Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 18.12.2014

Azerbajdzjan: resemeddelande

Azerbajdzjan: Tryggt resmål bara man är normalt försiktig.

Ambulerande ambassadören
Sydkaukasien

Azerbajdzjan är ett relativt tryggt land för resenärer. Med tanke på eventuella stölder och rån lönar det sig dock att vara på sin vakt.

Tvisten om Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan är fortfarande olöst. Armeniska trupper kontrollerar Nagorno-Karabach och området mellan Nagorno-Karabach och Armenien. Utländska resenärer får inte resa till området utan tillstånd från de armeniska myndigheterna. Trots eldupphöret som utlystes 1994 förekommer fortfarande sporadisk skottlossning. Dessutom är en del av vägarna i området minerade. Till följd av konflikten är gränsen mellan Azerbajdzjan och Armenien stängd. Resenärer som har en stämpel från Nagorno-Karabach i sina pass får inte visum till Azerbajdzjan.

Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Särskilt i Baku har det förekommit demonstrationer som lett till sammandrabbningar mellan demonstranterna och polisen.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan.  Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Azerbajdzjan är ett relativt tryggt resmål för turister. Brott mot turister sker främst efter mörkrets inbrott i närheten av restauranger och nattklubbar. Resenärer ska gärna anlita officiella taxibilar och röra sig i grupp. Brottslingar förklädda till poliser har ibland stoppat utlänningar och stulit handlingar och pengar. Om en person i polisuniform stannar dig på gatan ska du vara samarbetsvillig men kräva att polisen uppvisar sin tjänstebricka eller sitt tjänstekort.

Trafik

Förutom i Baku är vägarna i Azerbajdzjan i allmänhet i mycket dåligt skick. Dessutom är den lokala trafikkulturen kaotisk. Trafikreglerna iakttas inte och överhastigheterna är ofta betydande. Trafiken är farlig både för bilister och för fotgängare. Bilarna är mycket ofta i dåligt skick och många bilar saknar bilbälten. I Azerbajdzjan sker ofta trafikolyckor. På grund av vägarnas dåliga kondition och den bristfälliga vägbelysningen bör man undvika bilkörning efter mörkrets inbrott. Promillegränsen i trafiken är noll.

De offentliga transportmedlen är ofta överfulla och i dåligt skick. Även förseningar och annulleringar är vanligt förekommande. 

Kulturbundna regler

Majoriteten av Azerbajdzjans befolkning är muslimer och största delen är shiiter. Azerbajdzjan är en sekulär stat på samma sätt som Turkiet. Den islamska läran iakttas inte särskilt strikt, varför t.ex. inställningen till alkohol är liberal. Trots att klädstilen i landet är relativt fri bör man dock undvika avslöjande klädsel.

Kulturen och toleransen i Azerbajdzjan är dock annorlunda än i Norden, vilket resenärer ska beakta som en del av allmän respekt för den lokala kulturen och de lokala sederna.

Straffen för innehav av narkotika är stränga. Användning av narkotika kan leda till långa fängelsestraff och dryga böter. Straffet för knarksmuggling är 3-7 års fängelse.

Man bör hålla ett visst avstånd till militära mål och det rekommenderas att man inte fotograferar dem, eftersom resenärer som försökt ta sig in i eller rört sig i närheten av militära mål ibland har kvarhållits för förhör. När man fotograferar religiösa mål bör man be om lov.

Naturförhållanden

Azerbajdzjan är beläget i ett jordbävningsområde och smärre jordbävningar är vanliga. Den senaste stora jordbävningen inträffade för tolv år sedan, men orsakade endast små skador. De flesta internationella hotellen är jordbävningssäkrade.

Hälsovården

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Utrustningsnivån i sjukhusen är låg och utanför Baku råder ofta brist på läkemedel och övrig medicinsk utrustning. Privat och engelskspråkig hälsovårdsservice finns endast att tillgå i Baku.

Det krävs inga obligatoriska vaccinationer av utlänningar som anländer till landet.Vi rekommenderar ändå att man har giltig vaccination mot difteri, stelkramp, mässling , påssjuka, röda hund och hepatit A. Den milda malariatypen P. vivax förekommer begränsat från juni till oktober i lågländerna, huvudsakligen i området mellan floderna Kura och Aras, det så kallade Kuralåglandet. Malariamedicinering behövs inte.

Man bör inte dricka vattenledningsvattnet, men det går att köpa vatten på flaska i butikerna.

Fågelinfluensavirus har påträffats hos vilda fåglar vid Kaspiska havets kust. Vi rekommenderar att du läser WHO:s webbplats där det finns aktuell information om fågelinfluensan i landet.

