Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Tips för en säker resa

Tips för resan och länkar för resenärer


Tips för resan

 • Läs resemeddelandet om resmålet på formin.finland.fi eller på mobilportalen m.formin.fi. Mer reseinformation: På resa
 • Kontrollera inrese- och tullbestämmelser direkt hos destinationslandets myndigheter, till exempel hos landets beskickning i Finland eller i närmaste land.
 • Kontrollera före resan att dina resehandlingar är i sin ordning (till exempel om passet ska vara giltigt minst sex månader efter resans slut eller om ett barn ska ha eget pass).
 • Se till att din rese- och resgodsförsäkring är giltig och tillräckligt täckande. Kontrollera särskilt villkoren gällande avbokningsskydd, hälsotillstånd, ambulansflygtransporter, tillräckligt lång sjukvård eller olyckor orsakade av särskilda intressen såsom dykning och bergsklättring.
 • Ta kopior av nödvändiga dokument (pass, visum, biljetter, körkort, kreditkort, reseförsäkring, registreringsbevis för bilen, internationellt vaccinationsintyg och så vidare) och förvara dem separat från originalen. Lämna en uppsättning kopior hemma och, om du har möjlighet, skanna dem och skicka dem till din webbpost.
 • Då ett minderårigt barn (under 18 år) reser ensamt är det bra att ha med ett fritt formulerat brev t.ex. på engelska där vårdnadshavande ger sitt godkännande till att deras barn reser ensam, som barnet kan visa upp för myndigheter ifall det behövs. Uppge barnets namn och födelsedatum, i vilket land barnet har vårdnadshavarens tillstånd att resa och även vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Brevet behöver inte visas upp om ingen frågar efter det.
 • När du reser till EU- och EES-länder och till Schweiz lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA (www.fpa.fi)
 • Nu finns det en praktisk vägledning om hur man kan använda kortet i de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz i form av en telefonapp för tre plattformar: iOS, Android och Windows 7 mobil (www.fpa.fi)
 • Kontrollera och skaffa alla nödvändiga vaccinationer i tid. Hälsovårdscentralerna ger råd och nyttig information hittar du på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats www.thl.fi.
 • Ge uppgifter om hotell och annan reseinformation och din resplan till en språkkunnig kontaktperson i hemlandet och håll personen à jour om dina resplaner ändras.
 • Om du reser på egen hand, särskilt om du åker till en riskfylld region, gör en reseanmälan till den finländska beskickningen på resmålet eller till utrikesministeriet så vi kan kontakta dig i en nödsituation.

Praktiska råd under resan

 • Följ lokala lagar och seder. Respektera den lokala religionen.
 • Kom ihåg att brott straffas enligt lokal lag. Beakta också att man kan bli straffad i Finland enligt finsk lag till exempel för sexualbrott mot barn utomlands.
 • Var försiktig om du rör dig ensam i mörka gränder och parker. Se upp i trängseln och undvik folksamlingar.
 • Förvara åtminstone ett betalningsmedel skilt från andra.
 • Ha med dig hotellets eller övernattningsställets namn och adress och kontaktuppgifter till din researrangör.
 • Kontrollera var nödutgångarna finns på stället där du bor. Använd inte hiss i nödsituationer.
 • Om du lämnar gruppen på resmålet, informera researrangörens representant.
 • Se särskilt upp med risker som rör alkohol, trafik, droger, sexuella relationer, smittsamma sjukdomar och människohandel.
 • Försäkringen ersätter sällan olyckor som inträffar när man är påverkad av alkohol eller droger. 

Anmäl brott

 • Sexuellt utnyttjande av barn utomlands är ett brott som kan bestraffas i Finland. Om du på din resa stöter på barnsexhandel eller på personer med avsikter att utnyttja barn sexuellt, kontakta centralkriminalpolisen i Finland och polisen på resmålet. Researrangörens personal hjälper dig att kontakta polisen. Du kan skicka tips till centralkriminalpolisen per e-post på adressen: vihje.internet@krp.poliisi.fi och Poliisi.fi (polisen).

  Den internationella organisationen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) har utarbetat en uppförandekod för övervakning av barnsexhandel (www.thecode.org) och Resebyråbranschens förbund i Finland har sammanfattat temat på finska:

  pdf Matkailun pimeä puoli (PDF på finska)
  Suomen matkatoimistoalan liitto ry


Länkar för resenärer


Betalningskort - valuta - penningtransaktioner

Betalningskort:

Valuta och penningtransaktioner 

Europa

Finland-Samfundet och Finlands Sjömanskyrka

Flygsäkerhet

Försäkringsundersökning

Försäkringsundersökningen genomfördes på Finansbranschens Centralförbunds uppdrag av Taloustutkimus (pressmeddelande): 

Information om länder

Myndigheter i Finland

Paketreserörelse

pdfPaketresebroschyr (PDF på finska /Konsumentverket)

Sjuktransport

Vaccineringar och hälsan

Väderlekstjänst

Jordbävningar:

Hurrikaner:

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 12.11.2014

Takaisin ylös