Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 29.10.2015

Storbritannien: resemeddelande

Storbritannien: Allmänt tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och för trafiken. Hotnivån för internationell terrorism är fortsättningsvis allvarlig.

Finlands ambassad
London

(gäller tills annat meddelas)

Storbritannien är ett populärt och allmänt tryggt resmål som besöks av tusentals turister dagligen, året om.

Se upp, den livliga trafiken kan orsaka farliga situationer. I shoppingkvarteren och i kollektivtrafiken kan det förekomma ficktjuvar, särskilt under rusningstid.

Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Terrorism

De brittiska myndigheterna använder uttrycket allvarligt (severe) för att bedöma det internationella terrorhotet mot landet, vilket betyder att risken för terrordåd är mycket sannolikt (highly likely). Hotnivån är den andra högsta på den femgradiga skala som tillämpas. Myndigheterna har dock inga uppgifter om att hotet skulle vara överhängande och hotet sägs ha att göra med läget i Syrien och Irak. Information om det aktuella terrorhotet och om åtgärder mot terrorism finns på inrikesministeriets, d.v.s. Home Offices webbplats (länk: https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency). Säkerhetsmyndigheterna uppmanar fortsättningsvis allmänheten till vaksamhet, men hotnivån förutsätter inga särskilda åtgärder av den som reser till landet.

Hotnivån i Storbritannien (England, Skottland, Wales) på grund av terrorhotet från Nordirland  är på den femgradiga skalan på den näst lägsta nivån, det vill säga måttlig (moderate). Det innebär att det finns en risk för terrordåd, men att det inte är sannolikt. Hotnivån på Nordirland är fortfarande hög (severe, se mera under Nordirland).

De brittiska myndigheterna tar terrorhotet på stort allvar. Säkerhetsåtgärderna är strikta på brittiska flygplatser och vid större evenemang. Säkerhetsåtgärderna gäller tills de brittiska myndigheterna kommer med ny information.

Personer som rör sig i offentliga utrymmen och på flygfält uppmanas hålla sina väskor och annat bärbart med sig hela tiden, ty annars kan oidentifierade föremål avlägsnas och förstöras. Passagerare bör vara beredda på fördröjningar som förorsakas av säkerhetskontrollen på flygfälten.

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och de utfärdade instruktionerna bör följas. De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får man på webbplatsen för inrikesministeriet, d.v.s. Home Office eller för premiärministerns kabinett, Cabinet Office, och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s teve-, radio- och webbnyheter.

Nordirland

Vi ber den som reser till Nordirland beakta att det kan förekomma attentat från grupper som ställt sig utanför fredsavtalet. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när religiösa politiska grupperingar ordnar parader. I Nordirland är hotnivån allvarlig (severe), terrordåd anses med andra ord varar mycket sannolika (an attack is highly likely). Hotnivån är den nästhögsta på den femgradiga skalan. Hotnivån för internationell terrorism är på nivån stor (substantial) i Nordirland.

Brottsligheten

Man bör även vara på sin vakt mot ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. Antalet fickstölder ökar framför allt under turistsäsongen. Undvik därför att bära på dig passet eller annat värdefullt om det inte är nödvändigt.

Det lönar sig att ta kopior på eller skanna sina viktigaste dokument, såsom passet, kreditkort och flygbiljetter och förvara kopiorna skilt från originalet, gärna i elektronisk form.

Om ditt pass blir stulet eller försvinner ska du alltid anmäla det till den lokala polisen. För mera information och de lokala polisernas kontaktuppgifter hittas på adressen: http://www.police.uk

Trafiken

Anvisningar gällande flygtrafiken: Det råder trängsel och rusning på de internationella flygplatserna och resenärer uppmanas att ta sig till dem i god tid innan flygets avgång. Information om de internationella flygstationerna får man på den brittiska flygplatsmyndighetens webbplats, British Airports Authority.

Information om bagagebestämmelser finns bland annat på webbplatsen för Heathrows flygplats i London: Heathrow security, baggage and liquids www.heathrowairport.com/heathrow-airport-guide/heathrow-security.

