Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 4.12.2017

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) uhrirahaston ohjelma kv. rikosten uhrien avustamiseksi; seksuaalisen väkivallan uhrit

Kuvaus

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) ja uhrirahasto on perustettu vuonna 2002 voimaan tulleella valtiosopimuksella, Rooman perussäännöllä. Uhrirahasto tukee ICC:n toimivaltaan kuuluvien rikosten uhreja ja näiden perheitä. Ns. ICC-rikoksia ovat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. Uhrirahaston toiminta jakaantuu kahteen osaan: ICC:n uhreille määräämien hyvitysten täytäntöönpanoon ja uhrien sekä heidän perheidensä avustamiseen. Uhrirahasto rahoittaa itseapuhankkeita, joita sen kumppanijärjestöt toteuttavat paikallistasolla. Avustamisen toimintamuotoina ovat mm. fyysinen kuntoutus, psykologinen tuki ja materiaalinen avustus. Kohdemaita ovat olleet Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta. Vuonna 2018 uhrirahasto käynnistää toimintansa Norsunluurannikolla. Lisäksi toimintaa suunnitellaan Keski-Afrikan tasavaltaan turvallisuustilanteen niin salliessa. Erityisenä uhrirahaston toiminnan temaattisena painopisteenä ovat seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan (SGBV) uhrit. Näiden uhrien tukemisen tarve kasvaa koko ajan ja lisäksi tuomioistuimen hyvitykset SGBV-uhreille ovat ajankohtaistumassa (nk. Bemba-tapaus). Uhrirahastolle osoitettava tuki on mahdollista osoittaa nimenomaan SGBV-uhrien tukemiseen. Hankkeiden tavoitteena on tukea uhrien ja heidän perheidensä toipumista rikosten aiheuttamista vahingoista ja auttaa heitä saavuttamaan ihmisarvoinen elämä sekä edistämään sovinnontekoa ja rauhanrakennusta yhteisöissään. Toiminta ulottuu yksilö- ja yhteisötasolle: avustusmuotojen kautta tuetaan paitsi yksilöiden kuntoutumista ja voimaantumista, myös yhteisöllisen vakauden ja sovinnon syntymistä. Uhrirahaston suurimpia tukijoita ovat olleet Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Hollanti ja Suomi, joka on myös yksi pitkäaikaisimmista tukijoista. Suomen tuki vuosille 2017-2020 (yhteensä 800 000 euroa) on tarkoitettu uhrirahaston temaattisesti kohdennettuun toimintaan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille. Alueellisesti tuki osoitetaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tapahtuvan hanketoiminnan rahoittamiseen.

Rahoituspäätös 4.12.2017

800 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ihmisoikeudet 60%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
Lain ja oikeuden kehittäminen 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

28924127

Tunnus

UHA2017-005427

Luotu

2.11.2017

Sivua muokattu

10.1.2018

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Varainmyöntöpäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.1.2018

Takaisin ylös