Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 26.10.2015

Botswana: resemeddelande

Botswana: Allmänna säkerhetsläget rätt gott, brottsligheten ökar. Undvik att röra dig ensam och efter mörkrets inbrott. Normal vaksamhet på sin plats.

Finlands ambassad
Pretoria

(gäller tills annat meddelas)

De politiska omständigheterna i Botswana är stabila. Det allmänna säkerhetsläget i landet är relativt gott även om brottsligheten ökar. Pass och värdeföremål bör låsas in och hållas nära kroppen då man rör sig utomhus. Det är bra att ha med sig en kopia av sitt pass när man rör sig ute. Allmän vaksamhet är på sin plats. Det rekommenderas att man inte rör sig ensam ute eller åker bil efter mörkrets inbrott. Vi rekommenderar en rese- och resgodsförsäkring.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. En stor del av landets vägnät utanför de största städerna saknar vägbeläggning och kräver fordon med fyrhjulsdrift. På landsbygden finns ingen vägskyltning, varför GPS rekommenderas för den som rör sig på egen hand. Om man rör sig med bil i glest bebyggda trakter bör man gärna röra sig i grupper på minst två fordon och i förväg försäkra sig om att man har tillräckligt med bränsle och vatten för nästa etapp och kontrollera reservdäckets kondition. Då man rör sig nattetid utgör åsnor och kor och andra djur som sover på vägen en särskild trafikfara.

Naturförhållanden

Naturparkerna är Botswanas stora turistattraktioner, i synnerhet Okavangodeltat och Chobes djurpark är populära resmål. Då man rör sig i parkerna bör man absolut följa de lokala reglerna. Ovarsamma turister har råkat ut för olyckor i samband med möten med vilda djur, ibland med dödlig utgång. Dagstemperaturen kan vara mycket hög i november-mars. 

Hälsovården

De hiv-positivas andel av befolkningen är mycket hög. Också andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Även malariasmitta är möjlig.

I stora städer erbjuds god men dyr sjukvård, medan den på landsbygden inte håller särskilt hög standard. Därför uppmanas man att vid behov i mån av möjlighet anlita sjukvården i Sydafrika. Reseförsäkringen rekommenderas.

Mer information om hälsovård och vacciner finns på Institutets för hälsa och välfärd   och WHO:s webbsidor.

Malaria förekommer i landets norra delar, särskilt under regnperioden (november-april).

Bra att veta

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser såsom villkor för passets giltighet eller visumskyldighet. Man bör försäkra sig om aktuella inresebestämmelser med mållandets myndigheter, till exempel hos landets närmsta beskickning.

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

I krissituationer uppmanas finska medborgare att kontakta EU-representationen i Gaborone:

Embassy of the Federal Republic of Germany
Professional House, Broadhurst Mall
P.O.Box 315, Gaborone, Botswana
tel: +267 395 3143, +267 395 3806
fax: +267 395 3038

Finlands närmaste beskickning finns i Sydafrika i Pretoria, Sydafrika:

Embassy of  Finland
628 Leyds Street
Muckleneuk
Pretoria 0002
Republic of  South Africa

tel. +27 (0)12 343 0275
fax: +27 (0)12 343 3095
e-post: sanomat.pre@formin.fi
webbplats:  www.finland.org.za

Uppdaterat 26.10.2015

Takaisin ylös