Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Utrikesministeriets organisation

I statsminister Juha Sipiläs regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet:

 • utrikesminister Timo Soini
 • utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och
 • minister för nordiskt samarbete Anne Berner.
Organisaatiokaavio UM_SV

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

Utrikesministeriet är indelat i åtta avdelningar. För den politiska samordningen svarar politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen.

Fyra avdelningar är indelade efter region: Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien och avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

De ambulerande ambassadörerna verkar på avdelningarna och är placerade i den enhet till vars region ambassadörens verksamhetsområde hör.

Vid utrikesministeriet finns dessutom en kommunikationsavdelning.

Utanför indelningen i avdelningar finns det dessutom

 • en rättstjänst
 • allmänhetstjänster
 • protokolltjänster
 • administrativa tjänster
 • en ekonomienhet
 • en enhet för intern revision
 • en enhet för planering och forskning
 • en nationell säkerhetsmyndighet samt
 • en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Till utrikesförvaltningens organisation hör utrikesministeriet och underlydande finländska beskickningar i utlandet.

Takaisin ylös