Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utrikesministeriets logo

Logotyp

Utrikesministeriets logo pryds av det traditionella lejonet med en jordglob, det vill säga utrikesministeriets verksamhetsfält, i bakgrunden. Utrikesministeriet och dess nätverk av beskickningar representerar Finland i världen.

"Engels gula färg" i logotypen syftar även på de värdefulla byggnaderna i Sjöekipaget och på Riddaregatan, där utrikesministeriet inledde sin verksamhet år 1918. Jordgloben och dess gula bård utgör en helhet som symboliserar stabilitet och pålitlighet. På så sätt vill utrikesministeriet uttrycka sin uppgift att vara finländarnas pålitliga partner ute i världen.

Webbadressen formin.finland.fi, som omger jordgloben, framhäver utrikesministeriets serviceinriktade roll och direkta växelverkan med medborgare och samarbetspartner. Webbplatsen syftar till att täcka utrikesförvaltningens hela verksamhetsfält.

Webbadressen som tillfogats logotypen är också en internationell symbol för det finländska utrikesministeriets vilja och förmåga att vara lättillgänglig.

pdf  Grafisk profilmanual (PDF 3,74 Mbyte)

Finsk-/svenskspråkig logotyp med bård

Logotyp med bård

Finsk-/svenskspråkig logotyp utan bård

Finsk-/svenskspråkig logotyp utan bård

Detta dokument

Takaisin ylös