Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Ulkoministeriön organisaatio

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ministereistä kolmella on ulkoministeriöön liittyvät vastuualueet:

 • ulkoministeri Timo Soinilla
 • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisella ja
 • pohjoismaisen yhteistyön ministerillä Anne Bernerillä.
Organisaatiokaavio UM_FI

Ulkoministeriötä johtaa ministeriön päällikkönä toimiva ulkoasiainministeri. Ulkoministeriön korkeimman virkamiesjohdon muodostavat kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri sekä neljä alivaltiosihteeriä.

Ministeriö jakaantuu kahdeksaan eri osastoon. Politiikan yhteensovittamisesta vastaavat poliittinen, taloudellisten ulkosuhteiden osasto ja kehityspoliittinen osasto.

Alueosastoja on neljä: Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto sekä Afrikan ja Lähi-idän osasto.

Kiertävät suurlähettiläät toimivat alueosastoilla sijoitettuina niihin yksiköihin, joiden hoitamaan alueeseen heidän toimialueensa kuuluu.

Lisäksi ulkoministeriössä toimii viestintäosasto.

Ministeriössä on lisäksi osastojaon ulkopuolisina toimintoina

 • oikeuspalvelu
 • kansalaispalvelut
 • protokollapalvelut
 • hallintopalvelut
 • talousyksikkö
 • sisäisen tarkastuksen yksikkö
 • suunnittelu- ja tutkimusyksikkö
 • kansallinen turvallisuusviranomainen sekä
 • kehitysevaluoinnin yksikkö.

Ulkoasiainhallinnon organisaatioon kuuluvat ulkoministeriön lisäksi myös sen alaisuudessa toimivat Suomen ulkomaanedustustot.

Takaisin ylös