Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 15.12.2015

Jemen: resemeddelande

Jemen: Säkerhetsläget i Jemen är mycket dåligt och det är mycket farligt att resa till landet. Vi uppmanar finländare som redan befinner sig i Jemen att omedelbart lämna landet.

Finlands ambassad
Riyadh

(gäller tills annat meddelas) 

Säkerhetssituationen är fortfarande synnerligen dålig i Jemen och man ska undvika alla resor till Jemen. Finländare uppmanas lämna landet omedelbart. Situationen i Jemen är spänd och orolig. Den största säkerhetsrisken för utlänningar är kidnappningar. Det finns också en fara för terrordåd.

Det politiska läget är infekterat och det hålls dagligen demonstrationer i Saana och olika städer. I huvudstaden finns det otaliga huthi-kontrollplatser där beväpnade personer utför kontroller. I staden förekommer dagligen sporadiska beskjutningar. Det finns även risk för terrorattacker. För utlänningars del finns det även risk för kidnappningar.

Diplomatkåren har lämnat landet.  

Om en finländsk medborgare trots reseförbudet väljer att resa till Jemen rekommenderar utrikesministeriet att man innan resan kontaktar Finlands ambassad i Riad i Saudiarabien och att man gör en reseanmälan. Se närmare anvisningar på adressen http://formin.finland.fi/service/reseinfo/anmalan/.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Utan en privat försäkring är det svårt och dyrt att ordna hemtransport i fall av sjukdom eller dödsfall. Kontrollera att försäkringen säkert täcker Jemen.

Brottsligheten

Kidnappningshotet som riktas mot västerlänningar är mycket högt. Kidnappningen av utlänningar har ökat de senaste åren, även i Sanaa.

Trafiken

Trafiken i Jemen är farlig.

För att resa utanför huvudstaden Sana måste man få ett tillstånd av turistpolisen på förhand.

Hälsovården

Hälsovården är primitiv. I kustregionen förekommer malaria, denguefeber och polio samt tidvis riftvalleyfeber.

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.

Bra att veta

Arbetsveckan i Jemen är från söndag till torsdag.

Frågor som berör Jemen handhas av Finlands ambassad i Riyadh. Ambassaden i Riyadh strävar efter att följa med hur säkerhetsläget utvecklas i Jemen och uppdaterar vid behov resemeddelandet. Ambassaden svarar på frågor som berör resor till Jemen. Finland har ett honorärt generalkonsulat i Sana’a.

Jemens ambassad i Berlin svarar på frågor om visum:

Embassy of the Republic of Yemen
Budapester Strasse 37, 10787 Berlin
Tfn: +4930 897 30 50
Fax: +49 30 897 305 82
E-post: info@botschaft-jemen.de

De jemenitiska myndigheterna kräver inte att passet ska vara i kraft efter att visumet går ut, men vi rekommenderar ändå att passet är giltigt också efter att man planerar att lämna landet. Reseplanerna kan överraskande ändras under resans lopp. Den största delen av de övriga länderna i regionen kräver att passet är i kraft tre månader efter att man lämnat landet. Om du stannar i Jemen i mer än 14 dagar ska du meddela Jemens migrationsmyndighet hur länge vistelsen kommer att räcka.

På grund av den oklara situationen i Jemen har flera EU-länder stängt sina ambassaders konsulära tjänster i landet och tillfälligt skurit ner på personalen. Det påverkar bland annat tillgången på Schengenvisum från Jemen.

Finska medborgare som flyttar till Jemen rekommenderas göra en reseanmälan till utrikesministeriet eller till Finlands beskickningar innan flytten. Närmare anvisningar hittas på adressen: www.reseanmalan.fi.

Jour

Man får kontakt med jourhavande genom att ringa utrikesministeriets telefonnummer +358-9-160 55555, fax: +358 9 629 840, e-mail: paivystys.um@formin.fi

Ytterligare information

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Riad (Saudiarabien)

Besöksadress: Diplomatic Quarter, Riyadh

Postadress:
Embassy of Finland
P.O.Box 94363
Riyadh 11693
Saudi Arabia

Tfn+966-11-488 1515, 488 2114
Fax:+966-11-488 2520
E-post: sanomat.ria@formin.fi
Webbplatsen: www.finland.org.sa

Ambassaden är öppen söndag–torsdag kl. 8.00–15.45.

Finlands honorära generalkonsulat, Sanaa

Sheikh Hameed Al-Ahmar
Consul General
Al-Ahmar Group
P.O.Box 608
Sana’a
Yemen

Tfn + 967-1-274 851
Fax. +967-1-273 990

Uppdaterat 15.12.2015

Takaisin ylös