Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Ulkoasiainministeriö sodan aikana

Uusjärjestelyjä

Välirauhan ja jatkosodan aikana ulkoasiainministeriön organisaatio järjestettiin uudelleen. Kansainliiton toiminnan päätyttyä Kansainliitto-osasto lakkautettiin 15.8.1940 annetulla asetuksella. Osastojen määrä supistettiin vuonna 1942 kolmeen, kun oikeudellinen osasto yhdistettiin hallinnolliseen osastoon ja sanomalehtiosasto liitettiin poliittiseen osastoon.

Ulkoasiainhallinnossa toteutetut järjestelyt eivät johtuneet henkilöstön määrän radikaalista supistamisesta eivätkä työtehtävien vähenemisestä. Kirjeiden ja sähkeiden määrällä mitattuna vuosi 1940 oli ennätyksellinen. Sitä seurannut lasku ei sekään johtunut työpaineen hellittämisestä, vaan kertoo ennen muuta edustusto verkoston kuihtumisesta ja yhteydenpidon vaikeutumisesta. Vaikka suljetuista lähetystöistä saatiin täydennystä virkamieskuntaan, kärsi ministeriö silti ajoittain alimiehityksestä. Vuonna 1943 ministeriöön perustettiin uusia vakansseja, minkä ansiosta sen vahvuus oli jatkosodan päättyessä suurempi kuin sodan syttyessä.

Kerrankin vähentyneet tehtävät

Hallinnollisen osaston tehtäviin kuului sodan aikana vastata ulkomaisten edustustojen toimintaan kuuluvista järjestelyistä, tilinpidosta ja viestiyhteyksistä. Etenkin kuriiripostin toimittaminen edustustoihin vaati usein poikkeusjärjestelyjä.

Hallinnolliseen osastoon yhdistetty oikeudellinen osasto oli sikäli poikkeuksellinen, että sen hoidettavien asioiden määrä laski sodan aikana. Tämä johtui siitä, että vallitsevissa oloissa osaston mahdollisuudet vaikuttaa ennen muuta yksityisten kansalaisten omaisuutta, perintöjä ja eläkkeitä koskeviin kysymyksiin olivat perin vähäiset.

Sodanaikainen tiedotus

Poliittinen osasto toimi sodan aikana kiinteässä yhteistyössä maan ulkopoliittisen ja sotilasjohdon kanssa. Merkittävimpien asioiden hoitoon osallistui ministerien ohella ennen muuta kansliapäällikkö Aaro Pakaslahti, häntä virassa seurannut P. J. Hynninen ja vuosina 1941- 47 poliittisen osaston päällikkönä toiminut Asko Ivalo.

Talvisodan aikana tiedotustoiminnasta vastasi varsiaisesti opetusministeriön alainen valtioneuvoston tiedotuskeskus, mutta sodan alkuviikkoina yhteyksiä ulkomaisiin sanomalehtimiehiin hoiti Urho Toivolan johdolla toiminut ulkoasiainministeriön sanomalehtiasiaintoimisto. Välirauhan aikana annetussa asetuksessa ulkoasiainministeriö sai tiedotuksessa aikaisempaa keskeisemmän aseman. Ulkomaisten sanomalehtimiesten palvelusta vastasi käytännössä ministeriön sanomalehtiosaston tiedotuskeskukseen nimeämä yhdysmies.

Elintärkeät huoltoyhteydet

Kauppapoliittisen osaston vaikeaksi ja vastuulliseksi tehtäväksi oli annettu Suomen kauppasuhteiden ylläpitäminen ja huoltoyhteyksien järjestäminen. Etenkin vuonna 1942 elintarviketilanne oli heikko ja tuonti elintärkeää. Osaston päällikkönä toimi vuoteen 1941 saakka K. R. Savolahti ja hänen jälkeensä Tauno Jalanti. Kaupallisissa asioissa järjestelyjä hoidettiin käytännössä pitkälti yhteistyössä Tukholman ja Berliinin lähetystöihin sijoitetun henkilöstön kanssa.

Lähde: Ulkoasiainhallinnon matrikkeli

Päivitetty 8.6.2010

Takaisin ylös