanao och på Suluöarna, bland annat öarna Basilan, Jolo och Tawi-Tawi.

Det inrikespolitiska läget är huvudsakligen lugnt. Politiska demonstrationer och massmöten kan förekomma i det administrativa centrumet och affärscentrumet i Makati. De få demonstrationer som förekommer är lugna och småskaliga. Resenärer bör ändå komma ihåg att demonstrationerna kan bli mycket omfattande och våldsamma. Vi avråder därför från att närma sig folksamlingar. Säkerhetsarrangemangen kan vara bristfälliga i de stora köpcentren i Manila och vid tillställningar som lockar stora folkmassor, såsom konserter eller religiösa evenemang. 

Säkerhetsarrangemangen kan vara bristfälliga i stora köpcentrum i Manila och i andra situationer som lockar stora folkmassor, såsom konserter eller idrottsevenemang. 

Översvämningar och jordskred kan förekomma i samband med störtregn och cykloner och de kan orsaka stor förödelse. Den egentliga regnperioden pågår på Filippinerna från juni till november, men cykloner kan förekomma även utanför regnperioden.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan till utrikesministeriet eller till en finländsk beskickning före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Säkerhetsläget

De filippinska myndigheterna påminner regelbundet om risken för terrordåd. Risk för terrordåd och andra oroligheter förekommer främst på Mindanao och Suluöarna, men också huvudstadsregionen Metro Manila och andra stora städer är eventuella mål. Organiserade ligor och små med våldsamma politiska extremistgrupper har också under det gångna året utfört kidnappningar och bombdåd och de är möjliga även i fortsättningen. Även utlänningar kan råka ut för kidnappningar. Syftet är vanligtvis att med lösen finansiera den egna verksamheten.

Det finns skäl att vara vaksam på offentliga platser i Metro-Manila. Vid nationella högtidsdagar höjs beredskapen ytterligare. Offentliga platser där många människor samlas, såsom t.ex. bussterminaler och färjehamnar, köpcentra men också kyrkor och vissa bostadshöghus, kan vara mål för attacker.

Väpnade sammandrabbningar förekommer särskilt mellan filippinska militären och de muslimska separatisterna och i den kommunistiska extrema rörelsens områden, bl.a. på norra Luzon och Mindanao. Sammandrabbningar har förekommit även i delar av centrala Mindanao, till exempel i provinserna North Cotabato, Lanao del Sur och Lanao del Norte. Sammandrabbningarna har även krävt civila offer. Om du reser till Mindanao ska du därför bevaka situationen extra noga bland annat i lokala medier och följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Också små bomb- och granatattacker förekommer tidvis. Attacker har förekommit i de muslimska områdena på Mindanao (ARMM Autonomous Region of Muslim Mindanao) och bland annat i Cotabato, Kidapawa, Zamboanga, General Santos, Davao, Illigan och Cagayan de Oro.

Sammandrabbningarna mellan terroristorganisationen Abu Sayaf och regeringstrupper fortsätter på Mindanao och särskilt i Suluarkipelagen, inklusive öarna Basilan, Tawi Tawi och Jolo.

På grund av risken för oroligheter, väpnade sammandrabbningar och kidnappningar avråder vi från resor till sydvästra Mindanao, Zamboangahalvön och Suluarkipelagen. Vi rekommenderar inte heller resor till isolerade stränder i södra Filippinerna eftersom grupper av kidnappare är verksamma i regionen och närliggande havsområden. Kidnappningarna riktar sig ofta mot regeringsrepresentanter eller förmögna personer ur lokalbefolkningen, men resenärer bör det oaktat iaktta försiktighet.

Brottsligheten

Gatubrottslighet som beror på fattigdom är vanligt på Filippinerna. Bland annat rån av handväskor är vanliga och har t.o.m. lett till brott mot liv. Rånarna använder ofta motorcykel som färdmedel. Det varnas tidvis för rån mot personer som rör sig ensamma i köpcentrum och på nattklubbar. Rånarna kan också använda förlamande kemikalier. Det är bäst att hålla sig borta från mörka gator och folksamlingar och undvika att röra sig ensam utanför Metro-Manila och om natten även i stadsområdet. Det har också framkommit att taxichaufförer medverkat i rån mot passagerare. Vi rekommenderar därför att du anlitar en taxi på bevakade platser såsom officiella taxistolpar vid köpcentrum och hotell, där bilens registernummer antecknas. Ställ dig avvaktande till drinkar och mat av främmande personer och annan frikostighet. De kan nämligen innehålla knockoutdroppar i syfte att råna eller överfalla ett offer.

