Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 20.4.2018

Soini: Vi måste se till att ungdomar involveras i fredsprocesser

FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för ungdomsfrågor Jayathma Wickramanayake inleder sitt Finlandsbesök den 26 april med ett skolbesök tillsammans med utrikesminister Timo Soini och den särskilda representanten för fredsmedling Jutta Urpilainen i gymnasiet Helsingin yhteislyseo i Helsingfors.

”Ungdomssändebudets besök är ett ypperligt tillfälle att föra fram Finlands viktiga mål för fredsmedling: att ungdomar ska involverad i fredsprocesser. Brist på framtidsutsikter är förödande. Det är viktigt att ungdomar själva kan påverka”, kommenterar utrikesminister Timo Soini besöket.

Finland är en av de stater som tagit initiativ till FN:s säkerhetsråds resolution om unga, fred och säkerhet. I samband med Jayathma Wickramanayakes besök uppmärksammas Finlands planerade åtgärder för att genomföra resolutionen, där civilsamhället kommer att spela en betydande roll. Ungdomar är också ett av särskilda sändebudet Urpilainens prioriterade områden.

”Min skolturné kring förebyggandet av våldsam radikalisering har varit en mycket givande erfarenhet. Vi har mycket att lära av ungdomen. Det här är en intressant möjlighet att tillsammans tala med ungdomarna om fredsmedling och om deras påverkansmöjligheter”, fortsätter Soini.

Ungdomssändebudet Wickramanayake arbetar för att ungdomars röst ska bli hörd och för deras möjligheter till samhälleligt deltagande. Hon synliggör frågor som är viktiga för ungdomarnas ställning i hela världen. FN:s generalsekreterare António Guterres utnämnde den 27-åriga srilankesen till sitt särskilda sändebud i juni 2017.

Under sitt Finlandsbesök den 25–26 april ska Wickramanayake besöka skolor och bekanta sig med ungdomsarbete och ungas möjligheter till deltagande i det finländska samhället. Det särskilda sändebudet kommer också att träffa och samtala med finländska civilsamhällesorganisationer, i synnerhet om ungdomsfrågor, fred och säkerhet. 

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn 46 923 4581, och Eero Väisänen, attaché, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 221

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 20.4.2018

Takaisin ylös