Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 19.4.2018

Utrikesministeriet 100 år: Seminarium om VSB-pakten

Den 24 april kl. 13 ordnar utrikesministeriet ett seminarium om VSB-pakten mellan Finland och Sovjetunionen. Seminariet hålls på kommunikationsavdelningen, Kanalgatan 3 C i Helsingfors.

Fördraget om vänskap, samverkan och ömsesidigt bistånd, den så kallade VSB-pakten präglade vårt lands utrikes- och säkerhetspolitik under 40 år. I år har det förflutit 70 år sedan fördraget ingicks. Vilka aspekter påverkade Finlands förhandlingsposition år 1948? Hur hotfull var situationen då och under de kommande åren egentligen?
 

Program:

12.30 Kaffeservering
13.00 Seminariet öppnas, statssekreterare Matti Anttonen
13.10 VSB-förhandlingarna 1948 – Finlands ställning i vågskålen, professor Kimmo Rentola, Helsingfors universitet
14.00 Att bedriva utrikes- och säkerhetspolitik på VSB-paktens villkor – framgångar och motgångar, minister Pär Stenbäck

Paus

15.00 VSB-periodens slut – hur Finland fann sin nya ställning, ambassadör Jaakko Kalela
16.00 VSB-erfarenheternas betydelse ur ett 2020-talsperspektiv, enhetschef Sari Rautio, utrikesministeriets politiska avdelning

Anmälningar senast torsdagen den 19 april 2018 genom länken.

Ytterligare information:  Tiina Tähtinen, ansvarig tjänsteman för UM 100 år, tfn 0295 351 765.

Detta dokument

Uppdaterat 19.4.2018

Takaisin ylös