Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 10.4.2014

Egypten: resemeddelande

Egypten: Undvik icke-nödvändiga resor till Egypten, med undantag av Hurghadaområdets turistorter, Luxor, Assuan samt Kairo. Undvik resor till Sinaihalvön.

Finlands ambassad
Kairo

Vi avråder från icke-nödvändiga resor till Egypten med undantag för turistorterna vid Röda havet (Hurghada- och Marsa Alamområdena), de historiska städerna vid Nilen - Luxor och Assuan - samt Kairo. Om du reser till Kairo ska du iaktta stor försiktighet. I Kairo ska du undvika demonstrationer och folksamlingar.

Dessutom avråder vi från allt resande till Sinai. Vi avråder också från resor nära gränserna till Libyen och Sudan.

Säkerhetsläget är fortfarande ombytligt i hela landet bortsett från turistorterna på fastlandet vid Röda havet (bland andra Hurghadaområdet och Marsa Alam) samt de historiska städerna Luxor och Assuan vid Nilen. De nämnda resmålen har fortsatt att vara lugna förutom några enstaka regimkritiska demonstrationer. I Assuans förstäder har det den senaste tiden förekommit sammandrabbningar mellan lokalbefolkningen så därför ska man iaktta försiktighet och myndigheternas samt guiders anvisningar. 

Den 16 februari 2014 utförde terrorister verksamma på Sinai ett attentat i Taba nära gränsen till Israel mot en buss som transporterade utländska resenärer. I attentatet dog och skadades flera människor. I synnerhet på norra Sinai är säkerhetssituationen mycket dålig.

På årsdagen av folkresningen 2011 och kvällen innan, det vill säga 24-25 januari 2014, förekom flera bombattacker mot säkerhetsmyndigheter i Kairo. Flera människor dog och många skadades. Framför Kairos universitet exploderade den 2 april 2014 tre bomber, som ledde till att en person dog och flera skadades. Även i resten av landet utanför Kairo har man utfört dåd mot polisen och säkerhetsmyndigheterna. Också på andra håll i landet har man attackerat säkerhetsmyndigheter och polis. Terrordåden har bortsett från attentatet i Taba i huvudsak riktats mot polisstationer och säkerhetsmyndigheter samt fordon som används av dessa. Nya terrordåd kan inte uteslutas, inte heller mot turistmål.

Demonstrationer och våldsamma sammandrabbningar pågår fortfarande i synnerhet i stora städer. Armén är närvarande på landsvägar och i städer. På grund av situationen är trafiken begränsad och det förekommer vägspärrar och trafikstockningar särskilt i Kairo. Tågtrafiken kan ställvis vara inställd. Alla flygplatser fungerar normalt. I Kairo och andra städer rekommenderas att man undviker platser där folk har samlats eller håller på att samlas (till exempel stora öppna platser, förvaltningsbyggnader, polisstationer, domstolar, religiösa byggnader och universitet). Man ska inte heller fotografera folksamlingar eller demonstrationer.

I slutet av maj då presidentvalet närmar sig kan demonstrationer väntas, därför kan myndigheterna av säkerhetsskäl stänga torg (t.ex. Tahrir), universitetsområden (bl.a. Kairos universitet och Al Azhar universitetet) och andra platser. Man bör inte gå in på stängda områden, trots att det inte skulle finnas några folksamlingar där och inte heller fotografera sådana. Om man motsätter sig säkerhetsmyndigheterna kan man bli arresterad.

Utlänningar ska alltid ha med sig resehandlingar (pass) där personuppgifter framgår och syftet med vistelsen i landet.

Var allmänt försiktig och uppmärksam på din omgivning i hela landet. Myndigheterna klarar inte av att garantera säkerheten på landsvägarna. På vägen mellan Sharm el Sheikh och Katarinaklostret har utländska resenärer tagits som gisslan under korta perioder. Om det är nödvändigt att röra sig på Sinai, bör man före man åker på resa absolut ta reda på vägarnas och resmålens säkerhet.

Sedan folkresningen 2011 har polisen inte varit lika handlingskraftig som tidigare. Rån och stölder, som tidigare var ovanliga, förekommer nu allt mer. Också rån riktade mot bilar har ökat. 

Eftersom situationen ändras snabbt är det viktigt att följa de lokala medierna och ambassadens webbplats (www.finland.org.eg). Vi rekommenderar också att man följer myndigheternas och researrangörernas instruktioner.

Utrikesministeriet och Finlands ambassad följer Egyptens säkerhetsläge, också i samarbete med övriga EU-länders myndigheter och ambassader i Egypten.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottslighet

Egyptens stora städer har före folkresningen 2011 i internationell jämförelse varit trygga platser i förhållande till sin storlek. Efter folkresningen har stölder och rån ökat i synnerhet i de stora städerna. Liksom överallt när man reser är det bra att hålla noga reda på sina pass, kreditkort och pengar. I Kairo, Alexandria och andra stora städer ska man vara extra vaksam. Väpnade rån mot växlingskontor och banker har inträffat både i storstäder och i semestercentrum. Kvinnor och de som rör sig ensamma bör tänka noga på sin säkerhet.

