Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 30.1.2018

Rekordmånga röstade utomlands

Enligt preliminära uppgifter förhandsröstade totalt 52 605 personer utomlands i presidentvalets första omgång. Mängden förhandsröster är rekordhög.

Suurlähettiläs Janne Taalas vaalivirkailijana

I presidentvalet 2012 röstade 47 524 personer i den första valomgången. Enligt Befolkningsregistercentralen är fler än 250 000 röstberättigade finländare permanent bosatta utomlands.

I år var det möjligt att förhandsrösta i 89 länder vid totalt 242 röstningsställen. Därtill ordnades det en möjlighet för besättningen att rösta på vissa finländska fartyg. Nästan 200 personer röstade på fartyg utomlands. Även de finländska krishanteringstrupperna hade möjlighet att rösta på förhand på baserna i Irak och Libanon.

Flitigast förhandsröstade finländarna i Sverige där det gavs 12 236 röster vid 35 röstningsställen. Näst mest röster gavs det i Spanien där 10 351 personer utövade sin rösträtt. På tredje plats kom Förenta staterna där totalt 3 558 personer förhandsröstade. Också i Tyskland och Storbritannien låg mängden givna röster på över 3 000.

Mer information: Juha Savolainen, chef för enheten för konsulära ärenden, tfn 0295 351 508

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Uppdaterat 30.1.2018

Takaisin ylös