Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 21.2.2018
Exploring Common Solutions_banneri

Årets arktiska möteskalender: Evenemang från Helsingfors till Kittilä 

Snart är Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet halvvägs – Finland tog över det tvååriga ordförandeskapet i maj 2017. Finlands ordförandeskap kulminerar i utrikesministermötet i Rovaniemi i maj 2019, men redan innan dess utlovas flera stora möten och evenemang kring Arktis.

SAO-Oulu_kuva_AC_Linnea Nordström
Arktiska rådets tjänstemannakommitté sammanträdde i Uleåborg hösten 2017. Ambassadör Aleksi Härkönen ledde ordet. Foto: Arktiska rådets sekretariat / Linnea Nordström

Sjösäkerheten i Arktis framme under våren

Årets första stora evenemang är en konferens i Helsingfors den 22 februari om sjösäkerheten i Arktis och den så kallade polarkoden. Konferensen ordnas av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s polarkod som reglerar sjösäkerheten i Arktis har nu varit i kraft i ett år. Finland anser att verkställandet av den är ytterst viktigt och konferensens mål är också att sätta fart på genomförandet av polarkoden.

Också en oljebekämpningsövning och internationell konferens i Uleåborg i mars handlar om sjöfart och säkerhet. Det är Finlands miljöcentral Syke som ansvarar för övningen och konferensen.

Arktisk supervecka i Levi i mars

Det meteorologiska samarbetet och utvecklingen av kommunikationsförbindelserna är huvudteman under den arktiska superveckan i Levi i mars.

Sodankylän antennit_Pauli Heikkinen
Superveckan i Levi fokuserar på meteorologiskt samarbete och utvecklingen av kommunikationsförbindelserna. På bilden Arktiska rymdcentret i Sodankylä. Foto: : Pauli Heikkinen

Den 20 mars ordnar Meteorologiska institutet ett toppmöte i Levi som samlar direktörerna för de arktiska ländernas meteorologiska institut och andra aktörer inom området från hela världen. Huvudtalare är kommunikationsminister Anne Berner och generalsekreteraren för Meteorologiska världsorganisationen (WMO) Petteri Taalas.

Arktiska rådets tjänstemannakommitté har sitt plenarsammanträde i Levi samma vecka. Ambassadören för Arktisfrågor Aleksi Härkönen är mötets ordförande. Mötets huvudämnen är meteorologiskt samarbete och kommunikationsförbindelser i Arktis.

Enligt Aleksi Härkönen vill Finland främja konkret samarbete. ”De arktiska ländernas meteorologiska samarbete är bra för forskningen, förmågan att förutspå extrema väderfenomen och luft- och sjöfartens säkerhet”, säger ambassadör Härkönen.

I tjänstemannakommittén deltar medlemsländernas ambassadörer för Arktisfrågor, företrädare för ursprungsfolken samt observatörer för stater utanför den arktiska regionen och internationella organisationer.

Kokoustarjoilut
Under alla Arktisrelaterade möten som ordnas i Finland beaktas miljön såväl i serveringen, som i anskaffningar, mötesmaterial och kringprogram. Utrikesministeriet har tillsammans med WWF Finland utvecklat konceptet Green Meeting. 

Också Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ordnar ett seminarium i Levi om forskning och vetenskapligt samarbete kring Arktis.

Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling håller sitt möte på samma plats samma vecka.

På hösten händer det i Rovaniemi och Uleåborg

Höstens stora evenemang går huvudsakligen av stapeln i Rovaniemi. Jord- och skogsbruksministeriet ordnar Arctic Resilience Forum som handlar om anpassningen till klimatförändringar.

Arktis universitet ordnar en kongress i Uleåborg och Helsingfors i september. Kongressen öppnas av prinsAlbert av Monaco.

De arktiska staternas miljöministrar samlas i Rovaniemi i oktober. Samtidigt ordnas en stor konferens om biodiversitet i Arktis.  

”Konferenserna och mötena är den synliga delen av Arktissamarbetet. Med hjälp av deras synlighet och inflytande främjar vi ärendena på den arktiska agendan”, framhåller René Söderman, ledande tjänsteman för Arktisfrågor.

Takaisin ylös