Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 5.2.2018

Utrikesminister Soini besöker Washington för att diskutera arktiska frågor och fredsmedling

Utrikesminister Timo Soini besöker Washington D.C. den 5–9 februari.

Som ett led i Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet deltar minister Timo Soini i ett seminarium kring Arktis som ordnas av tankesmedjan Center for Strategic and International Studies. I sitt anförande tar minister Soini upp Finlands snow-how, det vill säga vår kompetens på det arktiska området.

Minister Soini ska också hålla ett anförande under seminariet Alliance of Virtue om religiösa ledares roll i fredsmedling och om betydelsen av principerna fastställda av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Ett nätverk där Kyrkans Utlandshjälps ingår är arrangör för tillställning. Minister Soini ska även delta i kongressens bönefrukost, där Förenta staternas president traditionellt håller tal.

I programmet ingår också diskussioner med företrädare för Förenta staternas regering, kongress och med olika tankesmedjor. Avsikten är att stärkta Finlands relationer till Förenta staterna och att framhålla fördelarna med multilateralt samarbete.

”Stora globala utmaningar kräver samarbete och gemensamma regler”, konstaterade utrikesminister Soini under ett seminarium om Förenta staterna i Lilla Parlamentet i Helsingfors den 31 januari. Han påpekade också att Förenta staternas multilaterala verksamhet i vissa fall tagit en oroväckande riktning. ”Finland söker hela tiden möjligheter att öka samarbetet både i multilaterala sammanhang och bilateralt”, framhöll minister Soini.

Ytterligare information: Jussi Tanner, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 663

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 5.2.2018

Takaisin ylös