Det är bra att ta färgkopior av sina viktigaste resedokument, såsom pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen eller skannade och elektroniskt tillgängliga. Om man blir uppmanad att intyga sin identitet ska man kunna visa ett intyg men kopia av passet räcker vanligtvis. Om man tappar passet eller det blir stulet ska man anmäla det till den lokala polisen.

Naturförhållanden

Filippinerna hör till området som kallas "ring of fire", som är mycket utsatt för naturkatastrofer, såsom vulkanutbrott, jordbävningar och cykloner. Jordbävningar under havsytan kan orsaka flodvågor. Filippinerna har 22 vulkaner som klassificeras som aktiva.

Filippinerna drabbas varje år av flera cykloner som medierna strävar att varna för i förväg. Under regnperioden (från juni till november) och i samband med orkaner ska också eventuella risker för översvämningar och jordskred beaktas. Lyssna särskilt noga på lokala varningar om situationen eftersom myndigheternas varningar och anvisningar kan komma med mycket kort varsel. Om det är möjligt lönar det sig att vara beredd på naturkatastrofer i förväg eftersom det är svårt och till och med farligt att röra sig på vägen då katastrofer inträffar. Kommunikationerna kan ställvis brytas totalt.

Mera information:

Hälsovård

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig om man reser till Filippinerna. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring, och det går sällan att få vård utan betalningsförbindelser eller förskottsbetalning.

Kontrollera i god tid före resan vilka vaccinationer krävs på Filippinerna. Institutet för hälsa och välfärd THL:s hälsoguide för resenärer (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=2317) ger bra information (på finska) om vaccinationer och frågor som rör resenärers hälsovård. Resenärer till Filippinerna rekommenderas vaccinera sig mot de vanligaste sjukdomarna polio, stelkramp, hepatit A och B. Vaccin mot japansk encefalit rekommenderas för resenärer som vistas längre i området.

Det lönar sig alltid att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar förekommer på resmålet. Följande myndigheter ger lägesrapporter om eventuella smittsamma sjukdomar på sina webbplatser:

Under regnperioden som varar mellan juni och november har de filippinska hälsomyndigheterna varnat för en ökad risk för epidemier. God hygien minskar risken avsevärt. Det heta och fuktiga klimatet kan vara påfrestande för vissa resenärer.

På grund av kranvattnets kvalitet är det säkrast att bara dricka vatten på flaska.

Malaria, tyfus och denguefeber förekommer i vissa filippinska regioner. Risken ökar under regnperioden.  Denguevirus överförs till människor via myggor, och det finns inget vaccin. Det effektivaste sättet att förebygga sjukdomen är att skydda sig mot myggstick genom att bära ljusa långärmade tröjor och långbyxor och myggmedel också på dagen. Om man får feber ska man så fort som möjligt uppsöka läkare. Rabies förekommer också på Filippinerna. Undvik kontakter med djur, framfrö allt hundar och katter. 

Kulturbundna regler

Filippinare talar vanligtvis engelska, särskilt i de större städerna. Den spanska och amerikanska kolonialtiden har ytligt sett gett landet en stark västerländsk prägel, men i grunden ligger ändå asiatiska seder och bruk där man poängterar finkänslighet och undviker att förlora ansiktet. Resenärer bör minnas dessa då de umgås med filippinare. I övrigt är det filippinska samhället tolerant, till exempel i fråga om sexuella minoriteter.

Trafiken

Trafikkulturen skiljer sig markant från den finländska. De allmänna kommunikationsmedlen och taxibilarna kan vara i dåligt skick, och körstilen ibland aggressiv och oförutsägbar. Framför allt i Metro-Manila kan trafikstockningar fördröja resan avsevärt. Vägarna kan vara i dåligt skick i städerna och speciellt på landsbygden. Filippinska bilar är vanligtvis inte försäkrade, vilket är bra att veta om en olycka inträffar.

