Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 6.3.2018

Somalia är ett av de farligaste länderna för mödrar

I Somalia som återhämtar sig från inbördeskriget är mödradödligheten ännu hög. Finland stöder hälso- och sjukvårdstjänster för mödrar och utbildning för barnmorskor så att mödrarna kan föda tryggt.

Den 28-åriga Sulekha Dayib Yonis sitter i sjukhussängen och håller sin 1,4 kilos dotter i famnen. Yonis bor vid gränsen till Etiopien, tre timmars bilfärd bort och anlände med bil till sjukhuset i Somalilands huvudstad Hargeisa. Förlossningen startade två månader tidigare än beräknat. Hennes fostervatten gick men förlossningen startade inte hemma. Barnet kunde ha dött i livmodern.

Somalian äidit1
Sulekha Dayib Yonis kom till sjukhuset eftersom förlossningen startade i förtid. Flickan som bara väger 1,4 kilo skulle inte ha klarat sig utan sjukvård. Foto: Joonas Lehtipuu.

“Vi blev tvungna att sälja våra getter för att kunna betala min resa till sjukhuset. Det var tur att jag kom eftersom man kunde hjälpa mig och mitt barn här”, säger Yonis.
Yonis har tidigare fött sex barn, men ett barn dog i en för tidig förlossning. Då hann hjälpen inte fram i tid.

“Vi förlorade barnet natten efter förlossningen”, säger Yonis tyst.

Yonis fick professionell vård vid sjukhuset i Hargeisa, men många somaliska mödrar blir fortfarande utan hälso- och sjukvårdstjänster. I Somalia dör 732 mödrar per 100 000 födslar. I fjol var mödradödligheten i Somalia den sjätte högsta i världen av de länder som för statistik över detta.

I Finland har i genomsnitt tre mödrar avlidit i samband med förlossningen de senaste åren, vilket gör Finland till ett av de bästa länderna i världen att föda i.

Somalian äidit2
Sulekha Dayib Yonis sjunde barn föddes som prematur på Hargeisa sjukhus i Somaliland. Foto: Joonas Lehtipuu.

Kuvöser räddar nyfödda

Sjuksköterskan Faduma Hassan Abdi sträcker in sig under värmelampan för att kontrollera läget för ett litet barn. Prematurer får värmeterapi på sjukhusets avdelning. För tidiga förlossningar är vanliga inom sjukhusets område eftersom både mammor och barn på grund av torkan är mycket magra. De undernärda mödrarna får svårare och för tidiga förlossningar. Finland stöder arbetet som görs vid den internationella organisationen för migration IOM där bland annat finlandssomaliska läkare och sjuksköterskor utbildar lokal hälso- och sjukvårdspersonal om mödra- och barnhälsa. Arbetet har gett resultat. Barndödligheten vid sjukhuset har sjunkit med över 90 procent.

Somalian äidit3
Sjuksköterskan Faduma Hassan Abdi sköter prematurer på sjukhuset i Hargeisa. Barndödligheten på sjukhuset har sjunkit betydligt. Foto: Joonas Lehtipuu.

“Förut dog 84 barn i månaden på sjukhuset, nu dör bara sex, säger Abdi.

Även FN:s befolkningsfond UNFPA stöder arbetet vid sjukhuset i Hargeisa. Finland är en av de största finansiärerna av  UNFPA:s arbete i Somalia. Organisationen bidrar till att förbättra tjänsterna för sexuell och reproduktiv hälsa och att tillgodose rättigheter. På grund av tjänsterna räddades 650 somaliska mödrar vid sina förlossningar år 2016. I Somalia föder kvinnor i medeltal 6,2 barn. Bara 29 procent av dessa har tillgång till ett så modernt preventivmedel som de skulle önska. UNFPA:s familjeplanering har bidragit till att 115 000 oönskade graviditeter kunde förebyggas 2016.

Utbildade barnmorskor räddar mammor

I Somalias huvudstad Mogadishu sitter några unga kvinnor med ljusröda scarfar i ett klassrum och gör anteckningar om biologi. Kvinnorna blir färdiga barnmorskor i vår. Barnmorskeinstitutet i Somalias huvudstad Mogadishu öppnades 2014 och UNFPA finansierar verksamheten där.

Hittills har 150 barnmorskor utexaminerats från institutet. Årtionden av inbördeskrig avbröt barnmorskeutbildningen och fick hälso- och sjukvårdstjänsterna att kollapsa. Det fattas 22 000 barnmorskor i Somalia för att Världshälsoorganisationen WHO:s kriterier för trygga förlossningar ska uppfyllas. År 2016 närvarade utbildad hälso- och sjukvårdspersonal bara vid nio procent av förlossningarna.

Somalian äidit4
Naimo Mohammed Hirabesta kommer att bli den första utbildade barnmorskan i sin by. Foto: Joonas Lehtipuu.

Barnmorskestudenten Naimo Mohammed Hirabe har redan utfört sin sjukhuspraktik och varit med och hjälp till vid sjukhusförlossningar. Till sjukhuset kommer de allra svåraste fallen så de studerande blir också tvungna att möta döden.

“Ofta kommer mammorna till sjukhuset för sent. De väntar för länge hemma innan de kommer till sjukhuset så många dör i blödningar. De borde få vård redan i ett tidigare skede av förlossningen”, säger Hirabe.

Hirabe kommer från landets södra delar. Då hon återvänder till sin hemby kommer hon att vara den första utbildade barnmorskan i byn.
“Det känns fint att jag kan hjälpa mammorna i min by. Varje lyckad födsel känns fantastisk.”

Minttu-Maaria Partanen
Skribenten är frilansjournalist

Finland stöder somaliska mödrar
 

  • Finlands bilaterala stöd till Somalia var 25,7 miljoner euro åren 2017–2020. Sextio procent av medlen anvisas till arbete som förbättrar flickors och kvinnors rättigheter.
  •  Finland är en av de största finansiärerna av FN:s befolkningsfond UNFPA:s landsprogram i Somalia. Arbetet fokuseras på tjänster för mödrahälsa samt för sexuell och reproduktiv hälsa och på att minska könsrelaterat våld.
  • Finland stöder också mödrahälsa via arbetet i den internationella organisationen för migration IOM.  Finlandssomaliska läkare och sjuksköterskor utbildar lokal hälso- och sjukvårdspersonal. Detta arbete har hjälpt att sänka till exempel barndödligheten på Hargeisa sjukhus från 24 till fem procent.
     

Att förbättra ställningen för kvinnor och flickor är Finlands viktigaste utvecklingspolitiska mål. Det första International Gender Equality Prize gavs till förbundskansler Angela Merkel. Hon valde att ge prissumman på 150 000 euro till den nigeriska organisationen SOS FEVVF som kämpar mot våldet mot kvinnor och barn. Priset delades ut i Tammerfors den 6 mars 2018.

http://genderequalityprize.fi/sv/hem

Takaisin ylös