Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan tehtävänä on turvata ja edistää sosiaalisia oikeuksia Euroopassa. Nämä oikeudet on taattava kaikille jäsenvaltion oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää.

Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheen suojelua.

Uudistuksen tavoitteena oli saattaa Euroopan sosiaalinen peruskirja vastaamaan peruskirjan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita sosiaalisia muutoksia. Uudistettuun peruskirjaan on sisällytetty joitakin uusia oikeuksia ja joidenkin määräysten sisältöä on muutettu. Samalla sopimuspuolten sitoutumisvelvollisuuden vähimmäistasoa koskevia määräyksiä on muutettu.

Peruskirjan valvonta perustuu sen soveltamista koskeviin raportteihin, joita jäsenmaat antavat määräajoin. Raportit tutkitaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa, hallitusten välisessä komiteassa ja lopuksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa, joka voi tarvittaessa antaa julkisia suosituksia jäsenmaan lainsäädännön muuttamiseksi. Kielteisen julkisuuden riskiä pidetään vahvana keinona sopimuksen valvonnassa.

  • Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.8.2002. Sopimus Finlexissä: SopS 78/2002.

Sopimus korvaa vuonna 1961 tehdyn Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS 43–44/1991) ja siihen vuonna 1988 tehdyn lisäpöytäkirjan (SopS 84/1992) ja muutospöytäkirjan.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirja järjestökantelujen järjestelmästä (1995)

Lisäpöytäkirja antaa tietyt edellytykset täyttäville kansainvälisille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä kanteluita sosiaalisen peruskirjan määräysten soveltamisesta.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.9.1998 (SopS 75— 76/1998).

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikais-
raportit
KieliversiotPäätelmät
ja
suositukset

13. uudistettu raportti, lokakuu 2017

pdf englanniksi
12. uudistettu raportti, lokakuu 2016pdfenglanniksi (pdf)pdfenglanniksi
11. uudistettu raportti, lokakuu 2015pdfenglanniksi (pdf)

9. uudistettu raportti
lokakuu 2013

 pdfenglanniksi
(pdf)

8. uudistettu
raportti
syyskuu 2012

pdfenglanniksi 
(pdf)

pdfenglanniksi
(pdf)

7. uudistettu
raportti tammikuu 2012

pdfenglanniksi 
(pdf)

pdfenglanniksi 
(pdf)

6. uudistettu
raportti
helmikuu 2011


englanniksi
Wordenglanniksi 
tammikuu 2012
5. uudistettu
raportti
joulukuu 2010
englanniksienglanniksi
joulukuu 2010

4. uudistettu
raportti
tammikuu 2009
Lisäys
kesäkuu 2009
SAK:n kommentit
maaliskuu 2009

englanniksi

englanniksi

englanniksi


englanniksi
tammikuu 2010

3. uudistettu
raportti
helmikuu 2008

 englanniksi

 englanniksi
marraskuu 2008

2. uudistettu
raportti
lokakuu 2006

suomeksi,
englanniksi

englanniksi 
joulukuu 2007

1. uudistettu
raportti
helmikuu 2006

suomeksi,
englanniksi

englanniksi

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ei-hyväksytyt määräykset

2. raportti
heinäkuu 2012

englanniksi

1. raportti
helmikuu 2008

englanniksi

Euroopan
sosiaalinen
peruskirja

10. raportti
ja
6. raportti
lisäpöytäkirjasta
maaliskuu 2004

englanniksi

9. raportti
kesäkuu 2003

englanniksi

8. raportti
ja
5. raportti
lisäpöytäkirjasta
toukokuu 2002

englanniksi

7. raportti
elokuu 2001

englanniksi

6. raportti
ja
4. raportti
lisäpöytäkirjasta
huhtikuu 2000

englanniksi

englanniksi

5. raportti
elokuu 1999

englanniksi

pdf4. raportti,
kesäkuu 1998
(PDF)

pdf3. raportti, heinäkuu 1997 (PDF)

pdf2. raportti 
lisäpöytäkirjasta
(lokakuu 1996,
PDF)
pdf1. raportti 
lisäpöytäkirjasta(helmikuu 1995, PDF)

Takaisin ylös