Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finskt medborgarskap

Bestämmelser om finskt medborgarskap ingår i  medborgarskapslagen (359/2003). Finska medborgares rättigheter och skyldigheter anges i Finlands grundlag samt i annan lagstiftning. Migrationsverket är ansvarig myndighet i medborgarskapsärenden. 

På Migrationsverkets webbplats finns information om medborgarskapsärenden: www.migri.fi

Finska Migrationsverkets medborgarskapsblanketter

En ansökan om medborgarskap lämnas till den lokala polisen i Finland.

En anmälan om medborgarskap (genom vilken en före detta finsk medborgare anhåller om att få sitt medborgarskap tillbaka) lämnas i första hand in hos polisen. Utomlands kan ansökan lämnas in vid en finsk beskickning

Lagstiftning

Takaisin ylös