Det aktuella läget gällande allmänna transportmedel och flygtrafik kan man kontrollera på BBC:s webbplats och läget gällande Londons allmänna transportmedel på Transport for London webbplats: www.tfl.gov.uk.

Vänstertrafiken förutsätter vana och försiktighet både när man färdas med bil eller till fots.

De brittiska trafikmyndigheterna uppmanar alla som har för avsikt att resa in i landet via hamnen i Calais att i förväg kontakta rederiet eller researrangören för att ta reda på eventuella störningar i färjetrafiken. Information och karta över olika överfartsställen: http://maps.dft.gov.uk/channel-disruption/index.html. Följ de brittiska myndigheternas nyheter om situationen i Calais: https://www.gov.uk/government/news/calais-situation-information-and-advice.

Hälsovården

I Finland bosatta personer har vid tillfällig vistelse rätt till sjukvård också i andra EU- och EFTA-länder samt i Schweiz med FAP: s europeiska sjukvårdskort. Denna rätt omfattar det lagstadgade hälsoskyddet i vistelselandet eller den sjukvårdsservice som även vistelselandets egen befolkning är berättigad till. Tilläggsupplysningar om FPA: s europeiska kort kan fås från FPA:s webbplats. Kortet ersätter inte reseförsäkring.

Om dina receptbelagda mediciner håller på att ta slut under besöket eller om du behöver läkarvård får du hjälp av den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS avgiftsfria walk-in-centraler. Kontaktuppgifter till den närmaste walk-in-centralen finns på NHS webbplats.

Om man behöver specialtransport till Finland, till exempel på grund av sjukdom eller en olycka, står man själv för kostnaderna. En täckande reseförsäkring är nödvändig, för den ersätter kostnaderna och extra kostnader och självriskandelar för vård och läkemedel. Sjukvård och/eller hemtransport kan bli dyra. Det går att köpa en reseförsäkring ännu på flygplatsen innan planet startar.

Britanniens officiella pandemi-webbplats: www.gov.uk/pandemic-flu

Bra att veta

Heltäckande reseförsäkring behövs. Kontrollera försäkringens vilkkor innan resan.

Det allmänna nödnumret är 999 (men också 112).

I nödfall efter tjänstetiden kan man ringa till utrikesministeriets journummer +358 9 160 55551.  Utöver ambassaden finns det också finländska honorärkonsuler i olika delar av landet som kan bistå finländska medborgare i svårigheter. Efter tjänstetid får man instruktioner från ambassadens telefonsvarare.

Anvisningar för nödsituationer ges också på brittiska regeringens webbplats, Government Services: General advice about what to do in an emergency. 

Minderåriga personer som reser ensamma eller med någon annan än sin förmyndare ska ha med sig ett tillstånd undertecknat av sin förmyndare. För mera information: Children travelling to the UK .
För snabba penningtransaktioner från Finland kan man bl.a. använda globala transaktionsföretag som Western Union, www.westernunion.fi/. Med deras tjänst kan man få tillgång till den överförda transaktionen t.o.m. samma dag frånbolagets närmaste betjäningspunkt.

Webbplatsen för reseinformation om Storbritannien: www.visitbritain.com

Ytterligare information

Finlands ambassad, London
Embassy of Finland
38 Chesham Place
London SW1X 8HW
England

Tel. +44-20-7838 6200
Fax: +44-20-7235 3680, 7259 5602 (pressärenden), 7838 9703 (konsulära ärenden)
Öppettider: mån-fre 9.00–12.30, 13.3016.00

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

E-post: sanomat.lon@formin.fi
Webbplats: www.finemb.org.uk
Facebook: www.facebook.com/FinnishEmbassyLondon
Twitter: www.twitter.com/finlandinuk

Tidsskillnad: + 2 h

Storbritannien och Nordirland: honorärkonsulaten

Konsulära tjänster och resande

Basfakta om Storbritannien (på finska)

Detta dokument

Uppdaterat 29.10.2015

Takaisin ylös