Ta reda på vilka vaccin du behöver på resmålet i god tid innan resan. I Hälso- och välfärdsinstitutets Matkailijan terveysopas (på finska) finns nyttig information om vaccinationer och annat som resenärer behöver veta om hälsovård.

Uppdaterad information om hälsovårdsfrågor och smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Det rekommenderas att resenärer tecknar en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Finland.

Bra att veta

Finska medborgare behöver visum till Azerbajdzjan. Man måste ansöka om visumet innan resan. Visum beviljas inte på Heydar Alijev-flygplatsen eller vid gränsen. Man får mera information om visum och inresa i Azerbajdzjan vid ambassaden i Stockholm (www.azembassy.se). Ambassaden har en elektronisk ansökningsblankett i bruk och ansökningen av visum samt överlåtelsen sker via servicecentret Comet Consular Services. Det är skäl att ansöka om visum i god tid före resan.

Utlänningar ska registrera sig inom tre dagar efter ankomsten till landet i fall vistelsen räcker längre än tre dagar. Hotellen sköter oftast det för sina gäster, men den som reser privat ska sköta registreringen själv. Instruktioner på engelska finns på webbplatsen för Azerbajdzjans migrationsmyndighet (State Migration Service): http://migration.gov.az.

Det är bra att alltid ha med sig kopior av pass och visum. Om passet försvinner ska detta anmälas till närmaste polisstation, där man får en kopia av anmälan. Kopian ska tillställas ett EU-lands ambassad, där en finsk medborgare som förlorat sitt pass kan få ett resedokument för hemresan.

Azerbajdzjans landgräns mot Ryssland (Dagestan) är stängd för utlänningar. Till Iran kommer man via Astara under förutsättning att man har ett giltigt visum till Iran.

Resenärer behöver fylla i en tullklareringsblankett när de anländer till landet. Blanketten ska uppvisas också när man lämnar landet.

Azerbajdzjans valuta (manat) kan inte växlas i Finland. Euro- eller dollarsedlar som är i gott skick lämpar sig bäst som resevaluta. Det finns rikligt med växelkontor i Baku. Där kan man även med kreditkort lyfta manat i bankomater. I Azerbajdzjan används främst kontantbetalning. Kreditkort accepteras endast i de största hotellen och restaurangerna och i stora affärer. Det kan vara besvärligt att växla resechecker. För resor på landsbygden är det bäst att reservera tillräckligt med lokal valuta.

GSM-telefoner fungerar.

Landets officiella språk är turkspråket azerbajdzjanska. Ryska talas allmänt. I Baku kan framför allt ungdomar engelska.

Finland i Azerbajdzjan

Finland representeras i Azerbajdzjan av Helsingforsbaserad ambulerande ambassadören Christer Michelsson.

Ambulerande ambassadören för Sydkaukasien
Tel: +358 295 350 000 (växel)
E-post: ITA-22@formin.fi
Adress: Utrikesministerium, ITÄ-22, PB 427, 00023 Statsrådet

Finland har dessutom ett honorärkonsulat i Baku:

Finlands honorärkonsul
Mr. Faig Jabiyev
Nasimi district, Nasibbey Yusifbeyli street 86, apt. 7, AZ1007, Baku, Azerbaijan
Tfn (994 12) 404 41 80 (Ext. 1157)
Fax: (994 12) 404 41 89
Mobil: (994 50) 220 60 04
E-post: faig.jabiyev@caspiandrilling.com

I nödsituationer kan man kontakta ett annat EU-lands eller Norges ambassad i Baku, Finlands ambassad i Moskva i Ryssland eller utrikesministeriet i Helsingfors. Telefonnumret till ministeriet är +358 295 350 000 under tjänstetid och +358 9 160 55551 utanför tjänstetid. Också honorärkonsuln kan hjälpa i nödsituationer.

Finlands ambassad i Ryssland
Kropotkinskij Pereulok 15-17
119034 Moscow, Russian Federation
Tel. +7 495 787 4174 i konsulära ärenden vardagar klockan 9-16 och
+7 495 787 4177 i nödfall utanför tjänstetid

Norges ambassad i Baku
ISR Plaza, 11th floor
69 Nizami St., Baku
Tel. +994 12 505 2566

EU-ländernas ambassader i Azerbajdzjan:

Tyskland
ISR Plaza, 69 Nizami St., Baku
Tel. +994 12 465 4100

Frankrike
7 Rassoul Rza, Baku
Tel. +994 12 490 8100

Storbritannien
45 Khagani St., Baku
Tel. +994 12 4377 878

Azerbajdzjans ambassad i Stockholm:
Barnhusgatan 3, 4th floor
S-111 23 Stockholm
Sweden
Tel. +46 8 661 5850
Fax: +46 8 411 2458
E-mail: azerembassy@gmail.com

Detta dokument

Uppdaterat 18.12.2014

Takaisin ylös