Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun vastaisella sopimuksella (CAT) velvoitetaan valtio kaikin keinoin ehkäisemään laajan määritelmän mukainen kidutus alueellaan. Kidutus on kriminalisoitava. Sopimus mahdollistaa laajan syyteoikeuden kidutustapauksissa.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 29.9.1989. Sopimus Finlexissä: SopS 59/1989. Asetus yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä lain voimaantulosta: 60/1989.

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikaisraportti

Lisäkysymykset
ja hallituksen vastaus

Päätelmät ja
suositukset


Täytäntöönpano

pdf7th periodic report of Finland, 6/2015 (pdf, 62 pages)

pdfLoppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista (pdf, 9 sivua, 41 kb)

pdfSlutsatser till Finlands sjunde periodiska rapport (pdf, 10 sidor, 47 kb)

pdfConcluding observations on the seventh periodic report of Finland (pdf, 9 pages, 212 kb)

pdfImplementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (pdf, 7 pages, 85 kb)

pdf Statement, Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland (pdf, 4 pages, 126 kb)

pdfYhdistetty Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportti, 9/2010 (pdf, 78 sivua)

pdfCombined 5th and 6th periodic reports of Finland, 9/2010 (pdf, 77 pages)

pdfKomitean loppupäätelmät Suomen 5. ja 6. määräaikaisraportista, 3.6.2011 (pdf, 8 sivua)

pdfSuomen 4. määräaikaisraportti, 10/2002 (pdf, 21 sivua)

pdf4th periodic report of Finland, 10/2002 (pdf, 25 pages)

UNHCHR: List of issues: Finland. 11.02.2005

pdfKomitean päätelmät ja suostukset Suomen 4. määräaikaisraportista, 10.5.2005 (pdf, 3 sivua)

pdfSlutsatser och rekommendationer av kommittén mot tortyr, 10.5.2005 (pdf, 3 sidor)

Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, 10 May 2005

pdfSuomen 3. määräaikaisraportti, 10/1998 (pdf, 13 sivua)

Concluding observations of the Committee: Finland, 12 December 1999

Suomen 2. määräaikaisraportti, 8/1995

Suomen 1. määräaikaisraportti, 9/1990

Takaisin ylös