Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 26.2.2018

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen deltar i EU:s informella handelsministermöte i Sofia

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen deltar i EU:s handelsministrars informella möte i Bulgariens huvudstad Sofia den 26–27 februari 2018.

Det är minister Anne-Mari Virolainens första handelsministermöte och mötet handlar om läget för Världshandelsorganisationen WTO efter ministerkonferensen i december 2017, EU:s förhandlingar med den Sydamerikanska tullunionen Mercosur och Mexiko samt om Förenta staternas undersökningar om importen av stål och aluminium.

Efter WTO:s i det närmaste resultatlösa ministerkonferens diskuterar medlemsstaterna hur det multilaterala handelssystemet kan utvecklas på kort och på lång sikt. Finland anser att det är viktigt att WTO kan fortsätta sitt arbete effektivt och att WTO:s tvistlösningskapacitet tryggas. Finland stöder idén om att man ska utnyttja alternativet med plurilaterala förhandlingar, det vill säga mellan några parter, på vissa områden, tills tiden är mogen för att övergå till multilaterala förhandlingar.

Under de senaste månaderna har EU fört intensiva förhandlingar med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay) och med Mexiko. Målet är att avsluta förhandlingarna på det politiska planet så snart som möjligt.

Finland eftersträvar balanserade avtal som förbättrar finländska företags marknadstillträde och stärker affärsmiljöns förutsägbarhet och rättskydd, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen.

Under handelsministermötets övriga ärenden redogör kommissionen för situationen angående Förenta staternas undersökningar om importen av stål och aluminium.

Kvällen innan mötet ordnas en middag tillsammans med WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo och ordföranden i Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) Bernd Lange.

Ytterligare information: Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn 050 336 3856, och Tuuli-Maaria Aalto, ministern diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 26.2.2018

Takaisin ylös