Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 23.12.2015

Makedonien: resemeddelande

Makedonien: Allmänt tryggt resmål, men flyktingströmmarna vid gränserna till Grekland och Serbien föranleder rusning. Undvik stora folksamlingar. 

Finlands ambassad
Belgrad

(gäller tills annat meddelas) 

Makedonien är ett tryggt land att resa i men var försiktig pga olika gruppers sammandrabbningar, i synnerhet i Skopje och i landets norra delar.

Alla som reser i området bör vara försiktiga. I det nordliga gränsområdet finns en liten risk på grund av oröjda minor.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Kriminalitet

Olika slag av egendomsbrott förekommer men personliga säkerheten är relativt god. Utlänningar blir sällan angripna i Makedonien. För att undvika fickstölder ska man vara försiktig med sina personliga tillbehörigheter och deras förvaring, särskilt på offentliga platser, även på flygplatsen.

Det är bra att ha kopior av sina viktiga dokument så som pass, kreditkort och flygbiljetter, och förvara dem på annan plats än originalen, eller i skannad form. Stölder och försvunna pass ska alltid anmälas till lokalpolisen.

Trafik

Makedoniens trafikkultur skiljer sig från den finska. Var försiktig när du kör bil. Många vägar är i dåligt skick och huvudlederna är överbelastade. Farliga situationer uppstår i trafiken på grund av de kurviga vägarna i bergsområden och oberäkneliga beteendet såsom bilar, jordbruksmaskiner, hästar och cyklister utan belysning i mörkret samt dimma och nedrasande stenblock.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille, för yrkesförare 0.0 promille.

Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil. Bilens körljus måste vara tända vintertid.

Det är viktigt att kontrollera att bilförsäkringen även täcker Makedonien, särkilt när det gäller bilstöldsförsäkring. Ett ytterligare försäkringsskydd kan vara nödvändig. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för exakt information.

Hälsovård

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det kan vara svårt att få tag i vissa mediciner och de som är beroende av regelbunden medicinering bör ha med sig egna mediciner.

Buteljerad vatten/mineralvatten rekommenderas på grund av hög kalkhalt i kranvatten.

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På institutets för hälsa och välfärd webbplats får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska).

Fästingburen encefalit förekommer i Makedonien.

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Naturförhållanden

Makedonien är beläget i ett seismiskt aktivt område, det finns alltså risk för jordskalv. Men kraftiga, förödande jordskalv förekommer mycket sällan. Den senaste stora jordbävningen ägde rum 1963 och den raserade stora delen av huvudstaden.

Skogs- och markbränder är vanliga på sommaren.

Vid alla naturkatastrofer ska man följa de lokala myndigheternas direktiv.

Under vintern är det relativt vanligt att Skopjes internationella flygplats stängs på grund av dimma.

Bra att veta

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Vid resor till Makedonien behövs ett giltigt pass. Finska medborgare behöver inget visum.

Enligt makedonisk lag måste varje utlänning registrera sig hos närmaste polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Då man bor på hotell sköts saken om automatiskt då man checkar in. Det är bra att bära med sig ett identitetsintyg eftersom man alltid måste kunna styrka sin identitet vid behov.

Om passet försvinner bör detta anmälas till närmaste polisstation. En kopia av anmälan och av ett eventuellt undersökningsprotokoll skall tillställas en ambassad för ett EU-land i Makedonien, där finska medborgare som har förlorat sitt pass får ett resedokument för hemresan.

I de största städerna och på turistorterna finns det gott om bankautomater där man kan lyfta kontanter med kreditkort. Flera internationella hotell samt vissa restauranger och butiker i Skopje accepterar även euro som betalningsmedel.

Missbruk av kreditkort är möjliga. Se därför upp vid betalning med kreditkort. Det är säkrare att betala med kontanter.

Finländare som vistas längre tider i landet ombeds att göra en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi.

I nödfall kan finska medborgare i konsulära ärenden ringa  Finlands ambassad i Belgrad, Serbien, tfn +381 11 306 5400 under tjänstetid. När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

I problemfall kan finska medborgare också vända sig till Sveriges ambassad eller något annat EU-lands ambassad i Makedonien.

Viktiga telefonnummer:

  • Ambulans: 194
  •  Polis: 192
  •  Brandkår: 193
  •  Vägtjänst: 196

Finlands representation i Makedonien

Finland har ingen ambassad i Makedonien. Finlands ambassad i Belgrad i Serbien handhar ärenden som gäller Makedonien.

Kontaktuppgifter till ambassaden i Belgrad:

Embassy of Finland
Bircaninova 29
11001 Belgrad
Serbia

Tfn: +381-11-306 5400
Fax: +381-11-306 5375
E-post: sanomat.beo@formin.fi

Webbplats: www.finska.co.rs

Kundservice: mån-fre 9-13

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Kontaktuppgifter: Finlands honorärkonsulat, Skopje (Makedonien)

Honorärkonsul Svetozar Janevski

Honorary Consul of Finland
Mr. Svetozar Janevski
General Manager
Pivara Skopje
Street 808/12
P.O. Box 594
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Tel: +389 2 3109 185
Fax: +389 2 2613 180
E-post: Janevski@unet.com.mk
Webbplats: www.pivaraskopje.com.mk

Kontaktuppgifterna till de övriga nordiska ländernas beskickningar i Skopje

Embassy​ of Sweden 

8ma Udarna Brigada No.2

1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel: +389 2 3297 880
Fax: +389 2 3112 065
E-post: ambassaden.skopje@foreign.ministry.se

Consulate General of Denmark

Bul. A. Makedonski 12
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel: +389 2 3104 067
Fax: +389 2 3104 064
E-post: dan.cons@alkaloid.com.mk

Tidsskillnad: -1h

Detta dokument

Uppdaterat 23.12.2015

Takaisin ylös