Olyckor till sjöss inträffar nu och då på grund av att fartygen är i dåligt skick, ofta överbelastade och för att säkerhetsföreskrifter inte följs.

Bra att veta

Passet ska vara giltigt i minst sex månader efter resans slut då du reser till Filippinerna. Du ska också på begäran kunna visa din retur- eller anslutningsbiljett från Filippinerna. Då resenären anländer till landet får denne en inresestämpel i sitt pass, av vilken det framgår hur länge man får vistas på Filippinerna. Med ett finländskt pass kan du vistas i landet i 30 dagar utan visum. Efter den visumfria tiden kan du ansöka om förlängning av vistelsen hos de filippinska immigrationsmyndigheterna. Den som nonchalerar detta eller överskrider visumet döms att betala böter, som måste betalas innan man kan lämna landet. De ska betalas kontant i förväg hos immigrationsmyndigheterna så att utresan sker problemfritt. Om den fortlöpande vistelsen på Filippinerna räcker över ett halvt år, bör personen ansöka om Emigration Clearance Certificate (ECC) vid de filippinska migrationsmyndigheterna i god tid före utresan ur landet.

Filippinerna har begränsat inresa för barn under femton år som reser utan vårdnadshavare, och de behöver numera specialtillstånd av Filippinernas immigrationsmyndighets chef (WEG, Waiver of Exclusion Ground). När barnet anländer till landet ska han eller hon eller en följeslagare batala avgiften för tillståndets behandling och visa upp ett undertecknat brev där barnets vårdnadshavare samtycker till resan, och som är legitimerat i barnets eller vårdnadshavarens hemland. Immigrationsmyndigheterna kan beslagta barnets pass och återlämna det då barnet reser ut ur landet igen.

Närmare upplysningar om inresebestämmelser får du av de filippinska myndigheterna:

Arméns och polisens utökade säkerhetskontroller i Metro Manila och på andra viktiga platser, till exempel på flygfälten, i hamnarna på längs med huvudlederna, orsakar dröjsmål när man reser. Man ska förbereda sig på att bilar och handväskor kontrolleras när man kommer till offentliga platser, till exempel till köpcentrum och hotell. Hundpatruller vid entrén är en vanlig syn.

För personer med funktionsnedsättning är det utmanande att röra sig i Filippinerna. Det saknas oftast trottoarer. Å andra sidan är det relativt förmånligt att anlita en chaufför eller en personlig assistent till hjälp.

Turister är skyldiga att följa lokal lagstiftning. Domarna är ur europeiskt perspektiv mycket stränga, till exempel när det gäller narkotikabrott. Redan för innehav av små mängder kan man dömas till fängelsestraff. Sexuellt utnyttjande av barn är straffbart och leder oftast till fängelsestraff. Till barn räknas alla under 18 år.

Finländska mobilabonnemang och mobila tjänster fungerar i allmänhet bra. Det är enkelt att skaffa ett lokalt prepaid-abonnemang. På landsbygden kan hörbarheten vara bristfällig också med lokala abonnemang.

Internationella kreditkort accepteras i de större städerna. Var försiktig när du använder kreditkort, uppgifterna kan kopieras. När man reser till landsbygden ska man ta med sig kontanter, bankautomater kanske inte finns eller så fungerar de inte. I nödsituationer kan man ta emot pengar från utlandet genom kommersiella penningöverföringsföretag, till exempel Western Union har ett omfattande nätverk på Filippinerna. www.westernunion.com.

Det nationella nödnumret är 117.

Finlands konsulära kontor önskar att finländare som reser till Filippinerna eller bosätter sig där gör en reseanmälan på adressen https://matkustusilmoitus.fi.

Det är bra att ge sina kontaktuppgifter under resan till vänner och anhöriga.

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Finlands konsulära kontor i Manila

Kontaktuppgifter:

Consular Office of Finland / Royal Norwegian Embassy
12th Floor, Del Rosario Law Centre
21st Drive corner 20th Drive
Bonifacio Global City
1630 Taguig, Metro Manila
Tfn: +63 (0)2 317 2700

Jour: +358 9 1605 5551
E-post: sanomat.mni@formin.fi
Webbplats: www.finland.ph

Tidsskillnad till Finland: sommartid +5 timmar, vintertid +6 timmar

Uppdaterat 21.1.2016

Takaisin ylös