Trafiken

I de stora städerna är trafiken ofta kaotisk och hastigheterna mycket höga. På landsvägarna mellan städerna följer man inte hastighetsbegränsningarna. Vissa fordon, bl.a. de flesta taxibilarna, är oftast gamla och i dåligt skick. För transport till flygplats kan man hyra en bra bil via resebyråer och hotell, och kostnaden blir knappt större än en taxiresa. De internationella biluthyrningsfirmorna verkar i Egypten.

Hälsovård

Den allmänna nivån på hygienen och renheten avviker från finländsk standard. Magsjukdomar är vanliga, så det är viktigt att hålla god personlig hygien, speciellt att tvätta händerna.

Influensa A(H1N1) och fågelinfluensa H5N1 har konstaterats i Egypten. De egyptiska myndigheterna bevakar situationen. Mer information får du genom att ringa det egyptiska hälsoministeriets telefonupplysning på numret 105 eller genom att vända dig till närmaste sjukhus.

I stora egyptiska städer och turistcentrum finns det sjukhus som håller internationell standard. Vårdavgifterna är höga. Om personen som behandlas själv betalar för vården ger läkaren eller sjukhuset ett officiellt kvitto och en redogörelse att ge till försäkringsbolaget. Också apotek ger officiella kvitton på läkemedelskostnader. Redogörelserna och kvittona innehåller uppgifter om läkaren, även ett namnförtydligande, och kontaktuppgifter till mottagningen och sjukhuset; adress, telefon, fax och sjukhusets webbadress.

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring. Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På Institutet för hälsa och välfärds webbplats (www.thl.fi) får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska).

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet.

Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Kulturbundna regler

Det är bra att bekanta sig med kulturella skillnader redan innan avresan och försöka beakta dem. Det finns inga officiella regler angående klädseln i Egypten, kvinnor behöver till exempel inte använda duk annat än vid moskébesök. På semesterorterna vid Medelhavet och längs Röda Havets kust är klädseln fri men det är ändå skäl att klä sig mera konservativt utanför semesterorterna så att knän och axlar inte är bara.

Egyptierna är mycket gästfria och vänliga. Ofta väntar man sig ändå en liten ersättning eller gentjänst för utförda tjänster. Då antalet turister gått ned efter revolutionen kan handelsmännen och de som säljer tjänster vara mycket påträngande, särskilt kring sevärdheterna i Kairo, kring de historiska platserna i Nildalen, men också i turistorterna vid Röda havet. Det lönar sig att förhålla sig vänligt avvärjande mot dessa för att undvika ytterligare störande.

Bra att veta

Innehav och bruk av narkotika är förbjudet i Egypten. Straffen kan vara mycket stränga. För utförsel av antikföremål och andra gamla föremål krävs tillstånd. De intyg som handelsmännen ger är inte tillräckliga. Det är också förbjudet att föra ut alla slags vapen från landet utan myndigheternas tillstånd, också obrukbara vapen.

Homosexuellt umgänge kan i Egypten dömas med fängelsestraff.

Att samla och föra ut koraller från landet är definitivt förbjudet.

Man får inte fotografera militära objekt och en rad offentliga byggnader. På grund av det oroliga politiska läget rekommenderas särskild försiktighet också när man fotograferar händelser och folkskaror. Om man fotograferar en person bör man be om lov först.

Man får turistvisum i ett vanligt finländskt pass vid gränsstationerna och på de internationella flygplatserna. I vanliga fall beviljas visumet för en månad. Avgiften är 15 USD och kan också betalas i euro eller i någon annan valuta. Man kan ansöka om en förlängning av visumet vid egyptiska inrikesministeriets visumbyrå.

Om du anländer till landet för någon annan orsak än turism (t.ex. studier eller arbete) ska du ansöka om visum vid Egyptens ambassad i Helsingfors, Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 09 4777 470. Innehavare av alla andra slag av pass än vanligt pass, utfärdat av finska myndigheter, ska ansöka om visum på förhand vid ambassaden, för alla slags resor.

Mobiltelefonerna fungerar i hela Egypten förutom i öknen.

Jour: i nödfall efter tjänstetid, tfn +358-9-1605 5551.

  • Polisens allmänna nödnummer: 122
  • Ambulans: 123
  • Hälsovårdsministeriets infonummer: 105

Ytterligare information:

Embassy of Finland
3 Abu El Feda Street, 13th floor
11211 Zamalek, Cairo
Arab Republic of Egypt

Tel: (0020 2) 2736 3722
Fax: (0020 2) 2737 1376
E-post: sanomat.kai@formin.fi
Webbplats:  www.finland.org.eg
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Suomen-suurlahetysto-Kairo/198414566839508
Twitter: http://www.twitter.com/SuomenSLKairo

Närmare information om Egypten: Egyptin maatiedosto (på finska)

Säkerhetstips för resan (PDF)

Detta dokument

Uppdaterat 10.4.2014

Takaisin ylös