Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 12.6.2003

Tausta: Arabimaat ja kehitysÖljyrikkaat arabimaat kuuluvat maailman vauraimpiin. Tavallisten kansalaisen elämässä tämä vauraus ei välttämättä näy. Huolimatta öljyn tuomasta rikkaudesta arabimaita vaivaa korkeampi työttömyys kuin monissa muissa kehitysmaissa. YK:n kehitysohjelma UNDP:n mukaan työttömien määrä on noin 15 prosenttia. Viennin kasvu on kutistunut vain vähän Saharan eteläpuoleisten maiden tason yläpuolelle eivätkä jatkuvat kriisit ole helpottaneet kansainvälisten sijoitusten houkuttelemista alueelle.

Vaikka UNDP:n mukaan äärimmäinen köyhyys on harvinaisempaa arabimaissa kuin missään muualla maailmassa, edelleen joka viides elää alle kahdella dollarilla päivässä. Toisaalta alueen maiden välillä on huimia eroja: Kuwait sijoittuu inhimillisen kehityksen indeksillä vain hieman Kanadan jälkeen, kun heikoiten sijoittunut arabimaa Djibouti kirii juuri ja juuri maailmanlaajuisen tilaston viimeisenä olevan Sierra Leonen ohi.
UNDP:n mukaan mahdollisuuksien puute ja olosuhteiden vaikeus ovatkin tulojen vähyyttä painavampia ongelmia. Arabimaiden inhimillisen kehityksen raporttia varten haastatelluista nuorista puolet ilmoitti haluavansa jättää kotiseutunsa paremman toimeentulon toivossa. Alueella, jossa lähes 40 prosenttia väestöstä on alle 14-vuotiaita, tämä on ongelma johon tulisi tarttua nopeasti.

Arabia kehityksen valtavirrassa: UNDP:n Pohjoismaiden toimiston yhteenveto sekä linkki raportin alkuperäiseen englanninkieliseen tekstiin
http://fi.undp.dk/article.asp?Article_id=1414&Category_Id=REP_NHDR

Maakohtaiset raportit YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumisesta
http://www.undp.org/mdg/countryreports.html

UNDP arabimaissa
http://www.undp.org/rbas/

Maailmanpankki Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa
http://www.worldbank.org/developmentnews > Issue Briefs > Middle East and North Africa

Vapaus tärkeää kehitykselle

Arabimaat eivät saaneet osaansa siitä demokratian aallosta, joka pyhkäisi Latinalaisen Amerikan yli 1980-luvulla ja ulottui Itä-Eurooppaan ja Keski-Aasiaan 1990-luvun alussa. Viime vuosina useassa maassa poliittinen järjestelmä on kuitenkin käynyt läpi muutoksia. Kuwaitissa ja Qatarissa kansanedustajat valitaan vaaleilla ja myös Bahrain ja Oman ovat siirtymässä edustukselliseen demokratiaan. Siitä huolimatta useissa muissa maissa poliittinen osallistuminen on vielä suuren kansanosan ulottumattomissa.

Arabimaiden inhimillisen kehityksen raportin mukaan pääsyitä arabimaailman jälkeenjääneisyyteen globaalista kehitystasosta onkin vapauksien puute: muun muassa kansalaisten siviili- ja poliittisten vapauksien vaje, innovatiivisuuden ja koulutusmahdollisuuksien puute sekä naisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen vähäisyys.

Myös konfliktit ovat jatkuvasti varjostaneet kehitystä alueella. Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on lyönyt leimansa jokapäiväiseen elämään koko alueella. Persianlahden sota, terrori-iskut eri puolilla maailmaa ja viimeksi Irakin sota ovat entisestään heikentäneet ilmapiiriä, joka merkittävästi vaikuttaa alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Arab Human Development Report, luku 5: Liberating human capabilities: governance, human developmnet and the Arab world.
http://www.undp.org/rbas/ahdr/Chapter7.pdf

Maailmanpankki: Palestiinalaisalueiden elintaso romahtanut kahdessa vuodessa (global.finland.fi)
http://global.finland.fi/uutiset/teksti_popup.php?id=2101

Lähi-idän kriisi hidastaa koko alueen kehitystä (global.finland.fi)
http://global.finland.fi/uutiset/teksti_popup.php?id=1668

Question of Palestine: YK:n Palestiina-aiheiset sivut http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/index.html

Naisten asemassa paljon parannettavaa

Kansalaisvapaudet, etenkin naisten, voivat arabimaissa huonommin kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi naisten osuus poliitikoista on edelleen häviävän pieni. Monessa maassa syrjintä perustuu lakiin. Epäkohdista huolimatta kuitenkin esimerkiksi tyttöjen koulutuksessa on saavutettu huomattavia parannuksia nopeammin kuin missään muualla.

Tuoreen Unescon raportin mukaan koulutukseen on käytetty merkittävästi enemmän rahaa viimeisten vuosikymmenien aikana ja se on tuottanut tuloksia: yleinen koulutustaso on noussut ja tyttöjen osuus koululaisista on jo keskimäärin 46 prosenttia. Silti edelleen yksi neljästä tytöstä ei pääse kouluun. Yhtä suuri osa koululaisista on tyttöjä ja poikia ainoastaan Palestiinalaisalueilla, Bahrainissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Arabiemiraateissa.

Työ on kuitenkin vielä alussa. Äitiyskuolleisuus on edelleen puolet suurempi kuin Latinalaisessa Amerikassa. Keskimäärin joka kolmas mies ja joka toinen nainen on lukutaidoton: heikoimmilla tässä suhteessa ovat Irakin naiset, heistä vain 23 prosenttia osaa lukea.

