Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 30.1.2018

Föreslå tema för regleringssamarbete mellan EU och Kanada

Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada har tillämpats sedan september 2017. I avtalet ingår frivilligt regleringssamarbete. För detta ändamål har det grundats ett samarbetsforum (Regulatory Cooperation Forum, RCF). Forumets första möte hålls sommaren 2018.

Europeiska kommissionen samlar för närvarande in förslag till potentiella områden där EU och Kanada kunde samarbeta. Förslagen ska lämnas in till kommissionen senast den 16 februari.

Kommissionen önskar förslag av till exempel universitet, tankesmedjor, civilsamhällesorganisationer, fackförbund, näringslivets organisationer och konsumentorganisationer.

EU och Kanada kan endast samarbete kring reglering som är i båda parternas intresse, såsom medborgarnas hälsa, livsmedelssäkerhet eller miljöskydd. Samarbetet kan till exempel gälla hur EU och Kanada ska förhålla sig till någon ny teknik eller hur man ska främja goda regleringslösningar globalt.

Läs mer på Europeiska kommissionen webbplats.

Förslagen ska lämnas in senast den 16 februari 2018 per e-post till adresserna TRADE-E1-US-CANADA-EVENTS@ec.europa.eu och GROW-A4@ec.europa.eu.

Ytterligare information: Marja Kuosmanen, ambassadråd, enheten för handelspolitik, tfn 0295 350 110, eller Heli Siikaluoma, enheten för marknadstillträde, tfn 0295 351 133

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 30.1.2018

Takaisin ylös