Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 23.1.2018

Stopp på illegal skogsavverkning i Laos

Under de två senaste åren har den illegala avverkningen av skog och den illegala exporten av virke minskat märkbart i Laos. Det tack vare ett utvecklingssamarbetsprojekt där Finland varit delaktig.

Finland har tillsammans med Världsbanken finansierat ett program för hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling i Laos sedan 1995. I programmet har det skapats verksamhetsmodeller och planer för skötseln av de skogar som byarna och staten förvaltar tillsammans. Det har utvecklats alternativa sätt för byborna att skaffa sig inkomster, så att de inte är så beroende av skogen.

Det har utvecklats alternativa sätt för byborna att skaffa sig inkomster, så att de inte är så beroende av skogen.

Tack vare ett projekt som Finland understött har Laos fått ordning på den illegala avverkningen och virkeshandeln. Foto: Aidan Flanagan/ Indufor<br/><br/>
Tack vare ett projekt som Finland understött har Laos fått ordning på den illegala avverkningen och virkeshandeln. Foto: Aidan Flanagan/ Indufor
 

Man har också utvecklat metoder för att bekämpa och observera klimatförändringen, förnyat lagstiftningen och understött hållbar skogsförvaltning och skogspolitik.

Stödet till Laos jord- och skogsbruksministeriums skogsförvaltningsavdelning har gett internationellt betydande resultat: den illegala avverkningen och exporten av virke har minskat med kring 70 procent sedan april 2016.

Klimatet tackar när skogen bevaras

Mätt i utsläpp motsvarar den besparade mängden träd 4,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) per år. Kring 40 procent av den här utsläppsminskningen bedöms vara en direkt följd av projektet som Finland understött. För jämförelsens skull: år 2016 var Finlands utsläpp kring 59 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Förändringen är en summa av flera faktorer. Personalen vid Laos skogsförvaltningsavdelning, både i högkvarteret i Vientiane och på fältet i landets alla provinser, har fått systematisk och praktisk utbildning. De har nu modern teknik till sitt förfogande – rapporteringen görs idag på smarttelefoner i stället för på papper.

Tjänstemannen Oun Inthisane (till vänster) vid laggranskningsenheten förklarar för personal från de nordliga provinserna hur rapporteringssystemet på fungerar på mobiltelefonen. Med hjälp av programmet kan man anmäla illegal avverkning, ta fotografier som bevis och sända uppgifterna. Foto: Hannah McDonald-Moniz/ Indufor
Tjänstemannen Oun Inthisane (till vänster) vid laggranskningsenheten förklarar för personal från de nordliga provinserna hur rapporteringssystemet på fungerar på mobiltelefonen. Med hjälp av programmet kan man anmäla illegal avverkning, ta fotografier som bevis och sända uppgifterna. Foto: Hannah McDonald-Moniz/ Indufor

Personalen är också mer motiverad tack vare utbildningen och de nya arbetsmetoderna. Samarbetet med lokalsamhällen och grannländerna har ökat.

Politisk vilja och stöd på hög nivå är nödvändigt. En förordning som stadfästes av Laos premiärminister 2016 ger myndigheterna verktyg att ingripa i brottslighet i anslutning till handeln med virke och vilda djur. Att den illegala virkeshandeln minskat är ett tecken på att förordningen verkligen genomförs.

Engagemang leder till framgång

Finlands långsiktiga stöd för att utveckla Laos skogspolitik har gett oss möjligheten att delta i reformarbete som är samhälleligt känsligt och berör många intressegrupper. Samarbetet med en betydande finansiär som Världsbanken har ökat Finlands inflytande i landet.

Lagändringen som sexdubblar lokalsamfundens andel av inkomsterna av avverkningen skulle inte ha kunnat genomföras utan en intensiv dialog i Laos parlament och med olika myndigheter.

Motorsågarna på bilden har konfiskerats av skogsarbetare som höll på med illegal skogsavverkning. Foto: Aidan Flananagan/ Indufor
Motorsågarna på bilden har konfiskerats av skogsarbetare som höll på med illegal skogsavverkning. Foto: Aidan Flananagan/ Indufor

Trots att Finlands stöd upphörde sommaren 2017 fortsätter Världsbanken finansiera hållbart skogsbruk och klimatåtgärder i Laos. Finansieringen stöder de resultat som uppnåtts och gör dem mer hållbara.

Laos exempel visar på ett övertygande sätt att skogssektorn kräver långsiktig verksamhet och engagemang, också i utvecklingssamarbetet. Det finns inga snabba vinster inom branschen.

Vesa Kaarakka

Skribenten är rådgivare inom skogssektorn på utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning

Detta dokument

Uppdaterat 25.1.2018

Takaisin ylös