Saudinaisille oikeus henkilöllisyystodistukseen (20.03.2003 Timo Saari/Kepa)
http://www.kepa.fi/uutiset/ihmisoikeudet/2307

Unescon raportti tyttöjen koulutuksesta Arabimaissa: http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=12055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNDP:n raportti arabimaiden naisten asemasta globaalitaloudessa vuodelta 2001. Suomenkielinen tiivistelmä sekä linkki raportin koko tekstiin. http://fi.undp.dk/article.asp?Article_Id=1155

Unifem arabimaissa
http://www.arabwomenconnect.org/awc/e_region_select.asp

Arabimaiden naisten koulutus- ja tutkimuskeskus
http://www.cawtar.org.tn/

YK:n Länsi-Aasian talouskomissio ESCWA:n gender-aiheinen sivu http://www.escwa.org.lb/divisions/sdd/women.html

Arab Women Connect
UNIFEM:n ylläpitämä sivu, jossa tietoa arabimaiden naisista englanniksi ja arabiaksi.
http://www.arabwomenconnect.org/awc/e_main.asp

Kohti tietoyhteiskuntaa

Vaikka puhelinlinjojen ja tietokoneiden suhteen arabimaissa ollaan suhteellisen hyvässä asemassa, arabimaiden inhimillisen kehityksen raportin mukaan internetin käyttäjistä vain puoli prosenttia on arabimaista, vaikka he muodostavat viisi prosenttia maailman väestöstä.

Tietoyhteiskunnan kehitys on ollut kovin epätasaista alueen maiden kesken, mutta myös maiden sisällä varallisuus- ja sukupuolirajojen mukaan. Tietotekniikan käyttö onkin useasti naisten ulottumattomissa, vaikkakin se joissain tapauksissa on helpottanut naisten työskentelyä kotona. Myös arabiankielisen sisällön vähäisyys internetissä on yksi käyttöä rajoittava tekijä.

Arabimaat, kuten monet muutkin kehitysmaat, kärsivät lahjakkaiden it-ammattilaisten siirtymisestä läntisille työmarkkinoille. Alueellisilla järjestöillä tai kansallisilla hallituksillakaan ei ole tähän asti ollut suurta kiinnostusta alan kehittämiseen tai tietoteknologia-strategioiden muodostamiseen. Tietoliikenne- ja matkapuhelinyhteyksien kehitys on meneillään monessa maassa, mutta internetin käytön ja sisällön suhteen työ on vielä alussa.

Ainakin Egypti, Jordania, Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia ovat aloittaneet kunnianhimoisia hankkeita informaatioteknologian hyödyntämiseksi opetuksessa. Kansalaisjärjestöt ovat osoittautuneet tehokkaaksi avuksi ratkaistaessa sellaisia ongelmia kuin opettajien kouluttaminen, opetussuunnitelmien uudistaminen ja opetuskäyttöön soveltuvien arabiankielisten ohjelmistojen kehittäminen.

Inhimillisen kehityksen raportti toteaakin, että mikäli arabimaailma haluaa edetä globaalin tietoyhteiskunnan tasolle, sen tulee kehittää avointa tiedontarjontaansa ja -hankintaansa parantamalla tutkimus- ja koulutuspalvelujaan. Kehittyminen edellyttää arabimailta kaukokatseisuutta ja rohkeutta vapauttaa alueen koko kasvupotentiaali.

YK:n Länsi-Aasian talouskomissio ESCWA:n it-osasto http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/main.html

Arab Human Development Report, luku 5: Using human capabilities: towards a knowlwedge society.
http://www.undp.org/rbas/ahdr/Chapter5.pdf

Aloitteita monelta suunnalta

Heinäkuussa 2002 ilmestyneen arabimaiden inhimillisen kehityksen raportin lisäksi hiljattain on julkaistu useita arabimaiden sisäisiä reformeja käsitteleviä tutkimuksia ja aloitteita. Kaikille niille on yhteistä se, että ne varoittavat arabiyhteiskuntien stagnaatiosta ja osoittavat, että lähes koko arabimaailma on nopeiden ja radikaalien uudistusten tarpeessa.

Joulukuussa 2002 Yhdysvaltain ulkoministeri Powell julkisti Lähi-idän kumppanuusaloitteen (U.S.- Middle East Partnership Initiative) ja tammikuussa 2003 Saudi-Arabian kruununprinssi esitteli oman aloitteensa, Arab Charterin. Euroopan komission puheenjohtaja Romano Prodi puolestaan kokosi kuluvan vuoden tammikuussa viisaiden miesten ryhmän pohtimaan kulttuurien ja sivilisaatioiden välistä vuorovaikutusta Välimeren alueella.

Fact Sheet Outlines U.S.-Middle East Partnership Initiative
http://usinfo.state.gov/regional/nea/text/1212mepifs.htm

Arab Reform Charter
http://www.saudiembassy.net/press_release/statements/03-ST-Arab-Reform-Charter-Jan03.htm

Saudi-Arabian Yhdysvaltain lähetystön lehdistötiedote
http://www.saudiembassy.net/press_release/releases/03-PR-0121-Arab-reform.htm

Intercultural Dialogue in the Mediterranean Area
http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/group/spirit_en.htm

Muita linkkejä

The Middle East Network Information Center
Teksasin yliopiston ylläpitämä, kattava linkkilista.
http://menic.utexas.edu/menic/

Öljyntuottajamaiden järjestö OPEC
http://www.opec.org/

Taustapaketin kokosi: Kirsi Salonen, maailma.net

12.06.2003

Päivitetty 12.6.2003

Takaisin ylös