Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Passin hakeminen ulkomailla

Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi hakea passia minkä tahansa Suomen edustuston passinmyöntöpisteestä. Edullisinta passin hakeminen on kuitenkin Suomessa.


Passin hakeminen ulkomailla

 • Passinmyöntöpisteitä ovat suurlähetystöt, pääkonsulinvirastot ja lähetetyn konsulin johtamat edustustot eli konsulaatit.
 • Passihakemusta ei voi jättää kunniakonsulaatteihin tai kunniapääkonsulaatteihin eikä erityisedustustoihin
 • Henkilökorttia ei voi hakea ulkomailla.
 • Suomen edustustot maittain


Tietoa passista

 • Alaikäistä ei voi merkitä huoltajana olevan vanhemman passiin.
 • Passin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
 • Passeissa on tietosivun sisällä mikrosiru, jolle tallennetaan passin tiedot, henkilötiedot, kasvokuva ja koneluettava rivi. Sirulla on lisäksi turvatekijöitä, jotka vaikeuttavat passin väärentämistä ja sirun tietojen väärinkäyttöä.
 • Passin käsittelymaksut


Hakemukseen tarvittavat asiakirjat

 • Vanha passi tai poliisin myöntämä henkilökortti tarvitaan tunnistamista varten.
 • 1 valokuva, enintään 6 kuukautta vanha. Valokuva voi olla mustavalkoinen tai värillinen. 
 • Valokuvaohje (Poliisin verkkosivu)
 • 18 -30-vuotiaalta mieheltä: sotilaspassi, siviilipalvelustodistus tai kutsuntatodistus. (Jos näitä ei ole, maanpuolustusvelvollisuuden hoitaminen tarkistetaan viranomaisilta. Ellei ase- tai siviilipalvelusta ole suoritettu, voidaan passi myöntää enintään sen vuoden loppuun, jolloin hakija täyttää 28 vuotta.)

 • Erillinen todistus kansalaisuudesta saatetaan vaatia pysyvästi ulkomailla asuvilta.


Huomioi passia hakiessasi

 • Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti.
 • Hakemus voidaan laittaa vireille vain jos tiedot väestötietojärjestelmässä ovat oikein.  
 • Henkilön tulee itse huolehtia siitä, että tiedot VTJ:ssä (väestötietojärjestelmä) ovat ajan tasalla. Suomen kansalainen voi halutessaan tarkistaa väestörekisteritietonsa kerran vuodessa maksutta.
 • Tietojen korjaamista ja tarkistusta varten ota yhteys lähimpään maistraattiin
  www.maistraatti.fi
 • Mikäli vanha passi on kadonnut tai varastettu, hakijan tulee tehdä tästä poliisi-ilmoitus paikalliselle poliisille ulkomailla ja annettava kirjallinen selvitys lähimmässä Suomen suurlähetystössä, pääkonsulinvirastossa tai konsulaatissa (lähetetyn konsulin johtama edustusto).
 • Hätätapauksessa suurlähetystö tai konsulaatti (lähetetyn konsulin johtama edustusto) voi myöntää hakijalle väliaikaisen passin.


Alaikäisen passihakemus

 • Lasta ei voi merkitä vanhempiensa passiin.
 • Lapsen tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia.
 • Alaikäiselle myönnetään passi pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.
 • Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Suostumuksen voi esittää myös kirjallisesti edellyttäen, että se on riittävän yksilöity. Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia.   
 • Passi voidaan antaa ilman jonkun huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä esimerkiksi silloin, kun huoltajalta matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi ei saada suostumusta.
 • Passin antaminen alaikäiselle on mahdollista myös ilman huoltajan suostumusta: 

  Passilaki (11§):  "Jos huoltaja on evännyt suostumuksensa, passi voidaan kuitenkin myöntää alaikäiselle, jos sen myöntämättä jättäminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajansa suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon."


Asevelvollisen passihakemus

Asevelvollisen on passia hakiessaan esitettävä selvitys siitä, ettei passin myöntämiselle ole passilaissa mainittuja esteitä. Ellei selvitystä esitetä, se pyydetään Suomen viranomaisilta ennen passin myöntämispäätöksen tekemistä.

Esteettömyys voidaan osoittaa:

 • sotilaspassilla
 • rauhan ajan palveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella tai muulla vastaavalla päätöksellä
 • kokonaan asepalveluksesta vapautetulle annetulla kutsuntatodistuksella
 • sotilasviranomaisen antamalla esteettömyystodistuksella
 • siviilipalvelustodistuksella


Passin voimassaolo

EU-maissa passi on kelvollinen matkustusasiakirja sen voimassaolon päättymiseen saakka. Muiden maiden osalta on syytä tarkistaa kohdemaan edustustosta kuinka kauan passin on oltava voimassa matkan päättymisen jälkeen (yleensä 3 kk tai 6 kk).


Passin katoaminen ulkomailla

Kun Suomen kansalaiselta ulkomailla katoaa passi, tulee siitä tehdä ensi tilassa poliisi-ilmoitus paikallisella poliisiasemalla. Uutta passia voi hakea minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä: suurlähetystö, pääkonsulaatti tai konsulaatti (ei kunniakonsulaatti), joka voi myöntää uuden passin kadonneen tai varastetun tilalle. 

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Passi- ja viisumiyksikkö

Päivitetty 9.6.2014

Takaisin ylös