Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta. Sopimus sisältää säännöksiä mm. kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 4.10.1986. Sopimus Finlexissä: SopS 67/1986.

Komitean yleissuositukset sopimuksen tulkinnasta:

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikaisraportti

Lisäkysymykset ja vastaukset

Raportin käsittely

Päätelmät ja
suositukset

pdfSuomen 7. määräaikaisraportti, 5/2011 (pdf, 82 sivua)

pdf7th periodic report of Finland, 5/2012 (pdf, 87 pages)

pdfList of issues and questions in relation to the 7th periodic report, 2 Aug 2013

pdfReplies of Finland, 11 Nov 2013

pdfKomitean loppupäätelmät Suomen 7. määräaikaisraportista, 28.2.2014 (pdf, 12 sivua)

pdfCommittee's concluding observations on the 7th periodic report of Finland, 10 Mar 2014 (pdf, 13 pages)

pdfSuomen 6. määräaikaisraportti, 10/2007 (pdf, 55 sivua)

pdf6th periodic report of Finland, 10/2007 (pdf, 61 pages)

UN press release, 9 July 2008

pdfKomitean loppupäätelmät Suomen 6. määräaikaisraportista, 18.7.2008 (pdf, 9 sivua)

pdfSlutsatser från kvinnodiskrimineringskommitten, 18 juli 2008 (pdf, 8 sidor)

pdfConcluding observations on the 6th periodic report of Finland, 18 Jul 2008 (pdf, 9 pages)

pdf5th periodic report of Finland, 2/2004 (pdf, 81 pages)

pdfKomitean loppupäätelmät Suomen 5. määräaikaisraportista, 18.7.2008

pdfSlutsatser från kvinnodiskrimineringskommitten, 18 juli 2008

pdfConcluding observations on the 5th periodic report of Finland, 18 Jul 2008

pdfSuomen 4. raportti, 10/1999 (pdf, 49 sivua)

pdf4th periodic report of Finland, 2/2000 (pdf, 49 pages)

UN press release, 22 Jan 2001

pdfKomitean loppupäätelmät Suomen 4. määräaikaisraportista, 24.1.2001 (pdf, 5 sivua)

pdfConcluding observations on the 4th periodic report of Finland, 24 Jan 2001 (pdf, 4 pages)

pdf3rd periodic report of Finland, 2/1997 (pdf, 124 pages)

pdfKomitean loppupäätelmät Suomen 3. määräaikaisraportista, 24.1.2001 (pdf, 5 sivua)

pdfConcluding observations on the 3rd periodic report of Finland, 24 Jan 2001 (pdf, 4 pages)

Takaisin ylös