Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Lediga befattningar, 27.2.2018

FN ledigförklarar fem befattningar som biträdande expert

I den första ansökningsomgången 2018 ledigförklaras fyra befattningar inom FN:s program för biträdande experter (Junior Professional Officer, JPO) och en befattning som assistent till en FN-landskoordinator (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC).

Är du intresserad av en karriär i en internationell organisation? De expertprogram som utrikesministeriet finansierar är en utmärkt chans att ta det första steget in i en FN-karriär. Under den första ansökningsomgången 2018 ledigförklaras fyra befattningar som biträdande experter (JPO) och en befattning som assistent till en FN-landskoordinator (SARC).

Senare i år ledigförklaras fler JPO-tjänster om vilka utrikesministeriet informerar särskilt. Samtliga befattningar publiceras på utrikesministeriets webbplats.

FN:s program för biträdande experter (JPO, Junior Professional Officer) är öppet för finska medborgare som är högst 32 år gamla. Kvalifikationskrav är högre högskoleexamen, minst två års relevant arbetserfarenhet efter avlagd examen samt utmärkta kunskaper i engelska och i regel även kunskaper i andra språk. Befattningarna tillsätts för två år med en eventuell option för ett tredje år. De kandidater som går vidare i urvalsprocessen blir inkallade att på egen bekostnad delta i ett lämplighetstest i Helsingfors, varefter de anställande organisationerna utför en intervju och gör de slutliga valen.

SARC-programmet (Special Assistant to the Resident Coordinator) erbjuder finländska experter inom utvecklingssamarbete en möjlighet att arbeta med krävande uppgifter på en FN-landskoordinators byrå. SARC-uppdraget är öppet för högst 38 år gamla finska medborgare. Kvalifikationskrav är högre högskoleexamen, minst fem års relevant arbetserfarenhet efter avlagd examen samt utmärkta kunskaper i engelska och i regel även kunskaper i andra språk. Befattningen tillsätts för två år.

Ansökningstiden för de ledigförklarade befattningarna är 25.2–11.3.2018. Ansökningarna görs via den länk som finns vid respektive befattningsbeskrivning.

Special Assistant to the Resident Coordinator – Humanitarian Coordinator

Vid FN-landkoordinatorns byrå i Yangon i Myanmar ledigförklaras en befattning som SARC-expert. Fokus i uppdraget ligger på FN-samordning med särskild vikt på utveckling, fredsbyggande och humanitära insatser.

Ansökningsblanketten finns på UNDP:s webbplats.

Junior Professional Officer – IFAD Technical Analyst

Vid högkvarteret för FN:s internationella fond för jordbruksutveckling (The International Fund for Agricultural Development, IFAD) i Rom ledigförklaras en befattning som JPO-expert med fokus på genusfrågor. Ansökningsblanketten finns på IFAD:s webbplats.

Junior Professional Officer – Human Resources Analyst

Vid jämställdhetsorganisationen UN Womens kontor i New York ledigförklaras en befattning som JPO-expert. Ansökningsblanketten finns på UNDP:s webbplats.

Junior Professional Officer – Programme Analyst

Vid jämställdhetsorganisationen UN Womens kontor i Dar es-Salaam i Tanzania ledigförklaras en befattning som JPO-expert med fokus på innovation och genus. Ansökningsblanketten finns på UNDP:s webbplats.

Junior Professional Officer – Project Officer (Innovation)

Vid FN:s barnfond UNICEF:s kontor i Köpenhamn ledigförklaras en befattning som JPO-expert med fokus på innovation. Ansökningsblanketten finns på UNICEF:s webbplats.

Ytterligare information: Enheten för hållbar utveckling och kli§matpolitik KEO-90
Kyrkogatan 12, PB 26, 00023 STATSRÅDET
Katharina Bäckman, tfn +358 295 351 482

E-post: KEO-90@formin.fi

Uppdaterat 27.2.2018

Takaisin ylös